Mytilineos: Το «αγκάθι» στην εταιρική διακυβέρνηση
Φωτογραφία Αρχείου
Φωτογραφία Αρχείου

Mytilineos: Το «αγκάθι» στην εταιρική διακυβέρνηση

Ένα «αγκάθι» συνεχίζει να υπάρχει στις σχέσεις των ξένων θεσμικών και της Mytilineos ενόψει της εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Αφορά ένα θέμα που είχε αναδειχθεί από πέρυσι και που συνεχίζει και απασχολεί κάποιους ξένους θεσμικούς, καθώς δείχνει μια στάση του βασικού μετόχου της εταιρείας την οποία τώρα πολλοί ανακαλούν στη μνήμη, ενόψει του dual listing και της εισόδου στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. 

Συνδέεται με την αμοιβή των 140,9 εκατ. ευρώ (98,6 εκατ. ευρώ μετά από φόρους) που είχε λάβει για τη χρήση του 2022, ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, βασικός μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος της εισηγμένης, ως «έκτακτη εφάπαξ αποζημίωση για υπηρεσίες που προσέφερε επί σειρά ετών», όπως διαβάζουμε στην Έκθεση Αποδοχών του 2023.

Το θέμα είναι παλιό, είχε γίνει γνωστό στην περυσινή γενική συνέλευση της 1ης Ιουνίου 2023, όταν μερίδα των μετόχων είχαν εκφράσει αντιδράσεις για το ύψος του ποσού και τους λόγους για την καταβολή του, φτάνοντας μάλιστα σε σημείο να μην το εγκρίνουν, τώρα όμως επανέρχεται.

Κι αυτό καθώς οι ξένοι θεσμικοί αξιολογούν μεταξύ άλλων την εταιρική διακυβέρνηση που ασκείται από τον όμιλο και τη στάση του βασικού μετόχου, ενόψει και της γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 4ης Ιουνίου. Ένα από τα θέματα που καλείται να εγκρίνει η επικείμενη συνέλευση είναι και η Έκθεση Αποδοχών του 2023, η οποία κάνει εκτενή αναφορά σε όλα τα παραπάνω.

Διεθνώς, οι μέτοχοι αποδίδουν πολύ μεγάλο βάρος στην πολιτική αποδοχών των εισηγμένων εταιρειών και ειδικά των πολυμετοχικών. Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σωστής εταιρικής διακυβέρνησης, όποιος διοικεί μια εταιρεία και καθορίζει την πολιτική αποδοχών πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες για τον ίδιο και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης.

Αυτή με τη σειρά της είναι υπόλογη στη λεγόμενη επιτροπή αμοιβών, η οποία επιφορτίζεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων να θέτει κανόνες, να ελέγχει αν εφαρμόζεται η συγκεκριμένη πολιτική.

Διασφαλίζει με άλλα λόγια ότι οι αποδοχές των μελών του ΔΣ συνάδουν με τη στρατηγική της εταιρείας και κυρίως διαβουλεύεται με τους μετόχους, για να διασφαλίσει ότι η πολιτική απολαβών συμβαδίζει με τις προσδοκίες τους.

Στην Έκθεση Αποδοχών του 2023 περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο για τις απαντήσεις που έδωσε πέρυσι η Mytilineos στα ερωτήματα που ήγειραν οι ξένοι θεσμικοί για το ποσό των 140 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκε στον CEO, για τη χρήση του 2022.

Χρονιά με ρεκόρ καθαρών κερδών για τη Mytilineos, (466 εκατ. ευρώ), χωρίς αυτό να δικαιολογεί για κάποιους από τους μεγάλους μετόχους το υπερβολικά μεγάλο ποσό της έκτακτης αποζημίωσης που έλαβε ο βασικός της μέτοχος.

Σύμφωνα με το κείμενο, κατά την περσινή συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είχαν εγκριθεί από την πλειοψηφία των μετόχων με ποσοστά από 90,17% έως και 100%, πλην του συγκεκριμένου. Στο επίκεντρο της συζήτησης, είχε βρεθεί η Έκθεση Αποδοχών του 2022 (συμβουλευτική ψήφος), αποτέλεσμα που όπως διαβάζουμε, το ΔΣ είχε λάβει σοβαρά υπόψιν, έκανε συναντήσεις με τους μετόχους και συνεργάστηκε μαζί τους για να βεβαιωθεί ότι οι παρατηρήσεις τους θα ληφθούν υπόψιν.

«Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, η Εταιρεία απάντησε σε θέματα που τέθηκαν από τους μετόχους όσον αφορά εφάπαξ ποσό που καταβλήθηκε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο το 2022, σε συνέχεια άσκησης δικαιώματος το οποίο είχε εγκριθεί από την ΤΓΣ του 2018, λαμβάνοντας έτσι μια μη επαναλαμβανόμενη αποζημίωση, υπολογιζόμενη βάσει προκαθορισμένου τρόπου υπολογισμού. Απαντώντας, η Εταιρεία παρείχε ικανοποιητικές διευκρινήσεις για τον τρόπο υπολογισμού αυτής της παροχής, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου. Διευκρινίστηκε επιπλέον ότι η Εταιρεία εξασφάλισε νομική και λογιστική υποστήριξη πριν τη διενέργεια της πληρωμής.

Τονίστηκε ότι αυτή η μη-επαναλαμβανόμενη καταβολή αντικατόπτριζε το γεγονός ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος ουδέποτε ανταμείφθηκε για την αύξηση της κεφαλαιοποίησης της Εταιρείας, δεδομένου ότι δεν συμμετείχε σε κανένα πρόγραμμα κινήτρων βάσει μετοχικής αξίας, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι συνολικές αποδοχές του ήταν περισσότερο ευθυγραμμισμένες με τα συμφέροντα των μετόχων. Η Επιτροπή εξέτασε και συζήτησε όλες τις συστάσεις και τα σχόλια (feedback) που έλαβε κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, στο πλαίσιο αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών του 2023. Το ΔΣ και η Επιτροπή ευχαριστούν όλους τους μετόχους και τους πληρεξούσιους συμβούλους για τα σχόλια και τις συστάσεις τους». 

Στο ίδιο κείμενο διαβάζουμε ότι φέτος, η εταιρεία, ενόψει της αναθεώρησης της Πολιτικής Αμοιβών του 2023, διαβουλεύθηκε με τα τμήματα μετοχικής επιμέλειας (stewardship teams) σημαντικών θεσμικών μετόχων της, καθώς και ότι συναντήθηκε με τις εταιρείες ISS και Glass Lewis, δεδομένης της σημασίας των απόψεων των πληρεξουσίων συμβούλων και δεδομένης της χρήσης των υπηρεσιών τους από πολλούς μετόχους της.

Στο πλαίσιο αυτό, η Έκθεση Αποδοχών 2023, που καλείται να εγκρίνει σε μερικές εβδομάδες η τακτική ετήσια συνέλευση της εταιρείας, περιλαμβάνει και τις αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για το 2023, όπου οι αμοιβές του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Mytilineos διαμορφώνονται πλέον στα 2,99 εκατ. ευρώ. 

Στις επεξηγήσεις του σχετικού πίνακα όπου παρουσιάζονται αναλυτικά τα τέσσερα τελευταία χρόνια οι σταθερές και ετήσιες μεταβλητές αποδοχές του κ. Ευ. Μυτιληναίου, καθώς και οι παροχές που απολαμβάνει, υπάρχει ειδική αναφορά στην εφάπαξ αποζημίωση του 2022.

1. Περιλαμβάνονται κυρίως δαπάνες αυτοκινήτου, κινητού τηλεφώνου, πιστωτικές κάρτες για προσωπική χρήση και ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα.

2. Το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών βάσει απόδοσης δρομολογήθηκε το 2021 και η θεμελίωση των δικαιωμάτων θα πραγματοποιηθεί το 2024, το 2025 και το 2026 για το έτος του 2021, τα έτη 2025, 2026 και 2027 για το έτος του 2022 και τα έτη 2026, 2027 και 2028 για το έτος του 2023. Υπάρχει σχετική αναφορά στην ενότητα «Κριτήρια απόδοσης και αποτελέσματα έτους 2023| Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων». Η οριστική διάθεση των μετοχών προϋποθέτει εκπλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων σε περίοδο 3ετίας.

3. Μη επαναλαμβανόμενες αποδοχές, που εγκρίθηκαν κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων του 2021 με αντικείμενο τη δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας αναβαλλόμενων σε τρία συνεχόμενα έτη σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εξαιρουμένου του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου) ή/και σε μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή/και σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας. Ο αριθμός των μετοχών ανά δικαιούχο για τα έτη 2023, 2022 και 2021 παρουσιάζεται στον Πίνακα 12 της παρούσας έκθεσης.

4. Το 2022, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος έλαβε μια έκτακτη εφάπαξ αποζημίωση ύψους EUR 140.905.934 (EUR 98.665.153 μετά από φόρους) για υπηρεσίες που προσέφερε επί σειρά ετών. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Κεφάλαιο 2. «Διαβούλευση με τους Μετόχους». Η εφάπαξ αυτή αμοιβή δεν περιλαμβάνεται στο ποσό του πίνακα.