Αλλαγές στο πρόγραμμα «Ηλέκτρα»
Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αλλαγές στο πρόγραμμα «Ηλέκτρα»

Παράταση υποβολής αιτήσεων και αύξηση των επιλέξιμων επενδύσεων ενεργειακής εξοικονόμησης περιλαμβάνονται στην τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος «Ηλέκτρα». 

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα βασικά σημεία της τροποποίησης του οδηγού του προγράμματος «Ηλέκτρα» είναι τα εξής:  

-Παράταση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης μέχρι και τις 30 Απριλίου 2023, και

-Το ανώτατο όριο για την επιλεξιμότητα των προτεινόμενων επεμβάσεων στο Πρόγραμμα από 1,50 ευρώ ανά εξοικονομούμενη πρωτογενή ενέργεια ετησίως (kWh/έτος), γίνεται 1,80 ευρώ.

Σημειωτέον ότι, η επιλεξιμότητα των δαπανών για το μεσοδιάστημα μέχρι και την τροποποίηση του οδηγού συνεχίζει να ισχύει.