7ος χρόνος, ημέρα 2184η
Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021

Viohalco: Ισχυρή ανάπτυξη διαρκείας με όχημα πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Viohalco: Ισχυρή ανάπτυξη διαρκείας με όχημα πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Δυναμική ανάπτυξη αναμένεται να καταγράψει η Viohalco. Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλουν οι τάσεις της αγοράς, οι οποίες καλύπτονται πλήρως από το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Ειδικότερα ο χαλκός συμβάλλει στο data transmission και στη ψηφιακή μετάβαση, ενώ το ανακυκλούμενο αλουμίνιο σταδιακά αντικαθιστά το πλαστικό. Την ίδια στιγμή η ζήτηση για τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα οδηγεί σε αυξημένους όγκους πωλήσεων. Η Viohalco συνεχίζει παράλληλα το δυναμικό επενδυτικό της σχεδιασμό.

Στην ουσία το portfolio της εταιρείας καλύπτει τη στροφή που παρατηρείται διεθνώς στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, με την κατανάλωση αλουμινίου να έχει αυξηθεί και τα τεχνολογικά έργα που οδηγούν στη νέα ψηφιακή οικονομίας, να «απογειώνουν» τη ζήτηση για καλώδια και χαλκό.

Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει σημαντικές επενδύσεις που θα αυξήσουν την παραγωγική δυναμικότητά της, ενώ η αύξηση της τιμής πρώτων υλών και ενεργειακού κόστους αναχαιτίζεται από το οργανωμένο επιχειρησιακό σχέδιο που διαθέτει. Οι δρομολογούμενες από την εταιρεία επενδύσεις οδηγούν σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας σε όλες τις θυγατρικές της Viohalco. Οι επενδύσεις αναμένεται να επιφέρουν περαιτέρω βελτιώσεις του χαρτοφυλακίου προϊόντων.

Όλες οι εταιρίες του ομίλου παραμένουν προσηλωμένες στη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική τους για την ενίσχυση της θέσης τους στις αγορές τους, μέσω συνεχιζόμενων επενδυτικών προγραμμάτων, τεχνολογικών καινοτομιών, καθώς και βελτιώσεων του κόστους και της λειτουργικής αποδοτικότητας. Ταυτόχρονα, οι διεθνείς τάσεις και η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, δημιουργούν ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις εταιρίες της Viohalco και τα χαρτοφυλάκια προϊόντων τους, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες για προϊόντα κυκλικής οικονομίας, εύκολα ανακυκλώσιμα, που παράγονται με υψηλή περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένα υλικά, ενώ ταυτόχρονα έχουν χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα κατά την παραγωγική διαδικασία.

Οι επενδύσεις στον κλάδο αλουμινίου στοχεύουν επίσης στην αύξηση της παραγωγικής, ενώ ήδη χρησιμοποιείται η πρόσθετη δυναμικότητα που έχει δημιουργηθεί προκειμένου να καλύψει την αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα. Μελλοντικά, ο κλάδος αναμένει να συνεχίσει να ωφελείται από τις ευνοϊκές τάσεις στη ζήτηση για αλουμίνιο, χάρη στα βιώσιμα χαρακτηριστικά του.

Σημειώνεται πως το επενδυτικό πρόγραμμα του κλάδου αλουμινίου που περιλαμβάνει το προηγμένο ψυχρό έλαστρο έξι ραούλων και την αυτοματοποιημένη γραμμή βαφής, το εργοστάσιο παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων της Fulgor στην Κόρινθο και τις επενδύσεις για τη βελτίωση υποδομών του κλάδου χάλυβα, οδήγησαν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες το πρώτο εξάμηνο του έτους σε 108 εκατ. ευρώ, από 124 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Η εταιρεία έχει αφήσει πίσω της τα ζημιογόνα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2020, που ήταν απόρροια της έξαρσης της πανδημικής κρίσης, και είναι έτοιμη να καταγράψει ισχυρή και διαρκή ανάπτυξη.