Διαγράφεται από την Κ.Ο. των ΑΝ.ΕΛ. ο Ν. Νικολόπουλος

Διαγράφεται από την Κ.Ο. των ΑΝ.ΕΛ. ο Ν. Νικολόπουλος