Κ. Μπαργιώτας: Ανίκανοι ακόμη και να αποδεχθούν τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Κ. Μπαργιώτας: Ανίκανοι ακόμη και να αποδεχθούν τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Για πρωτοφανή αδιαφορία και ανικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης κάνει λόγο με ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε ο βουλευτής της ΔΗΣΥ, Κώστας Μπαργιώτας, σχετικά με την απώλεια δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος από το Υπουργείο Υγείας.

Όπως τονίζει τη στιγμή που τουλάχιστον 1.600 άνθρωποι χάνουν ετησίως τη ζωή τους λόγω ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στα ελληνικά νοσοκομεία, το Υπουργείο Υγείας από αδιαφορία και ανικανότητα ανάγκασε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) να ακυρώσει προγραμματισμένη δωρεά για εκπαιδευτική δράση σε σχέση με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. «Η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ιδρύματος στις 21 Μαρτίου 2018 στο Μέγαρο Μαξίμου σήμανε την τυπική έναρξη υλοποίησης των δωρεών του Ιδρύματος σε όλη την επικράτεια. Ο όρος που τέθηκε ήταν το Υπουργείο Υγείας να παρουσιάσει εμπρόθεσμα μια ολοκληρωμένη πρόταση. Σύμφωνα με το ΙΣΝ αυτή η πρόταση όχι μόνο δεν παρουσιάστηκε ποτέ, αλλά παράλληλα το ελληνικό Δημόσιο υλοποιεί παρεμφερή εκπαιδευτική δράση ασύμβατη με την πρόταση του Ιδρύματος προς το Υπουργείο», επισημαίνει ο βουλευτής της ΔΗΣΥ.

Αναλυτικά στην ερώτησή του τονίζει τα εξής: 

«Αδιαφορία και ανικανότητα: Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ακύρωσε προγραμματισμένη δωρεά προς το Υπουργείο Υγείας για εκπαιδευτική δράση για τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις»

Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο τουλάχιστον 1.600 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους λόγω ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στα ελληνικά νοσοκομεία. Τον Σεπτέμβριο του 2017 η διοίκηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) γνωστοποίησε την πρόθεσή της να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση σειράς έργων υποδομών και εκπαίδευσης για την ενίσχυση της Υγείας στην Ελλάδα, με προϋπολογισμό που αναμενόταν να ανέλθει στα 300 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ιδρύματος στις 21 Μαρτίου 2018 στο Μέγαρο Μαξίμου σήμανε την τυπική έναρξη υλοποίησης των δωρεών του Ιδρύματος σε όλη την επικράτεια. Ο όρος που τέθηκε ήταν το Υπουργείο Υγείας να παρουσιάσει εμπρόθεσμα μια ολοκληρωμένη πρόταση. Δυστυχώς, αυτή η πρόταση δεν παρουσιάστηκε ποτέ, με αποτέλεσμα το ΙΣΝ να προβεί στην ακύρωση της προγραμματισμένης δωρεάς.

Στην 4η τακτική τριμηνιαία ενημέρωση προόδου εργασιών για τον έναν χρόνο από την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΙΣΝ αναφέρονται –μεταξύ άλλων- τα ακόλουθα: «Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη εκπαιδευτική δράση της Πρωτοβουλίας, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είχε προτείνει στο Υπουργείο Υγείας να συμπεριληφθεί στην "Πρωτοβουλία για την Υγεία" ολοκληρωμένη πρόταση για την αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, δεδομένης της συχνότητας εμφάνισης λοιμώξεων στα νοσοκομεία που οδηγούν κατ' επέκταση σε αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας στη χώρα μας. Με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υγείας, και για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε μηνών, το ΙΣΝ προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξευρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για τον σχεδιασμό της εν λόγω δράσης.

Ωστόσο, η αρμόδια ομάδα έργου του Ελληνικού Δημοσίου δεν κατέθεσε ώριμη και ολοκληρωμένη πρόταση προς αξιολόγηση στο ΙΣΝ που θα διασφάλιζε την ομαλή πορεία της δράσης. Επιπλέον, μόλις πριν από λίγες ημέρες, το ΙΣΝ πληροφορήθηκε ότι, παρεμφερής εκπαιδευτική δράση, ασύμβατη με την ολοκληρωμένη αρχική πρότασή του προς το Υπουργείο, βρίσκεται ήδη υπό υλοποίηση από φορέα του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ), με πόρους του ΕΔ. Ως εκ τούτου, και δεδομένων των μονομερών εξελίξεων, το ΙΣΝ ενημέρωσε το Υπουργείο Υγείας ότι η δωρεά του για την εν λόγω δράση δεν μπορεί να υλοποιηθεί όπως είχε εξαρχής σχεδιαστεί και κατά συνέπεια ακυρώνεται...».

Επειδή η πρωτοφανής αδιαφορία και ανικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να καταθέσει ώριμη και ολοκληρωμένη πρόταση προς αξιολόγηση στο ΙΣΝ είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν χρήματα που θα έσωζαν τη ζωή χιλιάδων Ελλήνων θωρακίζοντας τα δημόσια νοσοκομεία,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Που οφείλεται η ακύρωση της προγραμματισμένης δωρεάς του ΙΣΝ;

2) Από ποιους απαρτίζεται η «αρμόδια ομάδα έργου του Ελληνικού Δημοσίου» που δεν κατέθεσε ώριμη και ολοκληρωμένη πρόταση προς αξιολόγηση στο ΙΣΝ; Θα αποδοθούν ευθύνες στους υπαίτιους για την απώλεια χρημάτων που θα έσωζαν τη ζωή χιλιάδων Ελλήνων;

3) Υπήρξε πραγματική πολιτική βούληση για την αποδοχή της δωρεάς του ΙΣΝ και την υλοποίηση του έργου; Εάν ναι, πως εξηγείτε το γεγονός ότι παράλληλα υλοποιείται παρεμφερής εκπαιδευτική δράση από φορέα του Ελληνικού Δημοσίου και με πόρους του, ασύμβατη με την ολοκληρωμένη αρχική πρόταση του ΙΣΝ προς το Υπουργείο; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται; Πότε θα ολοκληρωθεί;»