Πολιτική Αεροπορία: Ξεκινούν οι αιτήσεις μέσω ΑΣΕΠ για 141 μόνιμες θέσεις εργασίας

Πολιτική Αεροπορία: Ξεκινούν οι αιτήσεις μέσω ΑΣΕΠ για 141 μόνιμες θέσεις εργασίας

Ξεκίνησαν από σήμερα 28 Αυγούστου οι αιτήσεις για 141 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) με την προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2023.

Ειδικότερα, από σήμερα και μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις οι υποψήφιοι για μόνιμο διορισμό στην Πολιτική Αεροπορία.

Οι υποψήφιοι της νέας προκήρυξης μονίμων του ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2023, πρέπει να κατέχουν τα εξής προσόντα:

 • Για την ειδικότητα ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, γίνεται δεκτό οποιοδήποτε πανεπιστημιακό πτυχίο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οποιασδήποτε ειδίκευσης
 • Να κάνουν τώρα Μητρώο ΑΣΕΠ προκειμένου να δηλωθούν όλες οι ιδιότητες που τους φέρνουν κρίσιμα μόρια διορισμού. Αυτά τα μόρια προστίθενται στην επίδοση της γραπτής εξέτασης.
 • Να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση στον κόμβο του ΑΣΕΠ www.asep.gr με την έκδοση της προκήρυξης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας. Στην αίτηση δηλώνουν, εκτός των άλλων ειδικότητα και περιοχή εργασίας
 • Πρέπει να είναι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε.) στην οποία δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί.

Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι ειδικότητες για την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είναι:

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1 θέση)
 • ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΕΚ) (92 θέσεις)
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ (1 θέση)
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (1 θέση)
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (1 θέση)
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση)
 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ATSEP) (31 θέσεις)
 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ATSEP) (4 θέσεις)
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (AFISO) (9 θέσεις)