Korinthian Foods: Επενδυτική «εστίαση» στην Ανάπτυξη

Korinthian Foods: Επενδυτική «εστίαση» στην Ανάπτυξη

Με 20 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας, η Korinthian Foods, έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη περιφερειακή ελληνική εταιρεία βιομηχανικής εστίασης, καταγράφοντας μια επιτυχημένη πορεία σταθερής ανάπτυξης και επιτυχίας στον κλάδο. Είναι μία από τις πλέον εύρωστες εταιρείες του κλάδου, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης την τελευταία 5ετία κατά μέσο όρο 53,78%.

Έχοντας δραστηριοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα, η Korinthian Foods μέσω της προσφοράς υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, διατηρεί ένα ευρύ πελατολόγιο σε αρκετές πόλεις και νησιά της Ελλάδας. Έτσι, καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα προμήθειας τροφίμων και αναγκών σίτισης χιλιάδων ανθρώπων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εταιρείες και βιομηχανικές μονάδες, διάφορους φορείς κεντρικής διοίκησης, καθώς και άλλους χώρους όπου υπάρχουν ανάγκες μαζικής εστίασης. Πρόσφατα η Korinthian Foods, ανέλαβε την παροχή τροφίμων σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του Δήμου Κορυδαλλού για το διάστημα 2024-2025. Πρόκειται για ένα έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1,12 εκατ. ευρώ, που εκτιμάται ότι θα καλύπτει σε καθημερινή βάση τις διατροφικές ανάγκες χιλιάδων δημοτών Κορυδαλλού.

Επιπρόσθετα, συμμετέχει ως Ανάδοχος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας & Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προοπτικές ανάπτυξης για το παρόν και το μέλλον

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της πορείας και με βασικό στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών της, η Korinthian Foods υλοποιεί διαχρονικά επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, μέσα μεταφοράς, κ.ά., οι οποίες κατά τη διάρκεια της 20ετούς λειτουργίας της ξεπερνούν τα 4 εκατ.  ευρώ. 

Σήμερα, διαθέτει μια κεντρική μονάδα παραγωγής στην έδρα της στον Σολομό Κορινθίας, η οποία διαθέτει και ασφαλείς χώρους αποθήκευσης πρώτων υλών. Παράλληλα, διαθέτει μια πλήρως εξοπλισμένη μονάδα παραγωγής και στην Κεφαλονιά, ενώ έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της και διατηρεί κέντρα αποθήκευσης και διανομής τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στην Τρίπολη, στην Πάτρα και στην Κρήτη.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, την επόμενη 5ετία δρομολογεί ένα εκτεταμένο πλάνο επενδύσεων, το οποίο θα της επιτρέψει να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο, να ανταποκριθεί άμεσα και με συνέπεια στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών της, αλλά και της αγοράς συνολικά.

Ενδεικτικά, στοχεύοντας στην ποιοτική αναβάθμιση, στην αύξηση της παραγωγής και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, η εταιρεία κατασκευάζει στον Σολομό μια νέα, υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής γευμάτων, μια επένδυση συνολικού ύψους 7 εκατ. ευρώ. Με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Σεπτέμβριο του 2024 οπότε και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία, η νέα μονάδα θα δώσει στην Korinthian Foods τη δυνατότητα παραγωγής 90.000 μερίδων ημερησίως, εξαπλασιάζοντας την παρούσα παραγωγική ικανότητα των περίπου 15.000 ημερησίως. Παράλληλα, θα της επιτρέψει να υλοποιήσει την αναπτυξιακή στρατηγική της μακροπρόθεσμα, μέσω της επέκτασής της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας ευκαιρίες εισόδου σε νέες κάθετες αγορές, όπως αυτή του τουρισμού.

Η νέα μονάδα ενσωματώνει αυτοματοποιημένες διαδικασίες και πρότυπες λύσεις Industry 4.0, όπως το IoT (Internet of Things), για τη συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από κάθε στάδιο της παραγωγής. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων παρέχει πληροφορίες που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής ροής, την εξάλειψη σφαλμάτων και τη λήψη αποφάσεων.

Αποτέλεσμα αυτής της τεχνολογικής υιοθέτησης είναι η εκτίμηση για ετήσιο όφελος 15%-18% από τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και της δομής κόστους. Παράλληλα, η νέα μονάδα φέρνει σημαντική εξοικονόμηση στα κόστη συντήρησης, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η υψηλή και σταθερή ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων.

Οι άριστες προοπτικές της Korinthian Foods αντανακλώνται ήδη και στους σημαντικότερους χρηματοοικονομικούς δείκτες της. Συγκεκριμένα, το 2023, κατέγραψε μια αξιοσημείωτη αύξηση των οικονομικών της μεγεθών σημειώνοντας αύξηση κύκλου εργασιών 75%, στα 28,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα 16,1 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ κατέγραψε ταυτόχρονα ισχυρή οργανική κερδοφορία (EBITDA) στα 8,3 εκατ. ευρώ έναντι 3,5 εκατ. ευρώ το 2022.

Ανάπτυξη με υπεύθυνο και θετικό τρόπο

Η Korinthian Foods αναπτύσσεται με διαχρονική επιδίωξη να συμβάλλει στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τους ανθρώπους της και την κοινωνία συνολικά. 

Σήμερα η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 130 επαγγελματίες, σε περισσότερα από 10 σημεία σε Πελοπόννησο, Αττική, Ήπειρο και Νησιά Ιονίου. Έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων της, επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση και την εξέλιξή τους, ενώ διατηρεί ένα συμπεριληπτικό και ομαδικό περιβάλλον εργασίας θέτοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο της συνεχούς εξέλιξης κι ανάπτυξης της.

Παράλληλα, επιδιώκοντας διαχρονικά μια ολιστική προσέγγιση που ενισχύει την κοινωνική ευημερία και εστιάζοντας σε πρακτικές περιβαλλοντικής προστασίας, η Korinthian Foods εφαρμόζει μια σειρά δράσεων και βιώσιμων πρακτικών, από την υιοθέτηση πολιτικής "No food waste” έως την οικονομική στήριξη και δωρεά τροφίμων όπου υπάρχει ανάγκη.