ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα συνολικού ύψους 452.500 ευρώ επιβλήθηκαν στην αγορά τον Μάρτιο

ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα συνολικού ύψους 452.500 ευρώ επιβλήθηκαν στην αγορά τον Μάρτιο

Στο ποσό των 452.500 ευρώ ανήλθε το συνολικό ύψος των προστίμων που επιβλήθηκαν από την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης στην οποία επισυνάπτεται ο αναλυτικός πίνακας με τις 48 επιχειρήσεις στις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο από 500 έως και 3.000 ευρώ, τα επιβληθέντα πρόστιμα αφορούν στην εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4177/2013 και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικής Απόφασης 91354/30.08.2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».