ΟΔΔΗΧ: Ακόμη πιο χαμηλό αρνητικό επιτόκιο στα έντοκα 6μήνου

ΟΔΔΗΧ: Ακόμη πιο χαμηλό αρνητικό επιτόκιο στα έντοκα 6μήνου

Με ακόμα χαμηλότερο επιτόκιο από την προηγούμενη δημοπρασία δανείστηκε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο, σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας.

Συγκεκριμένα, ο ΟΔΔΗΧ άντλησε το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο -0,12% από -0,10% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,7 φορές, έναντι 3,5 στην προηγούμενη έκδοση.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.             

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού (625 εκατ. ευρώ), κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020, στις 12μ.μ.