Ασφάλιση διευθυντών και στελεχών (D&O): Τι είναι, σε ποιους απευθύνεται και γιατί;

Ασφάλιση διευθυντών και στελεχών (D&O): Τι είναι, σε ποιους απευθύνεται και γιατί;

Οι διευθυντές και τα στελέχη των εταιρειών καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν πολλές αλλαγές και προσκλήσεις, πώς μπορούν όμως να συνεχίζουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα με ασφάλεια και σιγουριά;

Το σημερινό παγκόσμιο επιχειρησιακό περιβάλλον επιφέρει αυξανόμενες κανονιστικές ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα τα Στελέχη μιας επιχείρησης, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), και οι Διευθυντές να αντιμετωπίζουν ευθύνες τις οποίες δεν είχαν στο παρελθόν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα στελέχη των επιχειρήσεων να πρέπει να είναι καλυμμένοι έναντι της εταιρείας, των υπαλλήλων, των πελατών, των προμηθευτών, της κοινωνίας, των μετόχων και γενικά όλων των άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενων με την επιχείρηση (stakeholders).

Η Ασφάλιση Ευθύνης Διεύθυνσης & Στελεχών (D&O) καλύπτει τα έξοδα υπεράσπισης των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών για την υπεράσπιση έναντι αξιώσεων από μετόχους ή τρίτους για πιθανά αδικήματα ή παραλήψεις. Η ασφάλιση D&O καλύπτει επίσης χρηματικές αποζημιώσεις, διακανονισμούς και αμοιβές που προκύπτουν από τέτοιες αξιώσεις. Εάν η εταιρεία δεν μπορεί να αποζημιώσει τους διευθυντές, τα στελέχη ή τους υπαλλήλους της για τα ποσά που προκύπτουν από αυτές τις αξιώσεις, η ασφάλιση D&O αναλαμβάνει να καλύψει αυτά τα έξοδα - προστατεύοντας την προσωπική περιουσία του ατόμου, ενώ αν η εταιρεία προχωρήσει στην αποζημίωση για τις δαπάνες αυτές, η ασφάλιση D&O θα αποζημιώσει την εταιρεία για την εν λόγω αποζημίωση. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο D&O θα παρέχει επίσης σχετική κάλυψη για την ίδια την εταιρεία σε περίπτωση μήνυσης.


Τα βασικά χαρακτηριστικά των συμβολαίων ασφάλισης διευθυντών και στελεχών  

 • Η ασφάλιση ευθύνης διευθυντών και στελεχών (D&O) καλύπτει τους διευθυντές και τα στελέχη ή την εταιρεία ή τον οργανισμό σε περίπτωση κάποιας αγωγής που μπορεί να ασκηθεί εναντίον τους. 

 • Οι αποζημιώσεις της ασφάλισης D&O καταβάλλονται για την κάλυψη των ζημιών που σχετίζονται με την αγωγή, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων νομικής υπεράσπισης.


Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις D&O καταβάλλονται στους διευθυντές και τα στελέχη μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού για απώλειες ή για την επιστροφή των εξόδων υπεράσπισης σε περίπτωση που ασκηθεί νομική αγωγή εναντίον τους. Η εν λόγω κάλυψη μπορεί επίσης να επεκταθεί σε ποινικές και κανονιστικές έρευνες ή έξοδα υπεράσπισης σε δίκες. Συχνά άλλωστε βλέπουμε να ασκούνται ταυτόχρονα αστικές και ποινικές αγωγές κατά διευθυντών και στελεχών.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε πως η ασφάλιση D&O δεν απευθύνεται μόνο σε μεγάλες ή πολυεθνικές εταιρείες. Στην πραγματικότητα, οι μικρότερες επιχειρήσεις με λιγότερα περιουσιακά στοιχεία χρειάζονται εξίσου την ασφάλιση D&O καθώς μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με αγωγές ή απατήσεις από τρίτους, και οι  εταιρείες αυτές ίσως να μην έχουν τα μέσα να αντιμετωπίσουν μια τέτοια αντιδικία. Ακόμη, μπορεί να μην διαθέτουν την εσωτερική υποδομή (νομικό τμήμα, Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, κλπ.) για να βοηθήσουν τους διευθυντές να αποφύγουν εξαρχής τα λάθη αυτά. 

Ποιοι πρέπει να έχουν συμβόλαιο Ασφάλισης D&O:

 • Ιδιωτικές επιχειρήσεις.

 • Δημόσιες επιχειρήσεις.

 • Εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο (Ελλάδα & Εξωτερικό).

 • Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί.

 • Πολυεθνικές εταιρίες.

 • Φιλανθρωπικοί οργανισμοί.

 • Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα.Η κάλυψη Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης της AIG παρέχει ευρεία κάλυψη, υψηλά όρια ευθύνης, ελάχιστους περιορισμούς, απλοποιημένη διατύπωση, και εξαιρετική διαχείριση απαιτήσεων. Η AIG ενημερώνει διαρκώς τις καλύψεις της έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι η προστασία των πελατών της συμβαδίζει με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. 

Τι προσφέρει ένα συμβολαίου Directors & Officers: 

 • Κάλυψη της ευθύνης του διοικητικού συμβουλίου (διευθυντών και στελεχών) της εταιρείας, έναντι απαιτήσεων τρίτων όπως: επίσημες αρχές, συναλλασσόμενοι, μέτοχοι, εργαζόμενοι, πελάτες, εξαιτίας: αποφάσεων – λαθών – παραλήψεων κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους.

 • Προστασία του ισολογισμού της εταιρείας.

 • Προστασία της ατομικής περιουσίας των Μελών του Δ.Σ, Στελεχών και Διευθυντών.

 • Διευκόλυνση των επιχειρήσεων να απορροφήσουν ευκολότερα το  οικονομικό κόστος μιας απαίτησης χωρίς να επηρεαστούν αρνητικά τα κέρδη τους.

 • Προστασία των συμφερόντων των μετόχων αλλά και της προσωπικής περιουσίας των στελεχών.

 • Προστασία των στελεχών από ανασφάλεια για το μέλλον τους όσο αυτά ασκούν τα καθήκοντα τους.

 • Ασφαλέστερη ανάπτυξη της επιχείρησης εφόσον έχουν παρθεί μέτρα από πιθανούς κινδύνους.

 • Κάλυψη της επιδικασθείσας χρηματικής αποζημίωσης.

 • Το χρηματικό ποσό συμβιβασμού της απαίτησης.

 • Κάλυψη των εξόδων υπεράσπισης και των εξόδων ερευνών

 

Σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο μπορείτε να σχεδιάσετε εκείνο το πρόγραμμα, Ασφάλιση Ευθύνης Διεύθυνσης & Στελεχών (D&O), το οποίο ανταποκρίνεται στις δικιές σας ξεχωριστές ανάγκες χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που μόνο η AIG προσφέρει. 

 

Επισκεφθείτε το https://www.aig.com.gr/business για να μάθετε περισσότερα.