Έλεγχοι για παραβάσεις από την Οικονομική Αστυνομία

Έλεγχοι για παραβάσεις από την Οικονομική Αστυνομία

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας, το διάστημα της εορταστικής περιόδου, εντατικοποίησαν τους ελέγχους σε επιχειρήσεις, κέντρα διασκέδασης και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε διάφορες περιοχές της χώρας, για την εφαρμογή της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), συγκροτήθηκαν μικτά κλιμάκια, τα οποία πραγματοποίησαν εντατικούς ελέγχους, κατά το χρονικό διάστημα από 15 έως 27-12-2015, σε ενενήντα τέσσερις (94) επιχειρήσεις και καταστήματα σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε τριάντα εννέα (39) περιπτώσεις.

Πιο αναλυτικά, ως προς τα αποτελέσματα των ελέγχων, βεβαιώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας:

Στην Αττική

- Σε ατομική επιχείρηση στην Αθήνα, διαπιστώθηκε μια παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενώ κατά τον φορολογικό έλεγχο δεν επεδείχθη ο αριθμός καταχώρησης της φορολογικής ταμειακής μηχανής.

- Σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, διαπιστώθηκε η μη έκδοση επτά (7) αποδείξεων λιανικής πώλησης, καθώς και δύο (2) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

- Σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα διαπιστώθηκαν τέσσερεις (4) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

- Σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα διαπιστώθηκε η μη καταχώρηση εργαζόμενης στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού, κατά  παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

-Σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, διαπιστώθηκε η μη καταχώρηση εργαζόμενης στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού, καθώς και η μη έκδοση τριών (3) αποδείξεων λιανικής πώλησης.

-Σε εστιατόριο στην Αθήνα, διαπιστώθηκε η μη έκδοση δύο (2) αποδείξεων λιανικής πώλησης.

-Σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Πειραιά, διαπιστώθηκε μία (1) παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

-Σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Πειραιά, διαπιστώθηκε μία (1) παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

-Σε καφέ-μπαρ στον Πειραιά, διαπιστώθηκαν δύο (2) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

-Σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Χαλάνδρι, διαπιστώθηκε η μη έκδοση δεκατριών (13) αποδείξεων λιανικής πώλησης, καθώς και μία (1) παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

-Σε κατάστημα υγειονομικού στο Χαλάνδρι, διαπιστώθηκαν δύο (2) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

-Σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αγία Παρασκευή, διαπιστώθηκαν δύο (2) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

-Σε ατομική επιχείρηση με αντικείμενο «δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές» (παρκινγκ) στο Ελληνικό, διαπιστώθηκε η μη έκδοση πενήντα πέντε (55) αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.

-Σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, διαπιστώθηκαν επτά (7) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Στη Θεσσαλονίκη

-Σε καφέ-μπαρ, διαπιστώθηκαν τρεις (3) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

-Σε επιχείρηση λιανικού εμπορίου άρτου και ζαχαροπλαστικής, διαπιστώθηκαν δύο (2) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

-Σε καφέ-μπαρ, διαπιστώθηκε μία (1) παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

-Σε εστιατόριο-καφέ μπαρ, διαπιστώθηκε η μη έκδοση τεσσάρων (4) αποδείξεων λιανικής πώλησης, κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας και έντεκα (11) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

-Σε εστιατόριο-μπαρ, διαπιστώθηκε να απασχολούνται δύο (2) εργαζόμενοι χωρίς να είναι καταχωρημένοι στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού, καθώς και δύο (2) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

-Σε εστιατόριο-ψητοπωλείο διαπιστώθηκε μία (1) παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

-Σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών εστίασης, βρέθηκαν έξι (6) εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους επιδεχθέντες πίνακες προσωπικού.
-Σε αναψυκτήριο, διαπιστώθηκε η μη έκδοση μίας (1) απόδειξης, κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας.

-Σε καφέ-μπαρ, διαπιστώθηκε η μη καταχώρηση δύο (2) εργαζόμενων στους επιδεχθέντες πίνακες προσωπικού, ενώ ένας (1) εξ' αυτών ήταν υπήκοος Αλβανίας και συνελήφθη καθόσον διέμενε παράνομα στη χώρα, στερούμενος των απαραίτητων εγγράφων, πιστοποιητικού υγείας και άδειας εργασίας της αρμόδιας αστυνομικής αρχής. Επίσης, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης καταστήματος για παραβίαση δικαστικής απόφασης σχετικά με υγειονομική διάταξη και απασχόληση αλλοδαπού που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις νόμιμης διαμονής στη χώρα. Επιπλέον, στο πλαίσιο διερεύνησης παραβάσεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, δεσμεύτηκαν προσωρινά δύο (2) φιάλες αλκοολούχου ποτού προς εξακρίβωση μη καταβολής Ε.Φ.Κ.

-Σε επιχείρηση, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκε η μη καταχώρηση τριών (3) εργαζομένων στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού.

-Σε εταιρεία εμπορίας ενδυμάτων στη Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκε η μη καταχώρηση τριών (3) εργαζομένων στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού.

-Σε κομμωτήριο στη Θεσσαλονίκη στην οδό Π. Κορομηλά 38, διαπιστώθηκε η μη έκδοση δύο (2) αποδείξεων, κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας.

-Σε επιχείρηση εμπορίας τουριστικών ειδών στην Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκε η μη έκδοση δύο (2) αποδείξεων, καθώς και μία (1) παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Στην υπόλοιπη Επικράτεια

-Σε καφετέρια στη Βέροια, διαπιστώθηκε η μη έκδοση δώδεκα (12) αποδείξεων.

-Σε εστιατόριο-ταβέρνα στη Βέροια, διαπιστώθηκε η απασχόληση δύο (2) εργαζομένων χωρίς να είναι καταχωρημένοι στους επιδεχθέντες πίνακες προσωπικού.

-Σε καφετέρια στα Γιαννιτσά, διαπιστώθηκε η μη έκδοση πέντε (5) αποδείξεων.

-Σε καφετέρια στα Γιαννιτσά, διαπιστώθηκε η μη έκδοση πέντε (5) αποδείξεων λιανικής πώλησης.

-Σε καφετέρια στη Δράμα, διαπιστώθηκε η μη έκδοση τεσσάρων (4) αποδείξεων, καθώς και δύο (2) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

-Σε καφετέρια στη Δράμα, διαπιστώθηκε η μη έκδοση δύο (2) αποδείξεων, καθώς και μία (1) παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

-Σε ατομική επιχείρηση μαζικής εστίασης στη Δράμα, διαπιστώθηκε η μη έκδοση μιας (1) απόδειξης, καθώς και μία (1) παράβαση ασφαλιστικής νομοθεσίας.

-Σε εταιρία μαζικής εστίασης στη Δράμα, διαπιστώθηκε η μη έκδοση δύο (2) αποδείξεων, καθώς και μία (1) παράβαση ασφαλιστικής νομοθεσίας.

-Σε εστιατόριο στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο Πέλλας, διαπιστώθηκε η μη καταχώρηση τριών (3) εργαζομένων στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού, καθώς και η μη έκδοση δέκα (10) αποδείξεων.

-Σε καφέ-ψησταριά-ουζερί στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο Πέλλας, διαπιστώθηκε μία (1) παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

-Σε εστιατόριο στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο Πέλλας, διαπιστώθηκε η μη καταχώρηση ενός (1) εργαζόμενου στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού.
-Σε καφετέρια στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο Πέλλας διαπιστώθηκε η μη έκδοση δύο (2) αποδείξεων.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε πληθώρα ελέγχων σε επιχειρήσεις εμπορίας υγρών καυσίμων, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στη λήψη φορολογικών στοιχείων και στη ποσοτική καταμέτρηση των κατεχομένων υγρών καυσίμων, προκειμένου να διακριβωθεί η νόμιμη διακίνησή τους.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

"Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] & [email protected] της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων", καταλήγει η ανακοίνωση.