Ο σταθμός παραγωγής ενέργειας στην πόλη Bismayah του Ιράκ. Η Φάση 3 είναι τα πρώτα δύο κτίρια (από αριστερά προς τα δεξιά) και η Φάση 2, τα δύο επόμενα κτίρια.
ΑΒΑΞ: Θέτει διεθνές σημείο αναφοράς με την ολοκλήρωση σταθμού παραγωγής ενέργειας 4.650 MW στην Bismayah του Ιράκ
Ο σταθμός παραγωγής ενέργειας στην πόλη Bismayah του Ιράκ. Η Φάση 3 είναι τα πρώτα δύο κτίρια (από αριστερά προς τα δεξιά) και η Φάση 2, τα δύο επόμενα κτίρια.

ΑΒΑΞ: Θέτει διεθνές σημείο αναφοράς με την ολοκλήρωση σταθμού παραγωγής ενέργειας 4.650 MW στην Bismayah του Ιράκ

Καταγράφοντας τις κορυφαίες τεχνολογικές του δυνατότητες, την τεχνογνωσία και την καινοτομία, ο όμιλος ΑΒΑΞ, σε μια περίοδο που η ενεργειακή επάρκεια διαμορφώνει κορυφαίο ζήτημα σε διεθνές επίπεδο, θέτει δεδομένα αναφοράς με την ολοκλήρωση του σταθμού Παραγωγής Ενέργειας στην πόλη Bismayah του Ιράκ. Με συνολική ισχύ 4.650 MW, εκ των οποίων τα οποία τα 3.150 MW (Φάση 2: 1.500 MW και Φάση 3: 1.650 MW) εγκαταστάθηκαν από την ΑΒΑΞ, ο σταθμός αυτός χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο που έχει εκτελέσει ποτέ ελληνική εταιρεία στο εξωτερικό. 

Πρόκειται για ένα project που αναδεικνύει τις δυνατότητες του Ομίλου ΑΒΑΞ στην υλοποίηση σύνθετων ενεργειακών έργων μεγάλου βαθμού δυσκολίας, αλλά και τη συμβολή του στο στόχο των κρατών να καταστούν ενεργειακά αυτόνομες. 

Το 2022 ο Όμιλος ΑΒΑΞ παρέδωσε στον φορέα υλοποίησης Mass Group Holding , την 3η φάση του Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου, στην Bismayah της Βαγδάτης στο Ιράκ, ολοκληρώνοντας την εμπλοκή του σε αυτό το ενεργειακό mega-project. 

Το τελευταίο αυτό στάδιο περιλάμβανε τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την κατασκευή (EPC) και την παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» (turn-key) του σταθμού παραγωγής ενέργειας φυσικού αερίου, συνολικής ισχύος 1.650 MW, με τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου. Το BISMAYAH PHASE 3 αποτελεί το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο που έχει εκτελέσει ελληνική εταιρεία στο εξωτερικό. Με ισχύ της τάξης των 1.650MW ξεπερνάει κάθε σταθμό παραγωγής στην Ελλάδα, ενώ σε συνδυασμό με την δίδυμη μονάδα Bismayah Phase 2 που επίσης ολοκλήρωσε επιτυχώς η ΑΒΑΞ (στον ίδιο σταθμό) λίγα χρόνια πριν, συμβάλει δυναμικά στην πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Ιράκ. 

Το έργο εκτελέστηκε υπό την Διεύθυνση του Τμήματος Ενεργειακών και Βιομηχανικών Έργων του Ομίλου ΑΒΑΞ, ενώ για την ολοκλήρωσή του, χρειάστηκαν συνολικά 30 μήνες από την ανάληψή του. Πρόκειται για χρόνο ρεκόρ σε ένα έργο τέτοιου μεγέθους.

Η προμήθεια και η ασφαλής κι έγκαιρη μεταφορά στην Βαγδάτη όλου του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού οργανώθηκε και υλοποιήθηκε επίσης από την ΑΒΑΞ όπως και οι εργασίες ανέγερσης/κατασκευής, καθώς κι οι απαραίτητες δοκιμές προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία ο Σταθμός. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο λεπτομερής σχεδιασμός (process & control) όπως και η πλειοψηφία των οικοδομικών και των εξειδικευμένων ηλεκτρομηχανολογικών μελετών του έργου, διεκπεραιώθηκαν με επιτυχία από τους Έλληνες μηχανικούς της εταιρείας, in house. Την ίδια στιγμή, μόνο απαρατήρητο δεν πέρασε το γεγονός πως στα σημεία αιχμής του, το έργο έφτασε να απασχολεί περισσότερους από 1.300 εργαζόμενους, από τουλάχιστον 20 διαφορετικές εθνικότητες, οι οποίοι διέμεναν σε camp εντός του εργοταξίου που είχε αναπτύξει και διαχειριζόταν η ΑΒΑΞ.  Όλοι αυτοί συνεργάστηκαν αρμονικά για την επίτευξη του αντικειμένου σε ένα πολυεθνικό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον και ανταπεξήλθαν με απόλυτη επιτυχία στις απαιτήσεις του. 

Ο σταθμός παραγωγής ενέργειας στην πόλη Bismayah του Ιράκ- Φάση 3.

Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις

Οι προκλήσεις του project ήταν ιδιαίτερα μεγάλες αλλά αντιμετωπίστηλαν με επιτυχία, θέτοντας ένα σημείο αναφοράς για την εταιρεία. Οι μεγαλύτερες από αυτές περιλάμβαναν: 

  • την εκτέλεση ενός τεχνολογικά εξελιγμένου έργου σε ένα δυναμικό περιβάλλον όπως είναι αυτό του Ιράκ,
  • την υλοποίηση του έργου εντός χρονοδιαγράμματος εν μέσω ανατιμήσεων των υλικών εξαιτίας της γενικευμένης ενεργειακής κρίσης,
  • και στη δημιουργία και διατήρηση ενός παγκοσμιοποιημένου κλίματος εργασίας. 

Για να διαχειριστεί το σύνθετο έργο, ο όμιλος ΑΒΑΞ «έστησε» μία ειδικά διαμορφωμένη έκταση εντός των ορίων του έργου, με τα κατάλληλα μέτρα φύλαξης, σε συνεργασία με διεθνείς καταρτισμένες και έμπειρες εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Παράλληλα, διαμόρφωσε τις απαραίτητες τεχνολογικές υποδομές, χώρους υγειονομικής πρόληψης, άθλησης και αναψυχής,  και με σεβασμό στην διαφορετικότητα κάθε μορφής. Έτσι, οι εγκαταστάσεις διαμονής των στελεχών και του εργατικού προσωπικού αποτέλεσαν ένα ιδανικό πολυπολιτισμικό περιβάλλον εργασίας στο Ιράκ. 

Επιπλέον, η εταιρεία κλήθηκε να διαχειριστεί την απρόσμενη πρόκληση της πανδημίας του COVID-19.  Η αναγκαστική απομόνωση των εργαζομένων του εργοταξίου κατά την περίοδο του παγκόσμιου lock down στο Ιράκ και οι πρωτόγνωρες συνθήκες που δημιουργήθηκαν, μέσα σε μερικές μόλις εβδομάδες σε ολόκληρο τον πλανήτη, υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες για την ολοκλήρωση του έργου. 

Απέναντι σε αυτό, η ΑΒΑΞ, με την υποστήριξη εξειδικευμένων φορέων υγείας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της πανδημίας και να ολοκληρώσει το έργο επιτυχώς χωρίς κάποια σημαντική χρονική καθυστέρηση. Η εγκατάσταση στον χώρο διαμονής του εργατικού προσωπικού ειδικών μονάδων απολύμανσης, υγειονομικού ελέγχου COVID-19, ανάρρωσης ή/και απομόνωσης, η δυνατότητα εκτέλεσης εμβολιασμών εντός του εργοταξίου, η πρόσληψη επιπλέον υγειονομικού προσωπικού αποκλειστικά για τις ανάγκες του εργοταξίου, η εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων υγιεινής, διαμονής και σίτισης, η συνεχής επικοινωνία και υποστήριξη στο ανθρώπινο προσωπικό, είναι μερικά από τα μέτρα που συνέβαλαν σημαντικά στην ομαλή διεκπεραίωση του έργου.

Πρωταγωνιστής στους τομείς δραστηριοποίησής του

Έχοντας υλοποιήσει και παραδώσει το μεγάλο έργο στο Ιράκ, ο Όμιλος ΑΒΑΞ, ο Όμιλος συνεχίζει να αναλαμβάνει κομβικά ενεργειακά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αναπτύσσει τις γνώσεις και εμπειρίες των εργαζομένων του στους σχετικούς τομείς, βάζοντας την δική του σφραγίδα στην παγκόσμια προσπάθεια της ενεργειακής ανάκαμψης. 

Παράλληλα, συνεχίζει να ακολουθεί τις παγκόσμιες κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις και ανάγκες, και να πρωτοπορεί με την ανάληψη σύνθετων έργων που καταδεικνύουν το βαθμό τεχνογνωσίας και εξαιρετικής κατάρτισης των εμπλεκόμενων business units. Επιβεβαιώνοντας στην πράξη πως δικαίως διεκδικεί σταθερά όλα τα μεγάλα έργα υποδομών, κατασκευών και ενέργειας.