Κακοκαιρία «Ελπίς»: Ρολά στις 12:00 στο Δημόσιο

Κακοκαιρία «Ελπίς»: Ρολά στις 12:00 στο Δημόσιο

Αποδεσμεύτηκε, με εγκύκλιο του υπουργείο Εσωτερικών, το προσωπικό των Δημοσίων Υπηρεσιών στις 12:00 μ.μ. λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίς», με ευθύνη του επικεφαλής κάθε δημόσιας υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι  η πρόωρη αποχώρηση επιτρέπεται για εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

Αντιστοίχως θα συντονιστούν και θα εξασφαλιστεί η στελέχωση εκείνων των υπηρεσιών του φορέα τους, οι αρμοδιότητες των οποίων συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις έκτακτες καιρικές συνθήκες.