Μια δεύτερη ανάγνωση στην πώληση της Romtelecom από τον OTE

Μια δεύτερη ανάγνωση στην πώληση της Romtelecom από τον OTE

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την Δευτέρα τις λεπτομέρειες της συμφωνίας με την Orange για την πώληση της θυγατρικής του στην σταθερή τηλεφωνία, βάζοντας τέλος σε ένα σήριαλ που διήρκησε σχεδόν 10 χρόνια. Η περίμετρος της συναλλαγής περιλαμβάνει τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας το πελατολόγιο (περίπου 900 χιλ. συνδρομητές) και μέρος της υποδομής του δικτύου σε προσωπικό και πάγια. Η άσκηση δεν θα είναι απλή αφού η έως τώρα δομή περιλαμβάνει τομείς (διοικητικές υπηρεσίες, λογιστήρια, ΙΤ, κτήρια, κλπ.) που λειτουργούν συνεργιστικά παρέχοντας υπηρεσίες και στην δραστηριότητα της κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον από την θυγατρική θα πρέπει να πουληθεί το κομμάτι της συμμετοχής στην Ρουμανική εταιρία της κινητής τηλεφωνίας (ποσοστό 30%) στο οποίο αναλογικά ο ΟΤΕ κατέχει το 54% (δηλ. το 16%) και το Ρουμανικό δημόσιο το 46% (δηλαδή το 14%). Σε αυτή την συναλλαγή ο ΟΤΕ θα μείνει μοναδικός μέτοχος στην κινητή τηλεφωνία της Ρουμανίας (T-Mobile Romania) μειώνοντας έτσι το καθαρό τίμημα που θα μπει στο ταμείο του από τα 268 εκατ. ευρώ που του αναλογούν.

Ότι μείνει θα διανεμηθεί ως έκτακτο μέρισμα στους μετόχους του ΟΤΕ το οποίο αναμένεται μετά το α’ εξάμηνο του 2021. Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο ΟΤΕ δεν θα έχει απώλειες στις ελεύθερες ταμειακές ροές του 2021 εξασφαλίζοντας έτσι την συνέχιση του προγράμματος αύξησης της αξίας των μετόχων του με την αγορά ιδίων μετοχών και την διανομή μερισμάτων. Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΤΕ έχει υιοθετήσει πολιτική αμοιβών των μετόχων από το 2018 που προβλέπει την διανομή του 65% των ελεύθερων ταμειακών ροών ως μέρισμα και το 35% για την αγορά ιδίων μετοχών. Στην χρήση του 2019 η ανταμοιβή αυτή αντιστοιχούσε σε 55 λεπτά ανά μετοχή και καθώς διανύουμε το 2020 οι ταμειακές ροές παραμένουν ανθηρές και υποσχόμενες αν όχι καλύτερης, σίγουρα ανάλογης

Το σύνολο των δραστηριοτήτων του ΟΤΕ στην Ρουμανία παρήγαγε το 2019 έσοδα 980 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 479 αφορούσαν τον τομέα τις σταθερής τηλεφωνίας ενώ η λειτουργική συνεισφορά ήταν 164 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 78 εκατ. ευρώ σε προσαρμοσμένη βάση αφορούσαν την σταθερή. Η πώληση της Ρουμανικής θυγατρικής θα βελτιώσει μεσοπρόθεσμα τα αποτελέσματα αφού ο ΟΤΕ στην Ρουμανία είχε μειονέκτημα στις υποδομές του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας το οποίο ήταν πάνω σε χαλκό κάνοντας τον λιγότερο ανταγωνιστικό στις ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων. Επιπλέον θα έχει τον απόλυτο έλεγχο της κινητής τηλεφωνίας επιλέγοντας με μεγαλύτερη άνεση την στιγμή και τον τρόπο πώλησης που πιθανότατα να αποτελέσει αφορμή για ένα ακόμα έκτακτο μέρισμα σε μικρό σχετικά βάθος χρόνου.

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.