Διαπραγμάτευση για τα ενεργειακά με τεχνικά κλιμάκια

Διαπραγμάτευση για τα ενεργειακά με τεχνικά κλιμάκια

Η διατήρηση του 51% τουλάχιστον των μετοχών του ΑΔΜΗΕ (Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) υπό τον έλεγχο του Δημοσίου επιβεβαιώθηκε στη σημερινή συνάντηση στελεχών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τα τεχνικά κλιμάκια των εταίρων.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, σε εκκρεμότητα παραμένει το ενδεχόμενο παραχώρησης του μάνατζμεντ σε μέτοχο μειοψηφίας, αν και η πολιτική του υπουργείου δεν συνάδει προς αυτήν την κατεύθυνση. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ακόμη οι δημοπρασίες ενέργειας από λιγνιτικά και υδροηλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ, (είναι η δημοπρασίες τύπου ΝΟΜΕ) που προγραμματίζονται, με στόχο να διευκολυνθεί η ανάπτυξη ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα τα εκκρεμή θέματα παραπέμπονται σε επόμενη συνάντηση που προσδιορίζεται χρονικά στα μέσα Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ