Η Βουλγαρία εγκρίνει την υποστήριξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Αιγύπτου

Η Βουλγαρία εγκρίνει την υποστήριξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Αιγύπτου

Το υπουργικό συμβούλιο της Βουλγαρίας ενέκρινε σχέδιο επιστολής υποστήριξης για την κατασκευή ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Αιγύπτου και της Ελλάδας (GREGY). Το έργο αυτό στοχεύει να διασφαλίσει τη μεταφορά 3.000 μεγαβάτ πράσινης ενέργειας που παράγεται στην Αίγυπτο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Αιγύπτου και της Ελλάδας είναι σύμφωνο πλήρως με τη στρατηγική μεταφοράς πράσινης ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλοποίησή του θα συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας.

Με την υιοθέτηση της σημερινής απόφασης από το υπουργικό συμβούλιο στη Σόφια, το έργο GREGY αναμένεται να βοηθήσει στην αύξηση της διασυνοριακής δυναμικότητας μεταφοράς του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στα σύνορα μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, το οποίο θα προάγει το περιφερειακό εμπόριο στην ηλεκτρική ενέργεια.

Το διασυνδετήριο έργο GREGY είναι καθοριστικής σημασίας για την αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού στην περιοχή και για τη μετάβαση προς ένα καθαρότερο ενεργειακό μείγμα και μια οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

Διαβάστε Περισσότερα