7ος χρόνος, ημέρα 2152η
Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Τράπεζα Πειραιώς: Μείωση επιτοκίων επιλεγμένων καταθετικών λογαριασμών

Τράπεζα Πειραιώς: Μείωση επιτοκίων επιλεγμένων καταθετικών λογαριασμών

Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων επιλεγμένων καταθετικών λογαριασμών, μειώνοντάς τα μεσοσταθμικά κατά 0,021% [2,1 μονάδες βάσης].   

Οι ανωτέρω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την 08.06.2021.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.piraeusbank.gr καθώς και στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας.