7ος χρόνος, ημέρα 2056η
Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021

Θα αντέξει η Γέφυρα του τραπεζικού ποταμού Κβάι;

Θα αντέξει η Γέφυρα του τραπεζικού ποταμού Κβάι;

Οι χθεσινές ειδήσεις που βγήκαν από το Υπουργείο Οικονομικών, αφορούσαν κατά πρώτον τις πρωτοβουλίες που πήρε ο αρμόδιος υπουργός για την ενδυνάμωση του πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις και κατά δεύτερον το πρόγραμμα «Γέφυρα 2».

Αμφότερες οι ειδήσεις, άπτονται της προσπάθειας στήριξης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, που επλήγησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της εφαρμογής του lockdown.

Η «Γέφυρα 2», θεσπίζει μια σειρά από νέα μέτρα, προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία. Σύμφωνα με αυτά τα μέτρα, παρέχεται πλέον η δυνατότητα διαγραφής συνολικής οφειλής κεφαλαίου και τόκων, μείωσης επιτοκίου, διατήρησης προσυμφωνημένης δόσης και επιμήκυνσης της περιόδου αποπληρωμής του δανείου.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην ανακοίνωση του το υπουργείο, πρόκειται περί μέτρων που ενεργοποιούνται για πρώτη φορά στη χώρα μας, και είναι προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό τη διατήρηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, διασφαλίζοντας έτσι την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, είχαμε αναφερθεί στο αδιέξοδο που μπορεί να οδηγηθούν οι τράπεζες, οι διαχειριστές των δανείων, αλλά το Δημόσιο, από την ανατροπή των σχεδίων εξυγίανσης των τραπεζικών λογιστικών καταστάσεων

Είναι πιθανόν τα μέτρα που εμπεριέχονται στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2», να λειτουργήσουν σαν τη Γέφυρα του ποταμού Κβάι, της ομώνυμης ταινίας, που στο τέλος ανατινάχτηκε. Και γιατί το λέμε αυτό; Διότι η Γέφυρα 2, υποχρεώνει τους πιστωτές, δηλαδή τόσο τις τράπεζες όσο και τους διαχειριστές των «κόκκινων δανείων», να προβούν υποχρεωτικά σε ενέργειες προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά εις βάρος των δικών τους συμφερόντων, επιβαρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τους ισολογισμούς τους.

Τα μέτρα αναφέρονται σε περιπτώσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων (κόκκινων δανείων), αλλά και σε περιπτώσεις εξυπηρετούμενων δανείων. Δεν θα αντιγράψουμε όλη την γκάμα των μέτρων, απλά θα εστιάσουμε την προσοχή των επενδυτών σε κάποιες προτάσεις που κέντρισαν την ματιά μας, όπως:

-«μείωση του επιτοκίου ρύθμισης, για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης αποπληρωμής»,

-«διαγραφή ποσοστού τόκων υπερημερίας και εξωλογιστικών τόκων»,

-«διαγραφή ποσοστού κεφαλαίου»,

-«επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής» και

-«μη αύξηση της δόσης του δανείου μετά τη λήξη της επιδότησης και μέχρι την οριστική αποπληρωμή του δανείου».

Με το άκουσμα του συνόλου αυτών των μέτρων, θα πρέπει σίγουρα να σήμανε συναγερμό στα τραπεζικά επιτελεία, στους μετόχους των διαχειριστών μη εξυπηρετούμενων, αλλά και σε όλους έχουν σχεδιάσει το σύστημα των εγγυήσεων των προγραμμάτων «Ηρακλής Ι» και «Ηρακλής ΙΙ».

Διότι αυτή η δέσμη μέτρων, ανατρέπει τον τραπεζικό σχεδιασμό, όσων αφορά τα έσοδα από τόκους, τόσο ποσοτικά όσο και χρονικά. Ταυτόχρονα μεταβάλει την ισορροπία των χαρτοφυλακίων των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που βρίσκονται στα χέρια των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Τέλος, θέτει σε αμφισβήτηση τη μη κατάπτωση των εγγυήσεων του Δημοσίου επί των τιτλοποιήσεων των δανείων.

Συμπερασματικά, αλλάζουν οι κανόνες, αλλάζουν οι υπολογισμοί, αλλάζουν τα έσοδα, αλλάζουν τα αποτελέσματα. Οι τραπεζικές διοικήσεις υπολόγιζαν ότι ο λογαριασμός της πανδημίας θα ανερχόταν στα 4-5 δισ. ευρώ νέα κόκκινα δάνεια. 

Η «Γέφυρα 2» ανατρέπει τα δεδομένα. Και είναι γνωστό ότι η επενδυτική κοινότητα αποστρέφεται αυτές τις ανατροπές, ειδικά όταν αποτελούν προϊόν πολιτικών αποφάσεων και όχι των δυνάμεων της αγοράς. Μένει να αποδειχθεί, το κατά πόσο θα κρατηθεί ακέραια η Γέφυρα του τραπεζικού ποταμού Κβάι.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.