7ος χρόνος, ημέρα 2149η
Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΕΡΝΑ: Προσωρινός μειοδότης σε έργο 164 εκατ. ευρώ για προσφυγικές δομές

ΤΕΡΝΑ: Προσωρινός μειοδότης σε έργο 164 εκατ. ευρώ για προσφυγικές δομές

Η ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης σε έργο συνολικού ύψους 164 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά στην «κατασκευή περιφερειακών υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης δομής στο φυλάκιο Έβρου».

Η εταιρεία αναδείχτηκε μειοδότης με έκπτωση 7,1%, ήτοι 132,3 εκατ. ευρώ (ή 164 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ). Μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου, προβλέπεται ότι θα κατατεθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον προσωρινό μειοδότη και στα μέσα Οκτωβρίου, θα υπογραφεί η σύμβαση. 

Καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για αιτούντες άσυλο

 

Σημειώνεται ότι η νέα Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (ΚΕΔ) Λέσβου θα κατασκευαστεί στη θέση Πλάτη (Βάστρια) του Δήμου Μυτιλήνης, σε έκταση περίπου 240 στρεμμάτων και έχει προϋπολογισμό 76 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η νέα ΚΕΔ Χίου θα κατασκευαστεί στη θέση Άκρα Παχύ (Θόλος) του Δήμου Χίου, σε έκταση περίπου 141 στρεμμάτων και έχει προϋπολογισμό 48 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Φυλακίου Έβρου θα υλοποιηθεί σε έκταση 33 στρεμμάτων και έχει προϋπολογισμό περίπου 18 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Οι εργασίες αναβάθμισης στο Φυλάκιο χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας, ενώ τα έργα σε Λέσβο και Χίο απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Στήριξης, με 100% χρηματοδότηση. Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης των εργασιών ανέρχεται σε 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την ολοκλήρωση των νέων ΚΕΔ Λέσβου και Χίου, θα κλείσουν οριστικά το προσωρινό ΚΥΤ Μαυροβουνίου (Λέσβος) και το ΚΥΤ στη ΒΙΑΛ (Χίος).

Με τα έργα αυτά ολοκληρώνεται η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υποδοχής. Εξασφαλίζονται καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους αιτούντες άσυλο – ακολουθώντας τις Κατευθυντήριες γραμμές της EASO για τις συνθήκες υποδοχής (EASO Standards), και ασφάλειας για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς και περιορίζονται σημαντικά οι επιπτώσεις της μεταναστευτικής κρίσης στις τοπικές κοινωνίες.