field_kentriki_fotografia

Η Εθνική Τράπεζα «δίπλα» σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, χρηματοδοτώντας την πράσινη μετάβαση

Η πράσινη μετάβαση αποτελεί σήμερα μια μεγάλη πρόκληση για κάθε επιχείρηση και ιδιώτη που θέλει να συμβάλλει στην εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Ωστόσο, ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και ο καθένας από μας, είναι το υψηλό κόστος της μετάβασης. Για το σκοπό αυτό, η Εθνική Τράπεζα διαθέτει ολοκληρωμένα προγράμματα πράσινων χρηματοδοτήσεων, προκειμένου να εξασφαλίσει τη διατηρήσιμη ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα, τώρα και στο μέλλον. Οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν από επιχειρηματικά δάνεια για τη χρηματοδότηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέχρι τις χρηματοδοτήσεις ιδιωτών για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και την εγκατάσταση «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων.

Η πράσινη οικονομία αποτελεί τη σύγχρονη τάση στην οικονομική δραστηριότητα, γεγονός που αποτυπώνεται στους μη χρηματοοικονομικούς δείκτες Environmental, Social & Governance – ESG, οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στις αγορές για την αξιολόγηση των επενδυτών, των πελατών και όλων των stakeholders. Και αυτό γιατί οι επενδύσεις που είναι φιλικές στο περιβάλλον, εκτός του ότι συμβάλλουν στην περιβαλλοντική ισορροπία, έχουν προστιθέμενη αξία για την ίδια την επιχείρηση και πολλαπλασιαστική αξία για την οικονομία και την κοινωνία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Εθνική Τράπεζα ανταποκρίνεται εγκαίρως στις αναδυόμενες τάσεις των αγορών και αναλαμβάνει χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες για ιδιώτες και επιχειρήσεις, στηρίζοντας την πράσινη οικονομία.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η συμμετοχή της στο πρωτοποριακό για τη χώρα μας πρόγραμμα «Astypalea: Smart & Sustainable Island» και στην προσπάθεια για τη μετεξέλιξη του νησιού της Αστυπάλαιας στο πρότυπο της κλιματικά ουδέτερης κινητικότητας, με σταδιακή αντικατάσταση όλων των συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά.

Το νέο προνομιακό ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΑΝΕΙΟ–ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ της Εθνικής Τράπεζας παρέχεται στους μόνιμους κατοίκους της Αστυπάλαιας για την αγορά καινούργιου ηλεκτρικού οχήματος (ηλεκτρικού αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας, σκούτερ, ποδηλάτου, πατινιού) και περιλαμβάνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης του κόστους αγοράς και εγκατάστασης έξυπνου οικιακού φορτιστή. Το δάνειο χορηγείται χωρίς εξασφαλίσεις και αφορά ποσό από € 2.000 έως και €30.000, προσφέροντας:

 • πολύ χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο, πλέον σταθερού περιθωρίου 3,95%
 • πλήρη απαλλαγή από τη δαπάνη αξιολόγησης αιτήματος και την εφάπαξ λειτουργική και διαχειριστική δαπάνη
 • δυνατότητα υποβολής αίτησης είτε μέσω καταστήματος της Τράπεζας είτε τηλεφωνικά, καλώντας στο 210 48 48 484.

Επιπλέον, η Εθνική Τράπεζα προσφέρει ευρεία γκάμα πράσινων προϊόντων για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Το πρωτοποριακό στεγαστικό δάνειο ESTIA ΠΡΑΣΙΝΗ προσφέρει λύσεις τόσο για την κατασκευή ή την αγορά ενεργειακής κατοικίας, όσο και για επισκευαστικές εργασίες με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση υπάρχουσας κατοικίας και προβλέπει:

 • ποσό χρηματοδότησης από €10.000 και έως το 100% του οφειλόμενου τιμήματος, σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου ή του κόστους εκτέλεσης των εργασιών
 • κυμαινόμενο επιτόκιο με περιθώριο από 2,38% (καθορίζεται από την ενεργειακή κατηγορία), πλέον εισφοράς Ν.128/75.
 • έκπτωση 50% στην εφάπαξ δαπάνη για έρευνα και έλεγχο εξέτασης του αιτήματος και έγκρισης του δανείου.

Παράλληλα, για όσους επιθυμούν να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα σε ενεργοβόρες καθημερινές τους συνήθειες, το καταναλωτικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΑΝΕΙΟ της Εθνικής Τράπεζας παρέχει χρηματοδότηση από €2.000 μέχρι 30.000€ και έως το 100% του κόστους της αγοράς ή της παροχής υπηρεσίας, με περιθώριο κυμαινόμενου επιτοκίου 8,4% (πλέον εισφ. Ν.128/75) και διάρκεια αποπληρωμής έως και 84 μήνες, ανάλογα με το ποσό του δανείου, καλύπτοντας ενδεικτικά :

 • την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας
 • την αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης/ψύξης
 • την τοποθέτηση πράσινης στέγης
 • την αγορά υβριδικού/ηλεκτρικού οχήματος.

*Ειδικά για την αγορά ηλεκτροκίνητου οχήματος (αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας, σκούτερ, ποδηλάτου, πατινιού) προβλέπεται απαλλαγή από τη δαπάνη αξιολόγησης και τη διαχειριστική-λειτουργική δαπάνη για αιτήσεις έως 30/09/2021.

Για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού και λοιπών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η Εθνική Τράπεζα έχει τη λύση, με τις ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΕ, προσφέροντας:

 • κάλυψη έως το 75% του κόστους της επένδυσης
 • κυμαινόμενο επιτόκιο, με περιθώριο 4% καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου, πλέον εισφ. Ν.128/75
 • διάρκεια αποπληρωμής έως 13 έτη
 • ευελιξία στον τρόπο εκταμίευσης
 • δυνατότητα αποπληρωμής με μηνιαίες/τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις.

Με τις χρηματοδοτικές λύσεις σε όλους τους τομείς της πράσινης οικονομίας, η Τράπεζα δεσμεύεται να συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια για την πράσινη μετάβαση, στηρίζοντας έμπρακτα ιδιώτες και επιχειρηματίες, για να φέρουμε πιο κοντά ένα μέλλον βιώσιμο.

Για περισσότερες πληροφορίες πώς μπορείτε να επωφεληθείτε οικονομικά, δρώντας οικολογικά μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.nbg.gr.