ΚΕΔΕ: Η κυβέρνηση θα στηρίξει τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης απέναντι στο ενεργειακό κόστος

ΚΕΔΕ: Η κυβέρνηση θα στηρίξει τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης απέναντι στο ενεργειακό κόστος

ΔΕΥΑ, τέλος ταφής κ.α. στο επίκεντρο διαδικτυακής σύσκεψης ΚΕΔΕ - αρμοδίων υπουργών
 

   

Στήριξη των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους αλλά και του εκσυγχρονισμού τους, αποφασίσθηκε σε τηλεδιάσκεψη που είχε η ηγεσία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με συναρμόδιους υπουργούς και άλλα κυβερνητικά στελέχη. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, οι αναπληρωτές υπουργοί Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας και Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, γενικοί γραμματείς και άλλοι.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΚΕΔΕ τέθηκαν επίσης ο επαναυπολογισμός του τέλους ταφής, η προτεραιοποίηση Δήμων και ΔΕΥΑ στον ηλεκτρικό χώρο και η χρηματοδότηση τους από το Ταμείο Ανάκαμψης για έργα που αφορούν τη δημιουργία των ενεργειακών κοινοτήτων, καθώς και η δημιουργία πλατφόρμας για τους παρόχους ενέργειας, για την έγκαιρη απόδοση στους Δήμους των ανταποδοτικών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, συμφωνήθηκαν συγκεκριμένα τα εξής:

- Να προχωρήσουν άμεσα, από κοινού, τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας στην επεξεργασία μιας πρότασης έκτακτης ενίσχυσης των ΔΕΥΑ, όπου θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που θα αποστείλει άμεσα η ΚΕΔΕ και συνδέονται με μια σειρά από κριτήρια όπως η εισπραξιμότητα, το ύψος των τιμολογίων, οι απώλειες νερού και οι δυνατότητες για άμεσες επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό. Η πρόταση της έκτακτης χρηματοδότησης μόλις καταρτιστεί, θα αποσταλεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

- Να παρακολουθείται σε διαρκή βάση, μήνα με το μήνα, η διακύμανση του ενεργειακού κόστους και με βάση τις εξελίξεις, να λαμβάνονται στοχευμένα μέτρα οικονομικής στήριξης των Δήμων.

- Να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των ΔΕΥΑ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και στο πρόγραμμα αυτό να ενταχθούν όσα έργα ύδρευσης δεν μπόρεσαν να ενταχθούν λόγω έλλειψης πόρων, στο πρόγραμμα Α. Τρίτσης.

- Να προγραμματιστεί άμεσα, τις επόμενες ημέρες, με ευθύνη του Υπουργείου Ενέργειας σύσκεψη με συμμετοχή της ΚΕΔΕ και της Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να εξεταστεί το ζήτημα της λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας όπου θα καταγράφεται το πότε και πόσα χρήματα εισπράττουν οι πάροχοι ενέργειας από τους καταναλωτές για ανταποδοτικά τέλη, προκειμένου αυτά να αποδίδονται έγκαιρα στους Δήμους.

- Να εξεταστεί το ζήτημα της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης της δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών για τη λειτουργία των ενεργειακών κοινοτήτων με προτεραιοποίηση σε Δήμους και ΔΕΥΑ όχι μόνον όσον αφορά τη διάθεση των πόρων, αλλά και της παραχώρησης από τον ΔΕΔΔΗΕ του απαραίτητου ηλεκτρικού χώρου.

- Να αποσταλεί εκ νέου προς την πολιτική ηγεσία η πρόταση της ΚΕΔΕ για τον επανακαθορισμό του ύψους του τέλους ταφής, προκειμένου να συνδεθεί το ύψος αυτό, τόσο με τις συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας , όσο και με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που αφορούν την ανακύκλωση από πλευράς Δήμων.