Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019, 01:14

-A +A

Flat tax για προσέλκυση πλούσιων επενδυτών – Τι προβλέπει για τις επιχειρήσεις

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019, 01:14
Flat tax για προσέλκυση πλούσιων επενδυτών – Τι προβλέπει για τις επιχειρήσεις
-A +A

Του Προκόπη Χατζηνικολάου

Γυρίζει σελίδα η Ελλάδα μετά από 10 χρόνια επιβαρύνσεων και μειώσεων μισθών και συντάξεων. Για πρώτη φορά μετά τα Μνημόνια κατατίθεται το επόμενο 10ήμερο στη Βουλή φορολογικό νομοσχέδιο με κερδισμένους όλους τους φορολογούμενους ενώ η πρόβλεψη του Flat Tax, της παροχής κινήτρων για μεταφορά στην Ελλάδα της φορολογικής κατοικίας προσώπων υψηλής εισοδηματικής κατηγορίας ανοίγει τον δρόμο άμεσων επενδύσεων. Ανταγωνιστικές καθίστανται και οι επιχειρήσεις με τη μείωση του μέσου φορολογικού συντελεστή.  

Με το άρθρο 2 του νομοσχεδίου παρέχονται κίνητρα σε φυσικά πρόσωπα υψηλής εισοδηματικής κατηγορίας προκειμένου αυτά να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικίας στην Ελλάδα. Όσοι το πράξουν θα τύχουν σημαντικών φορολογικών εκπτώσεων για το παγκόσμιο εισόδημα τους το οποίο θα φορολογείται με το ποσό των 100.000 ευρώ  το οποίο θα προσαυξάνεται κατά  20.000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειάς του. Ωστόσο, όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικίας στην Ελλάδα θα πρέπει εντός τριετίας να πραγματοποιήσουν επενδύσεις ύψους 500.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για να έχουν όλες τις εκπτώσεις που προβλέπει το σχέδιο νόμου θα πρέπει:

- Να μεταφέρουν τη φορολογική έδρα του στην Ελλάδα 

- Να έχουν διαμονή ή φορολογική κατοικία στην Ελλάδα για τουλάχιστον 183 ημέρες, ακόμα και εάν οι ημέρες αυτές προκύπτουν αθροιστικά στη διάρκεια του έτους και δεν είναι συνεχόμενες.

- Να μην ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος τα προηγούμενα επτά από τα οκτώ έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα  και 

- Να αποδεικνύουν ότι επενδύουν οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα.

- Τα φυσικά πρόσωπα που θα επενδύσουν στην Ελλάδα θα φορολογούνται για τα εισοδήματα που προκύπτουν στη χώρα μα βάση τις γενικές διατάξεις δηλαδή με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. 

- Ο φόρος θα καταβάλλεται σε μία δόση και δεν θα συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα.

Σημειώνεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα καθοριστούν οι επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, ο χρόνος διατηρήσεώς τους στην Ελλάδα, η διαδικασία αποδείξεως της επένδυσης, η παρακολούθηση της διατήρησης της επένδυσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Όλες οι αλλαγές για τις επιχειρήσεις:

- Μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% που είναι σήμερα στο 24% για το 2019, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

- Mειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5% και θεσπίζεται η υπό όρους απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από το φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.

- Καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.

- Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τα Νομικά πρόσωπα (για το 2018).

- Καταργείται ο φόρος στους τόκους των εταιρικών ομολόγων 

Σύμφωνα με την κυβέρνηση με το σχέδιο νόμου εισάγονται μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας σε σημαντικούς κλάδους με συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας και που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση. Ειδικότερα:

- Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από 1-1-2006 και εφεξής και του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων.

- Εισάγονται κίνητρα για την πραγματοποίηση εργασιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, με τη χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών. Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από 1.1.2020 μέχρι και 31.12.2022 για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων ετών, σε ποσοστό 40 % του ύψους τους,  το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, με ανώτατο όριο δαπάνης τις 48.000 ευρώ.

- Εισάγονται φορολογικά μέτρα για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως:

- Η εισαγωγή δέσμης μέτρων για την προώθηση χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, παρακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών-μελών.

- Η ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των παροχών στους εργαζόμενους.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα