ΓΔ: 825,02 7,78 (0,95 %)

Τζίρος: 57,47 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1951η
Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021

ΓΔ: 825,02 7,78 (0,95 %)

Τζίρος: 57,47 εκατ. €   RT

Τι σημαίνει για την ΔΕΗ η συμφωνία με τους θεσμούς για τους λιγνίτες

Τι σημαίνει για την ΔΕΗ η συμφωνία με τους θεσμούς για τους λιγνίτες

Χθες ανακοινώθηκε η συμφωνία της ΔΕΗ με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς η οποία θεραπεύει το μονοπωλιακό καθεστώς της επιχείρησης στην παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη. Πρόκειται για μια συμφωνία που έχει περάσει από διαδοχικά στάδια διαβούλευσης, πολλά από αυτά ήταν ιδιαίτερα επιζήμια για την επιχείρηση όπως η πρόσφατη φόρμουλα των δημοπρασιών ενέργειας (ΝΟΜΕ).

Η συμφωνία προβλέπει ότι το 2021 θα πουληθεί το 50% της λιγνιτικής παραγωγής του 2020, ενώ το 2022 και το 2023 θα διατεθεί το 40% της παραγωγής του προηγούμενου έτους.

Ο όγκος ενέργειας που θα μπορούν φέτος να αγοράσουν οι πάροχοι ρεύματος (ιδιώτες προμηθευτές) φέτος αναμένεται να κινηθεί κοντά στα 2,9 ΤWh (2.900.000 MWh) και στα δύο επόμενα χρόνια από 1,8 ΤWh σε κάθε έτος δεδομένης της πρόθεσης της εταιρείας για έξοδο από την παραγωγή ενέργειας από λιγνιτικούς σταθμών αλλά και της αύξησης του διαθέσιμου δυναμικού από ΑΠΕ και μονάδες φυσικού αερίου.

Οι ποσότητες αυτές είναι πολύ πιο ισορροπημένες από το προηγούμενο καθεστώς το οποίο ανάγκαζε την ΔΕΗ να πουλάει δυσανάλογα υψηλές ποσότητες ρεύματος σε σχέση με την πραγματική παραγωγή ενέργειας από λιγνίτες και συνδέονταν περισσότερο με την ταχύτερη μείωση του δεσπόζοντος μεριδίου αγοράς της εταιρίας στην λιανική.

Το κυριότερο ωστόσο είναι ότι οι τιμές πώλησης είχαν χάσει την επαφή τους με το κόστος των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων με αποτέλεσμα η επιχείρηση να επιβαρύνεται κάθε χρόνο με εκατοντάδες εκατομμύρια.

Η ΔΕΗ θα πουλάει με έκπτωση της τάξης του 10% της τιμής στην προημερησία αγορά (Day Ahead Market) και με βάση ένα σενάριο το οποίο κινείται προς την συντηρητική πλευρά η έκπτωση μεταφράζεται σε 5 ευρώ/MWh.

Με βάση τις πωλούμενες ποσότητες η ΔΕΗ θα έχει απώλειες στα λειτουργικά της κέρδη 14,5 εκατ. ευρώ το 2021 και 9 εκατ. ευρώ για το 2022 και 2023. Η επίδραση επομένως στα EBITDA θα είναι στην χειρότερη περίπτωση κοντά στο 2%, μια απώλεια απόλυτα διαχειρίσιμη και ουσιαστικά ασήμαντη για το προφίλ μόχλευσης του ισολογισμού του ομίλου.

Οι ανεξάρτητοι προμηθευτές θα μπορούν να αγοράσουν σε τιμές (45 /ΜWh) που δεν θεωρούνται ακριβές το λιγνιτικό δυναμικό. Ωστόσο κατά την διάρκεια του 2020 η οριακή τιμή του συστήματος έπεσε και κάτω από τις δημοπρασίες (ΝΟΜΕ) λόγω της μείωσης της ζήτησης επομένως η τιμή είναι μεν ελκυστική, όχι όμως απαραίτητα κερδοφόρα.

Τέλος, η χθεσινή τιμή στην οποία θα πουλάει η ΔΕΗ την λιγνιτική της παραγωγή δίνει μια καλή ένδειξη στο που θα κλείσει η τιμολόγηση της υψηλής τάσης για την βιομηχανική παραγωγή. Αν και σύμφωνα με όσα γράφονται η απόσταση στην διαπραγμάτευση παραμένει μεγάλη το επίπεδο των 40 - 45 ευρώ θα πρέπει πλέον να θεωρείται ως το «πάτωμα» για την πώληση υψηλής τάσης στην χονδρική.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο της στήλης, είναι καθαρά ενημερωτικό και πληροφοριακό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Ο αρθρογράφος δεν ευθύνεται για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.