ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πώς θα χρηματοδοτήσει τη σύμβαση για την Αττική Οδό

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πώς θα χρηματοδοτήσει τη σύμβαση για την Αττική Οδό

Μέσω ιδίων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού όπως έχει προβλεφθεί στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα χρηματοδοτήσει τη σύμβαση για την Αττική Οδό. Το τίμημα των 3,27 δισ. ευρώ προβλέπεται να καταβληθεί εφάπαξ κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης. 

Υπενθυμίζεται πως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα 1,6 δισ. ευρώ. Η μέση ημερήσια κίνηση στην Αττική Οδό κατά το τέλος του 2022 ξεπέρασε τα προ πανδημίας επίπεδα, με τον αυτοκινητόδρομο να σημειώνει μια μέση ετήσια αύξηση κυκλοφορίας της τάξης του 4% τα τελευταία δέκα χρόνια. 

Τα δεδομένα κυκλοφορίας των τελευταίων 20 χρόνων, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις της σύμβασης παραχώρησης, δείχνουν ότι το συγκεκριμένο έργο μπορεί να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά σε δύσκολες καταστάσεις, κατατάσσοντάς το μεταξύ αυτών με το χαμηλότερο ρίσκο. 

Παράλληλα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προσδοκά αυξημένα έσοδα, καθώς οι επεκτάσεις που δρομολογούνται θα φέρει αυξημένη κυκλοφορία, άρα και αυξημένα έσοδα. Με την προσθήκη της σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού, το συνολικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων που διαχειρίζεται ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα ξεπερνάει τα 1,600 χλμ., συμπεριλαμβανομένου και του έργου της Εγνατίας Οδού, όπου από την πλευρά του παραχωρησιούχου έχουν προσκομιστεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου κι αναμένεται η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών από την πλευρά της Πολιτείας. 

Το χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου είναι από τα μεγαλύτερα και νεότερα χαρτοφυλάκια στην Ευρώπη (με μέση υπολειπόμενη συμβατική χρονική διάρκεια τα 25 έτη), διασφαλίζοντας έναν μακροπρόθεσμο ορίζοντα σημαντικών, προβλέψιμων και επαναλαμβανόμενων αποδόσεων.

Το upside για τη μετοχή - Τι φέρνει η Αττική Οδός

Πειραιώς Χρηματιστηριακή και Euroxx αναφέρονται στα οφέλη για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την Αττική Οδό.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση σημειώνεται ότι αναμένεται το 20% να έρθει από ίδια κεφάλαια και το υπόλοιπο από μακροπρόθεσμο δανεισμό. Το ποσό για τα ίδια κεφάλαια (εκτιμάται στα 650 εκατ.) θα μπορούσε να προέλθει από ένα συνδυασμό από τα διαθέσιμα μετρητά της εταιρείας (εκτιμώνται στα 300 εκατ. μετά την αφαίρεση 400 εκατ. για τη χρηματοδότηση της Εγνατίας και του IRC), αλλά και επιπλέον ρευστότητα από άλλα asset του ομίλου είτε «τραβώντας» υπάρχοντα ταμειακά διαθέσιμα, είτε μέσω μόχλευσης.  

«Σε επίπεδο αποτίμησης αναμένουμε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να έχει στοχεύσει ένα υψηλό μονοψήφιο IRR που είναι πάνω από το IRR των ήδη λειτουργούντων έργων (Νέα και Κεντρική Οδός ~7,5%) αλλά πιο κάτω από την Εγνατία (~13%) που δικαιολογείται από το γεγονός ότι η Αττική Οδός έχει πολύ χαμηλό ρίσκο κυκλοφορίας και σαν αποτέλεσμα και κόστος κεφαλαίου» αναφέρουν οι αναλυτές.

«Η κίνηση της μετοχής έως τώρα δείχνει την σύγχυση της αγοράς σε σχέση με την αξία του έργου με την αγορά να προσπαθεί να καταλάβει την επίδραση στα χρηματοοικονομικά του ομίλου. Σε κάθε περίπτωση ο όμιλος αναμένει περαιτέρω ισχυροποίηση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων με μακροπρόθεσμα έργα και επαναλαμβανόμενες σταθερές χρηματοροές» επισημαίνουν τα reports.

Τέλος, η AXIA εκτιμά πως η Αττική Οδός θα μπορούσε να προσθέσει 2 έως και 7 ευρώ ανά μετοχή.