Intrakat: Έκλεισε το mega deal εξαγοράς της Άκτωρ - Ο νέος «γίγαντας» των κατασκευών

Intrakat: Έκλεισε το mega deal εξαγοράς της Άκτωρ - Ο νέος «γίγαντας» των κατασκευών

Η δημιουργία του δεύτερου ισχυρότερου πόλου στον κατασκευαστικό κλάδο είναι πραγματικότητα, καθώς ολοκληρώθηκε σήμερα η υπογραφή του mega deal που αφορά στην απόκτηση από την INTRAKAT του συνόλου των μετοχών της Άκτωρ, του κατασκευαστικού βραχίονα του ομίλου Ελλάκτωρ.

Με την κίνηση αυτή επιβεβαιώνεται η στρατηγική της διοίκησης Εξάρχου και των νέων βασικών μετόχων της  INTRAKAT υπό τους Δ. Μπάκο, Ι. Καϋμενάκης, Αλ. Εξάρχου να διεκδικήσει με αποφασιστικότητα πρωταγωνιστικό ρόλο στις εγχώριες κατασκευές. Η νέα εταιρεία με την εξαγορά της Άκτωρ, θα διαθέτει ανεκτέλεστο ύψους 4 δισ. ευρώ,  εκ των οποίων 2,7 δισ. από την Άκτωρ και 1,3 δισ. από την INTRAKAT με βάση τα στοιχεία 9μήνου του 2022, ενώ δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη το τίμημα της εξαγοράς το οποίο όμως πληροφορίες της αγοράς τοποθετούν στα 200 εκατ. ευρώ περίπου.

Για τη διοίκηση της INTRAKAT, το στοίχημα της επόμενης μέρας δεν είναι απλά η αύξηση των έργων και του ανεκτέλεστου, αλλά η κατασκευή μεγάλων έργων εθνικής εμβέλειας και σημασίας με σύγχρονους όρους, που θα πάνε την Ελλάδα μπροστά χάρη στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους (βιωσιμότητα, πράσινα υλικά, κοινωνικό αποτύπωμα).

Σημειώνεται ότι η συμφωνία των δύο πλευρών δεν περιλαμβάνει την Άκτωρ Παραχωρήσεις και τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών, ενώ μέχρι την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού οι δυο εταιρείες θα λειτουργούν τελείως αυτόνομα.

Η εξαγορά της Άκτωρ από την INTRAKAT αντανακλά αφενός την ισχυρή πίστη των μετόχων της στις προοπτικές και τη δυναμική ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου και αφετέρου τη στρατηγική πεποίθηση ότι το νέο εταιρικό σχήμα θα επωφεληθεί από πολύπλευρες συνέργιες και θα διαθέτει μια ισχυρή κεφαλαιακή βάση που θα οδηγήσει την INTRAKAT να πρωταγωνιστήσει σε υποδομές και έργα ΣΔΙΤ τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης

Υπενθυμίζεται ότι η  INTRAKAT από τον Ιούλιο του 2022 που πέρασε σε νέο μετοχικό σχήμα και υπό τη διοίκηση του Αλέξανδρου Εξάρχου, έχει εστιάσει στην απόδοση επιχειρηματικής υπεραξίας στα έργα που αναλαμβάνει, ενώ πολλές φορές έχει τονίσει ότι είναι κρίσιμο τα έργα να εκτελούνται και να παραδίδονται  στην ώρα τους, ώστε να στηρίζουν την υγιή ανάπτυξη της χώρας και το θετικό momentum της Ελλάδας.

Ήδη και οι δύο εταιρείες έχουν αναπτυξιακό αποτύπωμα στην ΝΑ Ευρώπη, το οποίο θα διευρυνθεί ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου INTRAKAT και εκτός συνόρων. Αντίστοιχα, θα προκύψουν άμεσες συνέργιες από την αυτόματη αύξηση των ποσοστών συμμετοχής του νέου σχήματος σε σειρά από κοινοπραξίες μεγάλων έργων.

Επιπρόσθετα τα μεγέθη των δύο εταιρειών σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτουν στον κατασκευαστικό κλάδο, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσουν ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο έργων. Οι νέες συμβάσεις έργων που υπέγραψε ο Όμιλος INTRAKAT στο πρώτο εννεάμηνο του 2022 ανέρχονται σε €406,4 εκ., ενώ αντίστοιχα η Άκτωρ το ίδιο διάστημα εξασφάλισε έργα ύψους €723 εκ. Και οι δύο εταιρείες κατέγραψαν θετικές επιδόσεις στο εννεάμηνο του 2022 με αύξηση εσόδων, στα €148,3 εκ., η INTRAKAT και στα €380 εκ., η Άκτωρ. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η INTRAKAT ενίσχυσε περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση μετά την επιτυχή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 100 εκατομμύριων ευρώ που ολοκλήρωσε στα τέλη του Ιανουαρίου, με στόχο να χρηματοδοτήσει το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου το οποίο εστιάζει σε Κατασκευές ,Υποδομές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεις, Διαχείριση Απορριμμάτων και Real Estate. 

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», δ.τ. «INTRAKAT», εφεξής η «Εταιρεία», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για τα εξής:

Σε συνέχεια της από 24ης Μαρτίου 2023 σχετικής ανακοίνωσής της Εταιρείας, υπεγράφη στις 30.3.2023 δεσμευτική συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ της Εταιρείας και των εταιρειών «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε» και «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» ( εφεξής «οι Πωλήτριες») για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (εφεξής η «ΑΚΤΩΡ»).

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της γενικής συνέλευσης των μετόχων των Πωλητριών και η ολοκλήρωσή της αναμένεται το αργότερο εντός το Δ’ τριμήνου του τρέχοντος έτους.

Το τίμημα που θα καταβάλει η Εταιρεία στις Πωλήτριες ανέρχεται συνολικά στο ποσό των €100 εκ. το οποίο θα εξοφληθεί πλήρως με την ολοκλήρωσή της συναλλαγής, ενώ ποσό €114 εκ. το οποίο αφορά ενδοομιλικές υποχρεώσεις της ΑΚΤΩΡ προς εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, θα αποπληρωθεί σταδιακά από αυτήν με την Εγγύηση της Εταιρείας, εντός 19 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η ως άνω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης στρατηγικής της Εταιρείας όπως έχει καταστεί ευρέως γνωστό στο επενδυτικό κοινό μέσω του Ενημερωτικού της Δελτίου, κατά την διάρκεια της προσφάτως ολοκληρωθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και στοχεύει στην ενίσχυση και ισχυροποίηση κυρίως της κατασκευαστικής δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου ΙΝΤRΑΚΑΤ, καθιστώντας, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τον Όμιλο ΙΝΤRΑΚΑΤ ως έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους υποδομών της χώρας.