field_kentriki_fotografia
Lamda Development: Στα 37,7 εκατ. ευρώ το EBITDA στο εξάμηνο

Σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA των εμπορικών κέντρων, στα 31,1 εκατ. ευρώ (+93% έναντι του 2021) κατέγραψε η Lamda Development στο πρώτο εξάμηνο του 2022, με το κέρδος από την αποτίμηση Εμπορικών Κέντρων και λοιπών ακινήτων να καταγράφεται στα 21,3 εκατ. ευρώ και το κέρδος από την αποτίμηση των Επενδυτικών Ακινήτων έργου Ελληνικού να διαμορφώνεται στα 10,5 εκατ. ευρώ ευρώ.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε κέρδη 37,7εκατ. ευρώ (έναντι κερδών 315,7 εκατ. ευρώ το 2021), ενώ τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα (μετά από τόκους, φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 15,3 εκατ. ευρώ (έναντι κερδών 237,2 εκατ. ευρώ το 2021).

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, της LAMDA Development για το πρώτο εξάμηνο 2022 ανήλθαν σε ζημία 22,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 224,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021.

Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2021 περιλάμβαναν τη θετική επίπτωση ποσού 306,1 εκατ. ευρώ που προήλθε από την επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή, της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων που περιλαμβάνονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

Εξαιρουμένων των εξόδων σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό (19,1 εκατ. ευρώ) και των χρηματοοικονομικών εξόδων που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν τη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων5 σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό (18,4 εκατ. ευρώ), τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε κέρδος 15,3 εκατ. ευρώ (έναντι κερδών 237,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021).

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), προ αποτιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και λοιπών αναπροσαρμογών του πρώτου εξαμήνου 2022, ανήλθαν σε 25εκατ. ευρώ, αυξημένα, κατά 66% έναντι του 2021. Η εν λόγω αύξηση προέκυψε λόγω της σημαντικής αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA των Εμπορικών Κέντρων.

Τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos το πρώτο εξάμηνο 2022 ανήλθαν σε 31,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 93% έναντι του 2021. Σημειώνεται ότι η λειτουργική κερδοφορία EBITDA των Εμπορικών Κέντρων το πρώτο εξάμηνο 2021 είχε επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω (α) της αναστολής λειτουργίας τους για συνολική περίοδο περίπου τριών μηνών και (β) της νομοθετικά προβλεπόμενης παροχής μειώσεων στα μισθώματα (κατά ποσοστό 40%7) των καταστηματαρχών/μισθωτών για το σύνολο της περιόδου του πρώτου εξαμήνου (Ιανουάριος – Ιούνιος).

Το πρώτο εξάμηνο 2022 τα Εμπορικά Κέντρα λειτούργησαν με ελάχιστους μόνο περιορισμούς λόγω της πανδημίας, ενώ δεν εφαρμόστηκε νομοθετικά προβλεπόμενη μείωση στα μισθώματα.

Επισημαίνεται ότι τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων το πρώτο εξάμηνο 2022 διαμορφώθηκαν οριακά χαμηλότερα (περίπου €1εκ) έναντι της ιστορικά υψηλής λειτουργικής κερδοφορίας το 2019 (32,0 εκατ. ευρώ).

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) την 30.06.2022 ανήλθε σε 1,34 δισ. ευρώ (ήτοι 7,69 ευρώ ανά μετοχή), οριακά χαμηλότερα (1,5% ή περίπου 20 εκατ. ευρώ) έναντι της 31.12.2021.

Επισημαίνεται ότι τόσο τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2022 όσο και η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) την 30.06.2022 περιλαμβάνουν τη θετική επίπτωση (α) ποσού 21,3 εκατ. ευρώ που προήλθε από την επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή, της αξίας των Εμπορικών Κέντρων και λοιπών ακινήτων του Ομίλου και (β) ποσού 10,5 εκατ. ευρώ που προήλθε από την επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή, της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων που περιλαμβάνονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

Η εταιρεία, κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας τα τελευταία δύο χρόνια, έχει διαπραγματευθεί νέες ή έχει προχωρήσει στην ανανέωση συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας με οικονομικούς όρους αντίστοιχους ή και καλύτερους προ της κρίσης της πανδημίας, ενισχύοντας την αξία των Εμπορικών Κέντρων.

Η αξία των Εμπορικών Κέντρων ανήλθε σε 893 εκατ. ευρώ την 30.06.2022, όπως προκύπτει από την αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή (Savills), αυξημένη κατά περίπου 21 εκατ. ευρώ (+2%) έναντι της αντίστοιχης αξίας την 31.12.2021 ενώ διαμορφώθηκε οριακά υψηλότερα έναντι της ιστορικά υψηλής αξίας το 2019 (892 εκατ. ευρώ).

Αναφορικά με τους βασικούς δείκτες των Εμπορικών Κέντρων για το πρώτο εξάμηνο 2022, επισημαίνονται τα εξής:

Η μέση πληρότητα των Εμπορικών Κέντρων παρέμεινε αμετάβλητη έναντι της περιόδου προ της πανδημίας, σε επίπεδα περίπου 99%.

Δεδομένης της αναστολής λειτουργίας των Εμπορικών Κέντρων το πρώτο εξάμηνο 2021 για συνολική περίοδο περίπου τριών μηνών (ήτοι το ήμισυ της περιόδου), η σύγκριση των βασικών δεικτών των Εμπορικών Κέντρων έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2021 πέρα από πρακτικά δυσχερής καθίσταται ουσιαστικά και άνευ αντικειμένου. Συνεπώς η σύγκριση των βασικών δεικτών δεν μπορεί να οδηγήσει στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων των Εμπορικών Κέντρων το πρώτο εξάμηνο 2022, παρά τις αντίξοες συνθήκες στην οικονομία αλλά και ειδικότερα στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, λόγω της ενεργειακής κρίσης και των έντονων πληθωριστικών πιέσεων, μειώθηκε μόνο 7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2019.

Η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη αυξήθηκε 38% έναντι του 2019, επιβεβαιώνοντας την αυξητική τάση που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του δευτέρ εξαμήνου 2021, μετά τη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ο συνολικός αριθμών επισκεπτών στα Εμπορικά Κέντρα το πρώτο εξάμηνο 2022 μειώθηκε 32% έναντι του 2019, αντανακλώντας τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Αναφορικά με τους βασικούς δείκτες των Εμπορικών Κέντρων για το δεύτερο τρίμηνο 2022, επισημαίνονται τα εξής:

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων των Εμπορικών Κέντρων το Β’ Τρίμηνο 2022 αυξήθηκε 3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2019, αντιστρέφοντας πλήρως την προηγούμενη αρνητική τάση (-18% το Α’ Τρίμηνο 2022 και -10% το Δ’ Τρίμηνο 2021).

Η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη αυξήθηκε 43% έναντι του 2019, καταγράφοντας επιταχυνόμενους ρυθμούς αύξησης έναντι του Α’ Τριμήνου 2022 (+31%).

Ο συνολικός αριθμών επισκεπτών στα Εμπορικά Κέντρα το δεύτερο τρίμηνο 2022 μειώθηκε 28% έναντι του 2019, ενώ τονίζεται ότι ο συνολικός αριθμός επισκεπτών στο εμπορικό κέντρο Golden Hall αυξήθηκε 9% έναντι του 2019.

Αναφορικά με την επίπτωση του έργου για την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό στα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου, επισημαίνονται τα εξής:

Τα συνολικά έξοδα ανήλθαν σε 19,1 εκατ. ευρώ (έναντι 12,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021) καθώς ο Όμιλος έχει επιταχύνει σημαντικά τους ρυθμούς προετοιμασίας και υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου του για την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα, που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν τη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων8 σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό, ανήλθαν σε 18,4 εκατ. ευρώ (πλήρης ενοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ από την 25.06.2021).

Εμπορικά κέντρα

Τον Αύγουστο 2022, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι η κατά 100% θυγατρική της, L.O.V. S.M.S.A., εξαγόρασε το 100% της εταιρείας McArthurGlen Hellas Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, ιδιοκτήτριας του εκπτωτικού χωριού McArthurGlen Designer Outlet Athens, από την εταιρεία MGE Hellenic Investments S.àr.l.

Η αξία του McArthurGlen Designer Outlet Athens ανέρχεται σε περίπου 109 εκατ. ευρώ (Gross Asset Value), όπως προκύπτει από την αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή CBRE Axies την 31.12.2021. Το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε σε περίπου 40 εκατ. ευρώ, περιλαμβανομένης της αποπληρωμής προϋφιστάμενων δανείων που είχαν χορηγηθεί από τους προηγούμενους εταίρους της εταιρείας.

Η εν λόγω εξαγορά αποτελεί σημαντική στρατηγική κίνηση, καθώς ενισχύεται περαιτέρω η ηγετική θέση του ομίλου LAMDA Development στον κλάδο του Retail ενώ δημιουργεί σημαντικές συνέργειες για το χαρτοφυλάκιο των Εμπορικών Κέντρων του Ομίλου.

Τον Ιούλιο 2022 η κατά 100% θυγατρική L.O.V. S.M.S.A. (ιδιοκτήτρια του Εμπορικού Κέντρου The Mall Athens) υπέγραψε νέο πρόγραμμα κοινού ομολογιακού δάνειου με τις τράπεζες Eurobank και ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ποσού 365 εκατ. ευρώ. Τον Αύγουστο 2022 εκταμιεύθηκαν 361εκατ. ευρώ, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή του υφιστάμενου ομολογιακού δανείου της Εθνικής Τράπεζας ποσού 209,5 εκατ. ευρώ καθώς και για τις πρόσφατες εξαγορές (α) μειοψηφικού ποσοστού (31,7%) στη LAMDA MALLS και (β) 100% της McArthurGlen Hellas Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (ιδιοκτήτριας του εκπτωτικού χωριού McArthurGlen Designer Outlet Athens).

Έργο Ελληνικού

Έργα Υποδομών και πρόδρομες/προπαρασκευαστικές εργασίες

Η Εταιρεία έχει επιταχύνει σημαντικά τους ρυθμούς υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της για το έργο του Ελληνικού. Ενδεικτικά αναφέρονται:
κατασκευαστικές εργασίες για την υπογειοποίηση της Λεωφ. Ποσειδώνος
εκσκαφές στο ρέμα Τραχώνων
χωματουργικές εργασίες για την εγκατάσταση του δικτύου υψηλής τάσης
κατεδάφιση υπαρχόντων διαδρόμων προσγείωσης
κατασκευή θεμελιώσεων και υπογείων στο κτίριο μετεγκατάστασης συλλόγων ΑΜΕΑ
εργασίες εξυγίανσης και απορρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων.
Οικοδομικές άδειες, προεγκρίσεις και πιστοποιήσεις βιώσιμων κτιρίων

Riviera Tower: τον Αύγουστο 2022 εκδόθηκε η οικοδομική άδεια του κτιρίου κατοικιών Riviera Tower στο Παράκτιο Μέτωπο του Ελληνικού, σηματοδοτώντας την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του υψηλότερου (200 μέτρα) κτιρίου κατοικιών στην Ελλάδα. Τονίζεται ότι η έκδοση της άδειας ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, παρά την ιδιαίτερα πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία (λόγω του μεγάλου αριθμού ειδικότερων εγκρίσεων και των εμπλεκομένων μερών στη διαδικασία). Τονίζεται ότι το Riviera Tower έχει λάβει από τον Ιούνιο 2022 "χρυσή" (gold) προ-πιστοποίηση (precertification), σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα ταξινόμησης βιώσιμων κτιρίων LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). Το Riviera Tower είναι το πρώτο και μοναδικό κτίριο κατοικιών στην Ελλάδα που διαθέτει "χρυσή" προ-πιστοποίηση "πράσινου" κτιρίου LEED.

Aθλητικές εγκαταστάσεις στο Μητροπολιτικό Πάρκο: τον Ιούλιο 2022 υποβλήθηκε για προέγκριση η μελέτη του έργου, ενώ αναμένεται η έκδοσή της εντός του Οκτωβρίου 2022. Περαιτέρω, εκδόθηκε τον Ιούλιο 2022 η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), βασικό προαπαιτούμενο για την έκδοση της οικοδομικής άδειας του έργου.
Νέες Επιχειρηματικές Συμφωνίες

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου για την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό, η Εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα τις ακόλουθες νέες σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες:

Ολοκληρωμένο Τουριστικό Θέρετρο με Καζίνο (Integrated Resort Casino - IRC): Το Σεπτέμβριο 2022, υπεγράφη μεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΟ (100% θυγατρική της Εταιρείας) και της εταιρείας ΕΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, η Σύμβαση Ακινήτου για την παραχώρηση στην ΕΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ έκτασης στο Ελληνικό, στην οποία η τελευταία έχει αναλάβει να αναπτύξει Ολοκληρωμένο Τουριστικό Θέρετρο με Καζίνο ["Integrated Resort Casino” (IRC)]. Η διάρκεια της Σύμβασης Ακινήτου είναι 30 χρόνια. Η εν λόγω ανάπτυξη θα φιλοξενεί ένα ξενοδοχείο πέντε (5) αστέρων, συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο και χώρο συνάθροισης κοινού για αθλητικές ή/και πολιτιστικές εκδηλώσεις και καζίνο. Η ανάπτυξη του IRC θα λάβει χώρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (Ν. 4949/2022) και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ετών από την έναρξη των σχετικών εργασιών.

Vouliagmenis Mall: αναφορικά με την εμπορική ανάπτυξη εντός του Επιχειρηματικού Κέντρου ("Commercial Hub") στην περιοχή της Λεωφ. Βουλιαγμένης, σημειώνεται ότι έχει ήδη κατατεθεί εκδήλωση ενδιαφέροντος από ενοικιαστές για το 87% της μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας (GLA) ενώ έχουν ήδη υπογραφεί Heads of Terms (HoT) για το 24% του GLA. Εντός του 2023 αναμένεται να έχουν υπογραφεί HoT για το 65% του GLA.
Riviera Galleria: αναφορικά με την εμπορική ανάπτυξη στην περιοχή της Μαρίνας Αγ. Κοσμά στο Παράκτιο Μέτωπο, σημειώνεται ότι έχει ήδη κατατεθεί εκδήλωση ενδιαφέροντος από ενοικιαστές που ξεπερνά το 60% της μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας (GLA) ενώ έχουν ήδη υπογραφεί HoT για περίπου 3% του GLA.

Προκαταβολές Πελατών για τη μελλοντική απόκτηση ιδιοκτησιών σε Οικιστικές Αναπτύξεις

Οικόπεδα για Βίλες (The Cove Villas): σημειώνεται ότι έχει ήδη εξασφαλιστεί το ενδιαφέρον αγοραστών για το σύνολο των οικοπέδων. Τον Ιούλιο 2022 ολοκληρώθηκε η αγοραπωλησία των πρώτων δύο (2) οικοπέδων και εισπράχθηκε το 50% του συνολικού τιμήματος της αγοραπωλησίας. Τα κατ’ εκτίμηση συνολικά έσοδα από την πώληση των οικοπέδων, κατά τη διάρκεια της Φάσης Α’, υπολογίζονται σε περίπου €190εκ, με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων αγοραπωλησιών. Το κόστος κατασκευής αναλαμβάνεται από τους αγοραστές, ενώ η διαχείριση της μελέτης και της κατασκευής από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

Riviera Tower: αναφορικά με τις κρατήσεις για τη μελλοντική απόκτηση διαμερισμάτων επί του πύργου κατοικιών στο Παράκτιο Μέτωπο, έχουν ήδη κατατεθεί προκαταβολές πελατών για περίπου 90% της πωλούμενης επιφάνειας. Η υπογραφή των πρώτων συμβολαίων αγοραπωλησίας αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο Δ’ Τρίμηνο 2022. Με την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας εισπράττεται το 20% της αξίας συναλλαγής. Τα κατ’ εκτίμηση συνολικά έσοδα για το σύνολο των διαμερισμάτων, κατά τη διάρκεια της Φάσης Α’, ανέρχονται σε περίπου €600εκ, με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων αγοραπωλησιών.

Condos (The Cove Residences): αναφορικά με τις κρατήσεις για τη μελλοντική απόκτηση διαμερισμάτων στα συγκροτήματα πολυτελών κατοικιών/διαμερισμάτων (condos) στο Παράκτιο Μέτωπο, έχουν ήδη κατατεθεί προκαταβολές πελατών για περίπου ¾ της πωλούμενης επιφάνειας. Τα κατ’ εκτίμηση συνολικά έσοδα για το σύνολο των condos, κατά τη διάρκεια της Φάσης Α’, ανέρχονται σε περίπου €270εκ., με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων αγοραπωλησιών.

Επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19
Η πανδημία COVID-19, αν και σε ύφεση, συνέχισε να είναι παρούσα κατά τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου 2022. Σημειώνεται όμως ότι η λειτουργική κερδοφορία EBITDA των Εμπορικών Κέντρων το Α’ Εξάμηνο 2022 δεν επιβαρύνθηκε καθόλου είτε από την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων είτε από την εφαρμογή της νομοθετικά προβλεπόμενης παροχής μειώσεων στα μισθώματα, σε πλήρη αντίθεση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Συνεπώς τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων το Α’ Εξάμηνο 2022 παρουσίασαν επιταχυνόμενους ρυθμούς ανάκαμψης στα προ-πανδημίας (2019) επίπεδα.

Επιπτώσεις των πληθωριστικών πιέσεων και της ενεργειακής κρίσης

Αναφορικά με τις πληθωριστικές πιέσεις που παρατηρούνται στις διεθνείς αγορές και στην Ελλάδα, τα έσοδα του Ομίλου από μισθώματα είναι στην πλειοψηφία τους συνδεδεμένα με ρήτρα αναπροσαρμογής σε σχέση με την μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ). Η εν λόγω ρήτρα αναπροσαρμογής μεταφράζεται σε περιθώριο που ανέρχεται περίπου σε 1,5-2 ποσοστιαίες μονάδες πλέον της μεταβολής του επίσημου δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ). Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το Δεκέμβριο 2021 ο ΔΤΚ παρουσίασε ετήσια αύξηση 5,1% έναντι του Δεκεμβρίου 2020 (τον Αύγουστο 2022 ο πληθωρισμός παρουσίασε ετήσια αύξηση 11,4% έναντι του Αυγούστου 2021).

Το σημαντικά αυξημένο κόστος που παρατηρείται στις διεθνείς αγορές λόγω της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να επηρεάσει και τα λειτουργικά έξοδα των εμπορικών κέντρων. Ο Όμιλος LAMDA Development προχώρησε σε ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό παροχής ενέργειας κατά τη διάρκεια του Β’ Τριμήνου 2022. Λόγω των πολύ υψηλών τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού, ο Όμιλος αποφάσισε να μην προχωρήσει σε σύναψη συμβολαίου με σταθερές τιμές αλλά να υιοθετήσει μεταβλητή τιμολόγηση, για έξι (6) μήνες.

Με βάση τα υφιστάμενα τιμολόγια και τις εκτιμήσεις για το B’ Εξάμηνο 2022, το κόστος ενέργειας των Εμπορικών Κέντρων σε ετήσια βάση αναμένεται να διαμορφωθεί σε περίπου €6εκ. Το μεγαλύτερο μέρος του εν λόγω κόστους αφορά κοινόχρηστους χώρους στα Εμπορικά Κέντρα, το οποίο αναλαμβάνουν κυρίως οι καταστηματάρχες/μισθωτές. Ο Όμιλος θα προχωρήσει σε νέο, μειοδοτικό διαγωνισμό προς το τέλος του Β’ Εξαμήνου 2022, ενώ παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας με σκοπό να εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε παράθυρο ευκαιρίας υπάρξει για επίτευξη χαμηλότερων τιμών.

Τέλος, ο Όμιλος θα εντατικοποιήσει τις ενέργειές του για την υλοποίηση σε επιλέξιμα ακίνητα "πράσινων" ενεργειακών επενδύσεων έτσι ώστε να μειωθεί το μελλοντικό ενεργειακό κόστος, μέσω του περιορισμού της εξάρτησης από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος δεν έχει συμφωνημένες-συμβασιοποιημένες τελικές τιμές πώλησης για τη μεγάλη πλειοψηφία των έργων και αναπτύξεων που περιλαμβάνονται στο έργο του Ελληνικού. Το γεγονός αυτό παρέχει στον Όμιλο τη δυνατότητα να μετακυλήσει στους αντισυμβαλλόμενους μέρος ή ολόκληρο από το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και ενέργειας που παρατηρείται στην αγορά, διατηρώντας παρόλα αυτά τις τιμές πώλησης σε ανταγωνιστικά επίπεδα βάσει των ευρύτερων συνθηκών αγοράς. Περαιτέρω επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές κατάρτισης μελλοντικών εκτιμήσεων-προϋπολογισμού για τέτοιου μεγέθους και πολυπλοκότητας έργα, ο Όμιλος έχει συμπεριλάβει περιθώρια για αστάθμητους κινδύνους (contingencies) στις εκτιμήσεις κόστους για όλα τα έργα και αναπτύξεις που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό.