ΓΔ: 906,07 9,06 (1,01 %)

Τζίρος: 91,86 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2017η
Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021

ΓΔ: 906,07 9,06 (1,01 %)

Τζίρος: 91,86 εκατ. €   RT

Ο ΔΕΔΔΗΕ αλλάζει τα δεδομένα και αποκαλύπτει κρυμμένες υπεραξίες της ΔΕΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ αλλάζει τα δεδομένα και αποκαλύπτει κρυμμένες υπεραξίες της ΔΕΗ

Η επιστροφή στην κερδοφορία για τη ΔΕΗ επετεύχθη το 2020 και πλέον η «καρδιά» του πλάνου αλλαγής σε μια «πράσινη» ενεργειακή εταιρεία περνάει μέσα από την πώληση του ΔΕΔΔΗΕ. Μέσα από την πώληση του 49% της εταιρείας η ΔΕΗ θα βρει τα απαραίτητα κεφάλαια για να συνεχίσει το πλάνο ανάπτυξης στις ΑΠΕ, να ολοκληρώσει την επένδυση συμβατικής παραγωγής στην "Πτολεμαΐδα V" βελτιώνοντας το χρηματοοικονομικό της προφίλ.

 Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από το δίκτυο υψηλής τάσης στην κατανάλωση και είναι κατά 100% θυγατρική της ΔΕΗ. Λόγω της μονοπωλιακής φύσης της εταιρείας η κοστολόγηση των υπηρεσιών της εταιρείας βασίζεται πάνω στον μεσοσταθμικό συντελεστή απόδοσης που έχει η ρυθμισμένη βάση παγίων (RAB). Ο συντελεστής αυτός καθορίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από την ΡΑΕ. Η βάση παγίων αφορά όλα τα μέσα διασύνδεσης του δικτύου που συμμετέχουν στη μεταφορά ρεύματος. Ο επενδυτής επομένως του ΔΕΔΔΗΕ γνωρίζει από πριν το έσοδο. Στην προκειμένη περίπτωση ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει για την περίοδο 2021-2024 συντελεστή κεφαλαίου απόδοσης 6,69%.

Η ρυθμιζόμενη βάση του ΔΕΔΔΗΕ υπολογίζεται στα 3 δισ. ευρώ και εκτιμάται ότι ως το 2023 θα έχει αυξηθεί πάνω από 15%, στα 3,4 δισ. ευρώ ενώ τα EBITDA θα είναι αυξημένα περισσότερο από 70 εκατ. ευρώ ως το 2023. Το 2020 η συνεισφορά του ΔΕΔΔΗΕ στα λειτουργικά κέρδη της ΔΕΗ ήταν 450 εκατ. ευρώ. Η ΔΕΗ θα χάσει τα μισά με την πώληση εμφανίζοντας δικαιώματα μειοψηφίας στα καθαρά κέρδη. Ωστόσο το ερώτημα είναι τι αξία έχουν αυτά τα 450 εκατ. ευρώ;

Η αποτίμηση του διαγωνισμού για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ δεν θα στηριχθεί στα αμιγώς εσωτερικά στοιχεία του ισολογισμού και τη σταθμισμένη απόδοση αλλά θα λάβει υπόψη της την σχετική αποτίμηση που έχουν άλλες ομοειδής εταιρείες στο εξωτερικό. Με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία η αποτίμηση σε όρους επιχειρηματικής αξίας κινείται στην Ευρώπη κοντά στις 11 φορές. Μιλάμε δηλαδή για μια αποτίμηση 5 δις ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η Αγορά πρακτικά αποτιμά την ΔΕΗ χωρίς το ΔΕΔΔΗΕ (μαζί με τα δάνεια του ισολογισμού) σχεδόν μηδέν! Ακόμα όμως και αν πάμε με ένα πολύ συντηρητικό πλάνο αποτίμησης (π.χ. 8 φορές) η αξία του ΔΕΔΔΗΕ δεν πέφτει κάτω από τα 3,5 δις ευρώ. 

Για τους έχοντες υπομονή το τρίτο τρίμηνο όπου και θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός θα ανταμείψει την υπομονή τους. Στο τίμημα πώλησης που θα προκύψει θα αναπροσαρμοστεί και η αξία των παγίων που απομείνει στον ισολογισμό της ΔΕΗ. Με τη μείωση του καθαρού δανεισμού αναμένεται να βελτιωθεί το κόστος δανεισμού της εταιρείας ενώ θα αλλάξει σημαντικά η σχέση του ενοποιημένου χρέους προς τα λειτουργικά κέρδη δικαιολογώντας καλύτερα επίπεδα αποτίμησης. Προς το παρόν η στάση στην αποτίμηση των 2-2,2 δις ευρώ είναι μάλλον φυσιολογική και εντός προγράμματος για την πρωταθλήτρια μετοχή απόδοσης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης (+80%) του 2020. 

Πού βρίσκονται οι αποτιμήσεις των δικτύων μεταφοράς ενέργειας στην Ευρώπη

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.