Έκθεση για τις Τράπεζες και την αποτίμηση της ανακεφαλαιοποιήσης ζήτησε ο Γ. Δραγασάκης

Έκθεση για τις Τράπεζες και την αποτίμηση της ανακεφαλαιοποιήσης ζήτησε ο Γ. Δραγασάκης

Να υποβάλουν έκθεση για την πορεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την αποτίμηση της εξέλιξης των ανακεφαλαιοποιήσεων, ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης με επιστολή του προς τους: Γιάννη Στουρνάρα (διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος), Γιώργο Μιχελή (πρόεδρο Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), Χαράλαμπο Γκότση (πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) και Λούκα Κατσέλη (πρόεδρο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών).

Στην επιστολή του - στην οποία αναφέρθηκε στην ομιλία του στη Βουλή, το Σάββατο το βράδυ και η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα - ο κ. Δραγασάκης σημειώνει ότι "βασικός στόχος της Κυβέρνησης είναι η διαφάνεια και η δημόσια λογοδοσία όλων όσων ασκούν δημόσια εξουσία ή διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα" και ότι "ως εκ τούτου, βούληση της κυβέρνησης είναι να φωτιστούν πλήρως, τόσο οι εξελίξεις που αφορούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όσο και όλες οι πτυχές των ανακεφαλαιοποιήσεων".

Για αυτόν τον λόγο, όπως αναφέρει ο κ. Δραγασάκης, "παρακαλούμε όπως υποβάλετε προς την κυβέρνηση και τη Βουλή, ειδική αναλυτική έκθεση από την σκοπιά των αρμοδιοτήτων τους, η οποία θα αξιολογεί τη γενικότερη πορεία του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος από τις αρχές της κρίσης μέχρι σήμερα, θα εξηγεί τους παράγοντες που κατέστησαν αναγκαίες τις ανακεφαλαιοποιήσεις, θα περιγράφει τους όρους με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν και θα αποτιμά τα αποτελέσματά τους συνολικά, αλλά και για κάθε τράπεζα ξεχωριστά, με όρους δημόσιου συμφέροντος".

Μεταξύ των ερωτημάτων που διατυπώνονται και τα οποία ζητείται να απαντηθούν με τις εκθέσεις, συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Ποιο είναι το κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο για τη διάσωση του τραπεζικού συστήματος μέχρι σήμερα. Ποιο από αυτά αντιστοιχεί σε διαδικασίες εξυγίανσης και ποιο σε κεφαλαιακή ενίσχυση, συνολικά και ανά περίπτωση.

2. Τι ποσά ανέκτησε μέχρι σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο από αυτά που διέθεσε για το τραπεζικό σύστημα.

3. Ποια είναι διαχρονικά η εξέλιξη της συμμετοχής των Ταμείων και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών και ποιες οι απώλειες που έχουν υποστεί.

4. Ποια είναι η διαχρονική εξέλιξη των δανείων σε καθυστέρηση (NPLs) και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μέχρι σήμερα και πώς κρίνετε ότι συνδέονται με τη δυσμενή κατάσταση στην οποία βρέθηκε το τραπεζικό σύστημα.

5. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος ώστε μελλοντικά να μη χρειαστεί νέα ανακεφαλαιοποίηση.

Επιπλέον, ζητείται να συμπεριληφθεί κάθε άλλο στοιχείο και ανάλυση, που θεωρούν ότι θα ήταν χρήσιμα, τόσο για την κατανόηση της κρίσης που αντιμετώπισε το χρηματοπιστωτικό σύστημα όσο και για την αποφυγή ανάλογων καταστάσεων στο μέλλον. 

Στην επιστολή του, που εστάλη την 1η Δεκεμβρίου, ο κ. Δραγασάκης επισημαίνει τα δεδομένα που προκύπτουν με την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση που εξελίσσεται εντός χρονοδιαγράμματος και βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, ενώ σχολιάζει ότι "εντούτοις, από δημοσιεύματα αλλά και ερωτήσεις που έχει κατατεθεί στη Βουλή, επιχειρείται να καλλιεργηθεί ένα ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα, με αιτιάσεις για ''καθυστέρηση διαδικασίας'', ''ξεπούλημα σε αρπαχτικά'', ''αφελληνισμό των τραπεζών''....". Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνει μεταξύ άλλων, ότι "πέραν των αιτιάσεων που διατυπώνονται λόγω άγνοιας ή για αντιπολιτευτικούς λόγους, η κυβέρνηση θεωρεί εύλογο το ενδιαφέρον της κοινωνίας να ενημερωθεί για τις εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το κόστος που είχε ως τώρα η στήριξη των τραπεζών και η προστασία των καταθέσεων, τις αιτίες της απαξίωσης των μετοχών των τραπεζών και τις προϋποθέσεις, ώστε η πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση να είναι και η τελευταία".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ