Στρατηγική η επένδυση από την Mytilineos στο μέλλον της βιώσιμης ανάπτυξης

Στρατηγική η επένδυση από την Mytilineos στο μέλλον της βιώσιμης ανάπτυξης

Στροφή ολοένα και περισσότερο σε έργα βιώσιμης ανάπτυξης, όπως η διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τα υβριδικά και off-grid ενεργειακά έργα, τα projects στο υδρογόνο και τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης, πραγματοποιεί η Mytilineos. Στην λογική αυτή προχωρά σε μία ακόμα κομβική κίνηση και μετασχηματίζει τον Τομέα Έργων EPC – METKA σε ένα νέο, σύγχρονο και καινοτόμο Business Unit, το Sustainable Engineering Solutions (SES BU), ως αυτόνομη Γενική Διεύθυνση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Mytilineos, η εταιρεία υλοποιώντας τη στρατηγική της, ενδυναμώνει τον τομέα με μία αναβαθμισμένη κατεύθυνση και έτσι, πέραν της κατασκευής θερμικών σταθμών και επιλεγμένων κατασκευαστικών έργων που αυτός παραδοσιακά εκτελεί, η δραστηριότητά του ενισχύεται με την δυναμική ανάπτυξη έργων βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainability).

Ενδεικτικά αναφέρονται οι τομείς:

-  Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων

- Υβριδικά και off-grid ενεργειακά έργα

- Έργα ενεργειακής αναβάθμισης

- Εκτέλεση καινοτόμων first-of-kind ενεργειακών έργων (π.χ., έργα υδρογόνου).

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, η Mytilineos προσαρμόζει την τεχνογνωσία της στις Λύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης και παράλληλα σχεδιάζει:

α) Να συνεχίσει να αξιοποιεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην κατασκευή θερμικών μονάδων και να αναπτυχθεί περαιτέρω στο χώρο του Transmission & Distribution (T&D) και

β) Να αναπτυχθεί πολύ στοχευμένα στο χώρο των υποδομών, μέσω έργων  ΣΔΙΤ και έργων που απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία, εν όψει και των μεγάλων έργων που έχουν προαναγγελθεί στη χώρα μας στο πλαίσιο επανεκκίνησης της οικονομίας στην post Covid – 19 εποχή.

Για τη βέλτιστη υποστήριξη του στρατηγικού της πλάνου, προχωρά επιπλέον σε αλλαγές στην οργανωτική δομή με έμφαση σε τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά : Ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό σχήμα, με έμφαση στην βελτιστοποίηση του κόστους εκτέλεσης έργων, την διάκριση αρμοδιοτήτων και παρακολούθηση απόδοσης (performance management) και την μεγιστοποίηση συνεργειών τόσο με τους υπόλοιπους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας (Μεταλλουργίας – Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου – Ανάπτυξης Ανανεώσιμων και Αποθηκευτικών Έργων Ενέργειας), όσο και με τις υπόλοιπες Γενικές Διευθύνσεις Υποστήριξης (Legal, Treasury, HR, Finance, Communication και M & A).