Καλογρίτσας κατά Παππά και «White house»: Με πρόδωσαν, δεν τήρησαν τη συμφωνία και με κατέστρεψαν

Καλογρίτσας κατά Παππά και «White house»: Με πρόδωσαν, δεν τήρησαν τη συμφωνία και με κατέστρεψαν

Πολυσέλιδο υπόμνημα κατέθεσε στον Εισαγγελέα ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας, με το οποίο στρέφεται κατά του πρώην υπουργού Νίκου Παππά και της οικογένειας Χούρι παρουσιάζοντας επιπλέον στοιχεία, ενώ επιφυλάσσεται να προχωρήσει και σε περαιτέρω αποκαλύψεις σχετικά με περισσότερα εμπλεκόμενα πρόσωπα στην υπόθεση.

Ειδικότερα, στο υπόμνημά του ο Χρήστος Καλογρίτσας αναφέρει «…υπέστην στην κυριολεξία πλήρη οικονομική και επιχειρηματική καταστροφή και ανεπανόρθωτο διασυρμό, αποδίδοντας εμπιστοσύνη προς διόλου τυχαία πρόσωπα, ήτοι προς τα αναφερόμενα ανώτατα στελέχη (White House,  όπως στις μεταξύ τους επαφές και mail αποκαλούνταν), των οποίων εκτελούσε πιστά εντολές λόγω των γνωστών τοις πάσι στενότατων σχέσεων του με την Αριστερά και ειδικά με το κόμμα τους».

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούλιο, ο κ. Καλογρίτσας είχε κάνει λόγο για εικονική σύμβαση με τον Λιβανέζικο κατασκευαστικό κολοσσό CCC, ιδιοκτησίας της οικογένειας Χούρι, ο οποίος του ζήτησε πίσω 3 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας συμφωνητικό υπεργολαβίας για ένα έργο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με τον κ. Καλογρίτσα, επρόκειτο για εικονική σύμβαση, κατόπιν παρέμβασης του Νίκου Παππά και του «White Ηouse», για να καλύψει την εγγυητική επιστολή για τις τηλεοπτικές άδειες στα τέλη Αυγούστου του 2016.

Ο επιχειρηματίας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο πείστηκε να συμμετάσχει στο εγχείρημα: «…Η εντολή τους ήταν σαφής: ο Χρήστος Καλογρίτσας θα έβαζε το όνομά του και μόνο, ενώ αυτοί θα εισέφεραν τα χρήματα και θα είχαν την πλήρη ευθύνη, οργάνωση, διοίκηση και  εποπτεία του όλου εγχειρήματος.

Μάλιστα ήδη είχαν επιλέξει εκείνα τα  στελέχη που θα υλοποιούσαν αυτό το εγχείρημα  και τα οποία ήδη είχαν αρχίσει να  εργάζονται για την επίτευξη αυτού του σκοπού, συγκροτώντας μάλιστα και ομάδες εργασίας που εργάζονταν εντατικά προς αυτήν την κατεύθυνση».

Όπως λέει ο κ. Καλογρίτσας, η CCC έκανε πίσω και: «……μοιραίο αποτέλεσμα δε  της άνω όλως αντισυμβατικής, αδικοπρακτικής  και  πρόδηλα αντικείμενης στα χρηστά ήθη καταγγελίας, κατόπιν της οποίας μάλιστα  τα  άνω  στελέχη δεν παρείχαν στον Χρήστο Καλογρίτσα την ευλόγως αναμενόμενη προστασία, αφού δεν αξίωσαν την τήρηση της συμφωνίας που είχαν τα ίδια κλείσει,  ήταν  η  «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» να  μην   μπορέσει να  ανταποκριθεί στις τασσόμενες από τη διακήρυξη  του άνω Διαγωνισμού προϋποθέσεις, όπως άλλωστε ήταν εξαρχής  γνωστό σε όλους  τους  εμπλεκομένους, καθώς γνώριζαν πολύ καλά  ότι λόγω διεξαγόμενου φορολογικού ελέγχου τα περιουσιακά στοιχεία του  είχαν δεσμευτεί από το ΚΕΦΟΜΕΠ στις αρχές του 2015, και συνεπώς εκείνος δεν θα  μπορούσε ποτέ – έστω και εναλλακτικά – να χρηματοδοτήσει ο ίδιος από μόνος  του αυτό το εγχείρημα, χρηματοδότηση, για  την οποία άλλωστε δεν είχε καμία  υποχρέωση».

«Μοιραία απόρροια όλων των ανωτέρω ήταν η «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» να τεθεί εκτός του άνω Διαγωνισμού, αφήνοντάς  τον στην κυριολεξία  στο έλεος του μαινόμενου σε βάρος  του Τύπου,  και δη κατακλυζόμενη από πλήθος συκοφαντικών δημοσιευμάτων, τα  οποία διέσυραν τον Χρήστο Καλογρίτσα  και  την οικογένειά  του δια  της προβολής πλείστων όσων αναληθών ισχυρισμών περί αφερεγγυότητας,  ασυνέπειας, οικονομικής  αδυναμίας κλπ.,  και δη προσβλητικών ισχυρισμών, οι οποίοι ουδέποτε άλλοτε μέχρι τότε  είχαν προβληθεί κατά  την πολυετή επιτυχή επιχειρηματική δραστηριότητά του Χρήστου Καλογρίτσα, προφανώς αγνοώντας  την αλήθεια: ήτοι,  ότι η όποια  αφερεγγυότητα, ασυνέπεια, οικονομική αδυναμία κλπ. κατά την οικεία  φάση,  δεν  προκλήθηκε  από ευθύνη  του  Χρήστου Καλογρίτσα και των εταιρειών αυτού, αλλά από το γεγονός ότι υπήρξαν όλοι  θύματα των ψευδών και απατηλών διαβεβαιώσεων και  της άνευ όρων ΑΠΟΛΥΤΗΣ εμπιστοσύνης, την οποία επέδειξαν προς τον Νίκο Παππά και τα  ανωτέρω στελέχη, των οποίων  υπήρξε  σημαντικός υποστηρικτής, αλλά και προς τον νόμιμο εκπρόσωπο και  συνιδιοκτήτη  της διεθνούς  φήμης  εταιρείας  «CCC – με  τον οποίο ο Χρήστος  Καλογρίτσας ήρθε  για  πρώτη φορά  σε επαφή  κατόπιν συστάσεως και με  τις εγγυήσεις των άνω στελεχών, με  επικεφαλής  τον Νίκο Παππά, των οποίων εντολές εκτελούσε και τα  οποία τον είχαν διαβεβαιώσει ρητά για  την κατάρτιση  της οικείας συμφωνίας και για  το ότι αυτή (η συμφωνία) απαρεγκλίτως θα  τηρηθεί, όπως επίσης και από μέρους του Κυριάκου Τόμπρα, ο οποίος ενεργών για λογαριασμό της CCC, ήταν αυτός που  εξαρχής, ήτοι ακόμη και πριν τη σύναψη  της άνω συμφωνίας,  αναζητούσε συνεργάτη της CCC για  τον επίμαχο Διαγωνισμό για  τις  τηλεοπτικές άδειες∙ διαβεβαιώσεις, οι οποίες αν έλειπαν, δεν θα είχε εμπλακεί ούτε  αυτός, ούτε  η  οικογένειά του  επ’ ουδενί στο εν λόγω εγχείρημα και άρα  δεν θα ελάμβανε  ποτέ χώρα  η  συμμετοχή στον άνω Διαγωνισμό (για  τον οποίο είχε πειστεί ότι τα  χρήματα  υπήρχαν) και ο εν συνεχεία δημόσιος διασυρμός τους, αιτία που οδήγησε στην οικονομική καταστροφή του». 

«Οι συνέταιροι»

Ο Χρήστος Καλογρίτσας, αποκαλεί «συνεταίρους» τα στελέχη του White House , τον Νίκο Παππά και τους Χούρι και ξεσπά πως του ζητούν πίσω τα χρήματα 3 εκατομμύρια ενώ γνωρίζουν, όπως λέει, που διατέθηκαν αυτά αφότου ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες κρίθηκε αντισυνταγματικός.

Συγκεκριμένα, στο υπόμνημα που κατέθεσε γράφει ότι «…δρομολόγησαν εκ των υστέρων και  υπό το φως  της άνω νέας εξέλιξης,  την υλοποίηση του άκρως μεθοδευμένου  σχεδίου τους με  σκοπό να  ανακτήσουν το άνω  ποσό  των € 3.000.000,  το οποίο είχε  καταβληθεί για  την άνω αιτία και  είχε διατεθεί κατά τις υποδείξεις του τότε  Υπουργού, κ. Νικόλαου Παππά, για την έκδοση του εντύπου Documento».

Συνάντηση με Μαρινάκη – Κοντομηνά

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι «…αμέσως μετά την άνω άκαιρη καταγγελία της άνω συμφωνίας από μέρους της CCC τα ίδια στελέχη με μέριμνα πάντα του  κ. Νίκου Παππά, αφού  είπαν στον Χρήστο Καλογρίτσα ότι δεν περίμεναν αυτήν την υπαναχώρηση από πλευράς  της CCC και ότι άρα δεν είχαν προετοιμαστεί για άμεση εναλλακτική, κανόνισαν τον Σεπτέμβριο 2016 με δική τους πρωτοβουλία συναντήσεις και με άλλους  επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων και ο κ. Ευάγγελος Μαρινάκης και ο κ. Δημήτριος Κοντομηνάς, στις  οποίες κανονισμένες από μέρους τους συναντήσεις απέστειλαν τον κ. Καλογρίτσα, προκειμένου να ζητήσει την αναγκαία χρηματοδότηση που θα τους επέτρεπε να υλοποιήσει το άνω σχέδιό τους, ως τα ανωτέρω προκύπτουν άλλωστε και από σχετικά δημοσιεύματα».