7ος χρόνος, ημέρα 2062η
Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

Πέντε ισχυρές κοινοπραξίες διεκδικούν τον προβλήτα 6 του ΟΛΘ

Πέντε ισχυρές κοινοπραξίες διεκδικούν τον προβλήτα 6 του ΟΛΘ

Πέντε κοινοπρακτικά επιχειρηματικά σχήματα υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές για τον μεγάλο διαγωνισμό κατασκευής της προβλήτας 6 του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, ένα έργο προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ που θα αναβαθμίσει σημαντικά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το σημαντικότερο μέρος των Υποχρεωτικών Επενδύσεων που έχει αναλάβει η ΟΛΘ Α.Ε. βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΛΘ δεσμευτικές οικονομικές και τεχνικές προσφορές υποβλήθηκαν από τα εξής σχήματα:

1.       ARCHIRODON GROUP NV

2.       ΣΥΜΠΡΑΞΗ INTRAKAT CONSTRUCTIONS SA –  INTERCANTIERI VITTADELLO SPA–SALES SPA

3.       Κ/Ξ MYTILINAIOS SA – ROVER MARITIME SL – HDK SA

4.       Κ/Ξ AVAX SA – ETERMAR SA – NV BESIX SA

5.       Κ/Ξ ACCIONA CONSTRUCCION SA – DREDGING INTERNATIONAL NV


 

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το σημαντικότερο μέρος των Υποχρεωτικών Επενδύσεων που έχει αναλάβει η ΟΛΘ Α.Ε. βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο. Το εν λόγω έργο αναβαθμίζει τη θέση του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης στην παγκόσμια λιμενική βιομηχανία και στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας προσφέροντας παράλληλα ισχυρά πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονομία και την κοινωνία, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα η διαδικασία υποβολής δεσμευτικών οικονομικών και τεχνικών προσφορών για το 2ο Στάδιο – Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Προεπιλεγμένους Υποψηφίους, για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής».