field_kentriki_fotografia
H Metabio και η ψηφιακή πλατφόρμα βιο-δεδομένων

Η επίλυση ενός προβλήματος που άπτεται της μοριακής γενετικής και των σημαντικών ελλείψεων στη διαδικασία συλλογής βιοδειγμάτων στην έρευνα του γενετικού υποβάθρου του καρκίνου του προστάτη, αποτέλεσε την έμπνευση για τη δημιουργία της Metabio και της ψηφιακής πλατφόρμας e-Μetabio από τον μοριακό γενετιστή κ. Παναγιώτη Κατσαούνη.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στο Liberal, μέσα από την επιστημονική και εμπειρική του προσέγγιση διαπίστωσε το μεγάλο πρόβλημα του κλάδου.

Κατά τη διάρκεια επιστημονικής μελέτης του γενετικού υπόβαθρου του καρκίνου του προστάτη, διαπίστωσε τις σημαντικές ελλείψεις στις διαδικασίες της συλλογής και διάθεσης βιοδειγμάτων στην έρευνα, και τότε γεννήθηκε η ιδέα του συστήματος που σήμερα ονομάζεται e-Metabio.

«Στα πλαίσια της δικτύωσης και της προσπάθειας αναγνώρισης της εταιρείας από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό», αναφέρει ο κ. Κατσαούνης, «παρακολουθούμε στενά κάθε ενέργεια, δράση, διαγωνισμό που αφορά τη νεοφυή-καινοτόμα επιχειρηματικότητα. Ο ίδιος ο Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας NBG Business Seeds, η διαδικασία ολιστικής προσέγγισης από εξειδικευμένους κριτές, το υψηλόβαθμο στελεχιακό δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας, οι εκπρόσωποι των VCs αλλά και οι έγκριτοι πανεπιστημιακοί, αποδίδουν προστιθέμενη αξία στο Διαγωνισμό, και σε όλο το πρόγραμμα επιτάχυνσης, κάτι που συνέβαλε στην απόφαση μας για συμμετοχή».

Ο Παναγιώτης Κατσαούνης

Η εφαρμογή που διαφοροποιεί την εταιρεία, είναι η ψηφιακή πλατφόρμα της Metabio. Σύμφωνα με τον κ. Κατσαούνη, στην εφαρμογή αυτή έχει αποδοθεί διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας PCT. Η e-Metabio συνδέει όλες τις πηγές παραγωγής βιο-δεδομένων που σχετίζονται με ανθρώπινα βιοδείγματα και ταυτόχρονα προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, σε όλα τα μέλη της αλυσίδας διαχείρισης βιοδειγμάτων.

Οι λύσεις της Metabio παρέχουν στις βιοτράπεζες βελτιωμένες ροές εσόδων, διαλειτουργικότητα και προϊόν υψηλότερης αξίας. Καμία άλλη λύση δεν προσφέρει υπηρεσίες σε όλα τα μέλη της αλυσίδας χρήσης βιοδειγμάτων.

Μακροπρόθεσμος στόχος οι ΗΠΑ

Σε ό,τι αφορά στον τομέα των επενδύσεων αλλά και το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για την εταιρεία και την πλατφόρμα, ο κ. Κατσαούνης επισημαίνει ότι το επιχειρηματικό μοντέλο εμπεριέχει βραχυπρόθεσμα, επέκταση στο Ισραήλ και την Νότιο Αφρική, με σημαντικές συνεργασίες.

Σημαντικό βήμα για την εταιρεία και την πλατφόρμα αποτελεί η εμπιστοσύνη Βουλγαρικού VC Fund, για την είσοδο της εταιρείας στην αντίστοιχη αγορά, καθώς με την επένδυσή του, «δημιουργούμε την Metabio BG, με στόχο την εμπορική εκμετάλλευση των ψηφιακών μας υπηρεσιών και την κατάκτηση των αγορών της Βαλκανικής».

Μακροπρόθεσμος στόχος, η αγορά των ΗΠΑ, και η  ενεργοποίηση της υφιστάμενης Metabio USΑ. Η Metabio, μετά τους δύο πρώτους μικρούς επενδυτικούς γύρους, βρίσκεται στη διαδικασία άντλησης κεφαλαίων από επενδυτικούς οργανισμούς και angel investors και μέχρι το τέλος του 2022 θα ολοκληρώσει το seed funding stage.

Τα στάδια λειτουργίας της εφαρμογής

Εξόρυξη δεδομένων: Οι ερευνητές μπορούν να εντοπίσουν δείγματα με συγκεκριμένα προφίλ από ένα ευρύ φάσμα δεδομένων (κλινικά, περιβαλλοντικά, εξέλιξη διαταραχών, αναλύσεις) σε πραγματικό χρόνο μεταξύ χωριστών οντοτήτων χωρίς να διακυβεύονται τα δικαιώματα των ασθενών ή τα ζητήματα δεδομένων. Η πλατφόρμα e-Metabio παρέχει πληροφορίες συμπεριλαμβανομένης της συνολικής διαθεσιμότητας δειγμάτων σε πολλές σχετικές βιοτράπεζες. Η ευκολία και η ταχύτητα με την οποία μπορούν να εντοπιστούν δεδομένα και δείγματα αυξάνει την αξία τους για τον ερευνητή και τη βιοτράπεζα εξίσου.

Ηλεκτρονική συναίνεση

Κατά την είσοδο σε κλινική εγκατάσταση (νοσοκομείο κ.λπ.), παρέχεται στους ασθενείς η δυνατότητα να εγγραφούν στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής συναίνεσης. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται την κατάστασή τους ανά πάσα στιγμή και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ενημερώνονται αμέσως για οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση. Αυτές οι αλλαγές εφαρμόζονται αμέσως στα δικαιώματα πρόσβασης των σχετικών δειγμάτων, εξορθολογίζοντας έτσι την ανταπόκριση σε τυχόν ρυθμιστικές ή νομοθετικές εξελίξεις.

Αυτό είναι το κλειδί τόσο για την εισαγωγή των ασθενών όσο και για την ευθυγράμμιση με τις μελλοντικές τάσεις στην εξατομικευμένη ιατρική και την προστασία της ιδιωτικής ζωής των ασθενών. Παρέχοντας στους ασθενείς τον πλήρη έλεγχο της χρήσης των φυσικών τους δεδομένων, διασφαλίζουμε την ιδιοκτησία και τα σενάρια χρήσης αυτού του πολύτιμου πόρου.

Εναρμόνιση

Λόγω έλλειψης πρωτοκόλλου βιομηχανίας και γλωσσικών προτύπων, τα δείγματα δεδομένων εισάγονται χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ορολογίας και συντμήσεων. Η βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης της Metabio εναρμονίζει τα δεδομένα που λαμβάνονται από κάθε πηγή, ανεξαρτήτως προτύπου και ουσιαστικά διορθώνει μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές και αυξάνει την αποτελεσματικότητα και τις πωλήσεις για τις βιοτράπεζες.

Διαμήκης συγχρονισμός

Αυτό επιτυγχάνεται χωρίς να αλλάξει κανένα μέρος των εσωτερικών συστημάτων που χρησιμοποιούν τα νοσοκομεία ή οι βιοτράπεζες. Η διαχρονική παρακολούθηση των δεδομένων δεν απαιτεί σημαντική προσπάθεια σε πόρους, κεφάλαιο ή τρόπο εργασίας από τις εμπλεκόμενες οντότητες - το σύστημα της Metabio παρακολουθεί τα αρχεία και διαχειρίζεται τα δεδομένα καθώς αυτά παράγονται.

Σύστημα

Η λύση έχει σχεδιαστεί ειδικά έχοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες - όλες οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά υποστηρίζουν το βασικό μοντέλο της προστιθέμενης αξίας μέσω εμπλουτισμού και εναρμόνισης.

Η υποβολή προτάσεων για τον 13ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022, στις 15:00μμ.

Για να υποβάλετε κι εσείς την πρότασή σας στον 13ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας πατήστε εδώ.