Γιατί είναι θετικές οι προοπτικές - Υπεραπέδωσε έναντι των ευρωπαϊκών βιομηχανιών
ElvalHalcor

Γιατί είναι θετικές οι προοπτικές - Υπεραπέδωσε έναντι των ευρωπαϊκών βιομηχανιών

Παρά το γεγονός ότι το πρώτο τρίμηνο του 2024 ήταν μια δύσκολη περίοδος, η Elvalhalcor κατάφερε να υπερβεί τις όποιες δυσκολίες παρουσιάζοντας θετικές επιδόσεις σε ό,τι αφορά τους όγκους πωλήσεις σε αλουμίνιο και χαλκό, στη μείωση του δανεισμού, αλλά και στην καλύτερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Όπως ανέφερε ο  κ. Άγγελος Γιαζιτζόγλου, Deputy Group CFO στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων τριμήνου στους αναλυτές, η ζήτηση σε όλη τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου παρέμεινε ασθενής. 

Παρ΄όλα αυτά, ο όγκος πωλήσεων της ElvalHalcor αυξήθηκε κατά 1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Αν εξαιρεθεί το αποτέλεσμα της από-ενοποίησης της ΕΤΕΜ κατά το α' τρίμηνο του 2023 η αύξηση αυτή ήταν 2%.

H ανάκαμψη των τιμών των μετάλλων, οι αναμενόμενες μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ, αλλά και η αύξηση της ζήτησης, προοιωνίζουν μια θετική πορεία για τη χρήση 2024, κάτι που δεν συμβαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές βιομηχανίες του κλάδου. 

Σε ό,τι αφορά την πορεία των οικονομικών μεγεθών, ο κ. Γιαζιτζόγλου  ανέφερε ότι ο κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2024 διαμορφώθηκε σε 816,6 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 12,2%, συγκριτικά με 930,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, επηρεασμένος και από τις μειωμένες μέσες τιμές των μετάλλων.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 53,2 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2024, έναντι 64,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 44,8 εκατ. ευρώ έναντι 56 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2023 ως αποτέλεσμα των μειωμένων τιμών κατεργασίας, λόγω της χαμηλής ζήτησης και του προϊοντικού μίγματος.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία του ομίλου, μειώθηκαν κατά 30,7% και διαμορφώθηκαν στα 48,7 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2024 έναντι 70,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

Ο Όμιλος πέτυχε και τη μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 190 εκατ. ευρώ ως επακόλουθο των ενισχυμένων ελεύθερων ταμειακών ροών της εταιρείας που προήλθαν την επιτυχή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και την επιβράδυνση των επενδύσεων, μετά και την ολοκλήρωση των μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων του κλάδου αλουμινίου. Σημειώνεται ότι το 59% του συνολικού δανεισμού ήταν σε σταθερό επιτόκιο στο τέλος της περιόδου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Γιαζιτζόγλου και στην οργανική κερδοφορία του κλάδου Χαλκού, την οποία χαρακτήρισε  ανθεκτική σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023 παρά τις συνεχόμενες πιέσεις από τον κλάδο κατασκευών και την υποτονική βιομηχανική δραστηριότητα στην Ευρώπη. 

Αξιοσημείωτη, ακόμη, χαρακτήρισε την απόδοση της θυγατρικής μας Sofia Med, η οποία εκμεταλλεύτηκε πλήρως τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και συνεχίζει να αυξάνει τα μερίδια αγοράς στα προϊόντα έλασης, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και βιομηχανικών εφαρμογών σύμφωνα με τις παγκόσμιες μέγα-τάσεις.