Lamda Development: Το θετικό timing και η εγρήγορση για την έναρξη των έργων

Το θετικό timing και η εγρήγορση για την έναρξη των έργων

Ξεκινά την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 17/7 η δημόσια προσφορά για την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου έως ποσού 320 εκατ. ευρώ της Lamda Development. Η εισαγωγή του στο ελληνικό χρηματιστήριο θα γίνει στις 22 Ιουλίου. 

Μετά την έγκριση που έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Τρίτη, χθες και η επιτροπή λειτουργίας αγορών του ελληνικού χρηματιστηρίου άναψε το πράσινο φως για την εισαγωγή των ομολογιών στην αγορά, ενώ η εταιρεία μαζί με τους αναδόχους ήδη κατάρτισε το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης. 

Όπως ανακοίνωσε η Lamda, ποσοστό τουλάχιστον 30% των ομολογιών της δημόσιας προσφοράς (ήτοι κατ' ελάχιστο 96.000 ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 320.000 ομολογιών) θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές. 

Το υπόλοιπο 70% των ομολογιών (ήτοι κατά μέγιστο 224.000 ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

To timing, θεωρείται εξαιρετικό, τόσο λόγω του momentum που έχει διαμορφωθεί στην αγορά των ελληνικών ομολόγων, με την απόδοση για το ελληνικό 10ετές να πέφτει χθες στο 1,098% για πρώτη φορά από τα τέλη Φεβρουαρίου, ήτοι πριν το ισχυρό «χτύπημα» και το σοκ του κορονοϊού, όσο και λόγω του ότι η Lamda Development βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση για την έναρξη των έργων στο Ελληνικό. 

Όπως τόνισε στην πρόσφατη γενική συνέλευση ο διευθύνων σύμβουλος κ. Οδυσσέας Αθανασίου, «θέλουμε στην επένδυση αυτή να μπει και ο μέσος Έλληνας επενδυτής, δηλαδή και επενδυτές από το retail και για το λόγο αυτό δεν εκδίδουμε ευρωομόλογο, αλλά εγχώριες ομολογίες χαμηλού ποσού». Η διοίκηση λοιπόν θέλει να δώσει την ευκαιρία και σε έλληνες και γενικώς σε εγχώριους μικροεπενδυτές να «ανέβουν» στο… άρμα του μεγάλου project του Ελληνικού, έστω με έμμεσο τρόπο, μέσω του ομολόγου. 

Η Lamda Development βρίσκεται σε φάση έντονης κινητικότητας καθώς ξεκίνησαν οι πρόδρομες εργασίες και οι κατεδαφίσεις παλαιών κτηρίων, των οποίων η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου και η 2η έως το τέλος του 2020. Συνολικά, πρόκειται για 970 κτήρια. 

Εκκρεμεί ασφαλώς η κεντρική απόφαση – κορμός για όλο το έργο, που αφορά την προσφυγή της Hard Rock στο ΣτΕ με την απόφαση να αναμένεται να εκδοθεί έως το Σεπτέμβριο. 

Που θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια 

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης, τα αντληθέντα κεφάλαια του ομολόγου θα διατεθούν ως εξής: 

Ποσό 81 εκατ. ευρώ θα διατεθεί αμέσως μετά την ημερομηνία εκδόσεως για την αποπληρωμή του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου της Εκδότριας ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους 89,1 εκατ. την 31.12.2019.

Ποσό 163 εκατ. θα διατεθεί εντός δύο ετών από την ημερομηνία μεταβίβασης, σε θυγατρικές της Εκδότριας, για τις ανάγκες χρηματοδότησης της υλοποίησης του Έργου.

Ειδικότερα: α) ποσό ύψους 100 εκατ. θα διατεθεί αρχικά στην Ελληνικό Α.Ε. μέσω ενδο-ομιλικού δανείου διάρκειας έως δύο ετών, μετά δε την αποπληρωμή του θα παραμείνει διαθέσιμο για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 150 εκατ. ευρώ. 

Η εγγυητική επιστολή λήγει μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της πρώτης φάσης του έργου που εκτιμάται σε πέντε έτη προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εκδότριας για τυχόν υπερβάσεις του κόστους του έργου, καθώς και για τη κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του Έργου.

Μετά την λήξη της ως άνω τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, η εκδότρια θα διαθέσει τα 100 εκατ. για τις ανάγκες χρηματοδότησης των επόμενων δόσεων του τιμήματος και για πραγματοποίηση επενδύσεων των επόμενων φάσεων του έργου ήτοι μετά την πενταετία από την ημερομηνία μεταβίβασης ή/και για κάλυψη κεφαλαίου κίνησης της εκδότριας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εν λόγω τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, το ποσό ύψους 100 εκατ. θα διατεθεί για την αποπληρωμή ισόποσης απαίτησης της εκδότριας τράπεζας της εγγυητικής επιστολής.

Ποσό ύψους 63 εκατ. θα διατεθεί σε εταιρείες υλοποίησης του έργου εντός δύο ετών, μέσω άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών αυτών με σκοπό την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, καθώς και στην ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ. στο χερσαίο χώρο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά.

Ποσό 43,8 εκατ. θα διατεθεί εντός τριών ετών για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της Εκδότριας.

Τέλος, ποσό 25 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί εντός τριών ετών από την ημερομηνία μεταβίβασης για νέες επενδύσεις της Lamda Development στην Ελλάδα στους τομείς ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων όπως ενδεικτικά εμπορικών κέντρων, κτιρίων γραφείων και μαρινών μέσω απόκτησης μετοχών άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς ή/και μέσω συμμετοχής σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου.