Αρ Εμ έχεις; Στην Εθνική Τράπεζα έχεις τον δικό σου εξειδικευμένο επαγγελματικό σύμβουλο

Αρ Εμ έχεις; Στην Εθνική Τράπεζα έχεις τον δικό σου εξειδικευμένο επαγγελματικό σύμβουλο

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης τόσο της ελληνικής, όσο και της ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Στην Ελλάδα οι ΜμΕ αποτελούν το 99,9% των επιχειρήσεων στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα, απασχολούν το 83,5% των εργαζομένων και παράγουν 57% της προστιθέμενης αξίας. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον με πολλές προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, η ενδυνάμωση των ΜμΕ κρίνεται απαραίτητη, καθώς συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και έχουν κομβική σημασία για τη μετάβαση της Ελλάδας σε μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία.

Business Banking Εθνικής Τράπεζας

Το Business Banking της Εθνικής Τράπεζας βρίσκεται δίπλα στις ΜμΕ, καλύπτει ολιστικά τις ανάγκες τους, με σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία προετοιμάζοντας έτσι την επόμενη ημέρα των επιχειρήσεων. Με το βλέμμα στραμμένο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στηρίζει τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρηματικών πελατών, μέσω χρηματοδοτήσεων & συμβουλευτικής καθοδήγησης για την υλοποίηση έργων πράσινης ανάπτυξης, ψηφιακού μετασχηματισμού, καινοτομίας και εξωστρέφειας.

Ο RM είναι δίπλα στην επιχείρηση σου

Υλοποιώντας ένα πελατοκεντρικό & εξωστρεφές μοντέλο εξυπηρέτησης με εξειδικευμένους επαγγελματικούς συμβούλους, τους RM’s, που προτείνουν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και λύσεις και εργαλεία που ταιριάζουν στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, η Εθνική Τράπεζα στοχεύει στην κάλυψη τόσο των καθημερινών αναγκών των ΜμΕ, όσο και στην ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. 

Στην Εθνική Τράπεζα η κατανόηση των αναγκών της ΜμΕ είναι προτεραιότητα για κάθε εξειδικευμένο επαγγελματικό σύμβουλο (RM), ώστε να προτείνει την κατάλληλη λύση προσαρμοσμένη στα σχέδια και τα δεδομένα της δικής σας επιχείρησης. 

Γνωρίστε τον δικό σας RM

Η επίσκεψη σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας και η γνωριμία με τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό Σύμβουλο Business Banking είναι το πρώτο βήμα για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων κάθε σύγχρονης επιχείρησης.

Business Banking για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Στην Εθνική Τράπεζα, Επιχείρηση και Τράπεζα πάνε μαζί.

Περισσότερα στο www.nbg.gr