Η νέα υπηρεσία ΤΣΕΚ Bi της «Τειρεσίας» για επιχειρήσεις
Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου

Η νέα υπηρεσία ΤΣΕΚ Bi της «Τειρεσίας» για επιχειρήσεις

Η Τειρεσίας ανέπτυξε ένα νέο εργαλείο που χρησιμοποιεί το μοντέλο της Moody’s για τον υπολογισμό του ρίσκου. Πρόκειται για την υπηρεσία ΤΣΕΚ Bi που παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εκτιμήσουν online την πιθανότητα που έχει μία εταιρεία να αθετήσει τις υποχρεώσεις της μέσα στο επόμενο 12μηνο.

Το εργαλείο αυτό παράγει ένα δείκτη επιχειρηματικού κινδύνου για μια συγκεκριμένη επιχείρηση, συνυπολογίζοντας τα μακροοικονομικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς. Με το ΤΣΕΚ Bi, η εκτίμηση της φερεγγυότητας γίνεται ανεξάρτητα από το εάν μια επιχείρηση έχει σήμερα δεδομένα αρνητικής οικονομικής συμπεριφοράς (ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές). Έτσι, έρχεται να συμπληρώσει τις υπηρεσίες εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου που παρέχει στις επιχειρήσεις η Τειρεσίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΤΣΕΚ, η οποία δημιουργήθηκε για να έχουν οι εταιρείες  πρόσβαση σε οικονομικά και επιχειρηματικά δεδομένα, που συμβάλλουν στην εξυγίανση των οικονομικών τους συναλλαγών και στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου τους.

Διατίθεται μέσα από το tsek.teiresias.gr, όπου άμεσα παράγεται μία αναφορά (report), που πολύ εύκολα και εύληπτα μπορεί να κατανοήσει κάθε επιχειρηματίας, χωρίς να χρειάζεται ειδικές γνώσεις.