"Βρέχει" (αριστερά) ρουσφέτια στη Βουλή

"Βρέχει" (αριστερά) ρουσφέτια στη Βουλή

Πολλές κρυμμένες διατάξεις περιλαμβάνει το Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση Κοινοτικών Οδηγιών… και άλλες διατάξεις».

Όπως ο διάβολος κρύβεται πάντα στις λεπτομέρειες, έτσι και τα ρουσφέτια σε μικρούς και μεγάλους κρύβονται πάντα στις «άλλες διατάξεις».

Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν:

- Η φωτογραφική απαλλαγή του Μεγάρου Μουσικής από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής ενημερότητας

- Η φωτογραφική απαλλαγή εταιρίας που πραγματοποιεί έργα για εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Άμυνας από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής ενημερότητας.

Οι προκλητικές αυτές απαλλαγές, πραγματοποιούνται την ώρα που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες έχουν πολλαπλασιαστεί και η πλειοψηφία των συναλλασσόμενων εταιριών με το δημόσιο αδυνατεί να καταστεί φορολογικά ενήμερη…

- Η παράταση της θητείας έμμισθων Διοικητικών Συμβουλίων, σε Οργανισμούς που είχε καταργήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, με το πρόσχημα «απορρόφησης κοινοτικών πόρων»…

- Η Υπουργική απόφαση όμως που ξεχωρίζει, είναι εκείνη του υπουργού δικαιοσύνης που εξαιτίας της απελευθέρωσης των αριστερών κατασχέσεων και των πλειστηριασμών αυξάνει γενναία τις αμοιβές δικαστικών υπαλλήλων που θα πραγματοποιούν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς…