7ος χρόνος, ημέρα 2148η
Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021

Οικονομία και χρηματιστήριο: Το μέγεθος μετράει!

Οικονομία και χρηματιστήριο: Το μέγεθος μετράει!

Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα ανάμεσα στα κράτη – μέλη που λαμβάνει την έγκριση για το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το νέο ΕΣΠΑ είναι αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο ανερχόταν στα 23 δισ. ευρώ. Η σημαντική αυτή είδηση που αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την προηγούμενη Πέμπτη, έρχεται να προστεθεί στην ενεργοποίηση της εισροής των κονδυλίων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Συγκεκριμένα, το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα κατανέμει συνολικούς πόρους 26,2 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 20,9 δισ. ευρώ είναι η κοινοτική συνδρομή και 5,3 δισ. ευρώ η εθνική συνεισφορά) στους πέντε ευρωπαϊκούς Στόχους Πολιτικής: Τον καινοτόμο και έξυπνο οικονομικό μετασχηματισμό, το πρόγραμμα Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια και τις πράσινες και γαλάζιες επενδύσεις, τις υποδομές μεταφορών, το ανθρώπινο δυναμικό και τις χωρικές επενδύσεις.

Έτσι μαζί με τα 31 δισ. ευρώ επιχορηγήσεων και δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» αλλά και τα 20 δισ. ευρώ της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, διατίθενται αθροιστικά τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας συνολικοί πόροι που πλησιάζουν τα 77 δισ. ευρώ.

Η επακόλουθη κινητοποίηση και ιδιωτικών πόρων μαζί με τους δημόσιους τα επόμενα χρόνια, εάν και εφόσον συντρέξουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε μια χώρα ριζικά διαφορετική πιο φιλική στις επενδύσεις, πιο πράσινη, πιο παραγωγική. 

Στην αναζήτηση των θεμάτων που απασχολούν τους τρόπους με τους οποίους θα επιτευχθεί αυτός ο μετασχηματισμός της χώρας, σημαντικό ρόλο έχει το μέγεθος των επιχειρήσεων, η ευκολία άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η δυνατότητα χρηματοδότησης και των μικρομεσαίων υγιών επιχειρήσεων, η στροφή προς την έρευνα και την καινοτομία. Η προώθηση συγχωνεύσεων και εξαγορών επιχειρήσεων μέσω κινητροδότησης είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα στην κατεύθυνση αυτή.

Η ελληνική οικονομία, είναι η πιο κατακερματισμένη της Ευρώπης, ένα πρόβλημα εγγενές και διαχρονικό που δημιουργεί δυσκολίες χρηματοδότησης και κατά συνέπεια επέκτασης δραστηριοτήτων. Πράγματι, οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν μία από τις δομικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας.

Το 48,5% των ελληνικών επιχειρήσεων απασχολεί λιγότερους από δέκα συνεργάτες. Στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό επιχειρήσεων είναι 30%. Το 56% της απασχόλησης αντιστοιχεί σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που διαθέτουν έως πέντε συνεργάτες. Μόνο μία στις πέντε ελληνικές επιχειρήσεις έχει περισσότερους από 250 εργαζόμενους.

Το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης ανέρχεται στο 36% ένα ποσοστό πολύ ψηλότερο του μέσου ευρωπαϊκού όρου, που προσεγγίζει το 20%. Επιπροσθέτως οι μικρότερες επιχειρήσεις συντελούν και στην αύξηση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, κρατούν χαμηλή την παραγωγικότητά της οικονομίας και δυσκολεύονται να απευθυνθούν σε νέες αγορές ή φυσικά λόγω του μεγέθους τους η χρηματοδότησή των επενδυτικών τους σχεδίων καθίσταται δυσχερής.

Ένα τυπικό παράδειγμα υγιούς «μικρής» επιχειρηματικότητας είναι οι επιχειρήσεις που εξάγουν τυποποιημένο ελαιόλαδο, προσπαθώντας να ανταγωνιστούν Ιταλία και Ισπανία, παρά το γεγονός ότι η χώρα μας παράγει εξαιρετικό ελαιόλαδο.

Η περσινή χρονιά κατέγραψε ιστορικά υψηλά στις εξαγωγές  επώνυμου τυποποιημένου ελληνικού ελαιόλαδου. Οι συνολικές εξαγωγές ελαιολάδου εκτοξεύθηκαν από τους 14.851 τόνους το 2002, στους 52.735 τόνους την περσινή χρονιά. Τα ελληνικά επώνυμα και με ταυτότητα προέλευσης ελαιόλαδα αξίζουν μια καλύτερη θέση στην παγκόσμια αγορά και χρόνο με τον χρόνο την κερδίζουν.

Όμως με κίνητρα και κρατική στήριξη οι επιχειρήσεις αυτές και γενικότερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με όραμα και εξωστρέφεια πρέπει να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, να επιδείξουν πνεύμα καινοτομίας, να εξάγουν και να επενδύσουν περισσότερο. Αυτό μπορεί να γίνει με την κλασική μέθοδο της συγχώνευσης, αλλά και με πλατφόρμες για τη δημιουργία επιχειρηματικών clusters. Και βέβαια με την ανάλογη παροχή φορολογικών κινήτρων, ευνοϊκών δανείων και κρατικών επιδοτήσεων.

Προσέλκυση επενδυτικών διεθνών κεφαλαίων στο χρηματιστήριο


Στη χρηματιστηριακή αγορά πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην προσέλκυση μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο καθώς αυτό αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την αύξηση του μεγέθους, του βάθους και της ρευστότητας της αγοράς. Η προσέλκυση επενδυτικών διεθνών κεφαλαίων θα καταστεί ευκολότερη καθώς είναι γνωστό ότι και εδώ, το μέγεθος μετράει! 

Η συγκυρία είναι μοναδική, η μεγέθυνση των επιχειρήσεων και μέσω συγχωνεύσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ορθολογική διαχείριση των τεράστιων κονδυλίων που έρχονται και που πρέπει να κατευθυνθούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις που θα αποκτήσουν εξωστρέφεια, θα δρομολογήσουν φιλόδοξα επενδυτικά πλάνα και θα δημιουργήσουν πολλές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίες.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.