Ένας Έλληνας στο Διεθνές Συμβούλιο πανεπιστημίου της Βιέννης

Ένας Έλληνας στο Διεθνές Συμβούλιο πανεπιστημίου της Βιέννης

Ο Κωνσταντίνος Γάτσιος είναι ένα από τα εξωτερικά μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου (International Board) του Vienna University of Economics and Business (WU) για την περίοδο 2015-2019. Ο πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έκανε αποδεκτό το αίτημα του νέου πρυτανικού συμβουλίου του πανεπιστημίου της Βιέννης, με πρύτανη τον Έντελτραουντ Χάναπι-Έγκερ. Στο Διεθνές Συμβούλιο του βιεννέζικου πανεπιστημίου μετέχουν διεθνούς φήμης και διακεκριμένοι πρυτάνεις και ειδικοί επιστήμονες από όλο τον κόσμο στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της διοίκησης της ανώτατης εκπαίδευσης.

Τα κριτήρια επιλογής των μελών του Συμβουλίου είναι το ακαδημαϊκό έργο, τα επιστημονικά ενδιαφέροντά τους, η διοικητική τους εμπειρία και, γενικότερα, η διεθνής καταξίωσή τους. Το Διεθνές Συμβούλιο, μαζί με το πρυτανικό συμβούλιο του πανεπιστημίου, συνεδριάζει μία φορά τον χρόνο στη Βιέννη, όπου συζητούνται, αναλύονται και καθορίζονται τρέχοντα και μελλοντικά ζητήματα, αλλά και προκλήσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο της ανώτατης εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση σε στρατηγικές δράσεις που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου.