7ος χρόνος, ημέρα 2222η
Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021

Με 34,12% στη ΔΕΗ το Ελληνικό Δημόσιο μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Με 34,12% στη ΔΕΗ το Ελληνικό Δημόσιο μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Το συνολικό ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στη ΔΕΗ, μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, διαμορφώνεται σε 34,12%, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Η συνολική συμμετοχή της ΕΕΣΥΠ στα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ διαμορφώθηκε σε 34,12% στις 16 Νοεμβρίου, από 51,12%.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

H ΔΕΗ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το ν. 3556/2007, και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 22 Νοεμβρίου 2021 από την ΕΕΣΥΠ, συνεπεία εταιρικού γεγονότος στις 16 Νοεμβρίου 2021 η τελευταία κατείχε:

  • άμεσα 90.909.860 δικαιώματα ψήφου (ή 23,8%) που ενσωματώνονται σε ισάριθμες μετοχές, από 79.165.114 (ή 34,12%) και
  • έμμεσα μέσω του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ -ΤΑΙΠΕΔ- εξ'ολοκλήρου θυγατρική της ΕΕΣΥΠ 39.440.000 δικαιώματα ψήφου (η 10,32%) που ενσωματώνονται σε ισάριθμες μετοχές, από 39.440.000 (ή 17%)

Ως εκ τούτου η συνολική συμμετοχή της ΕΕΣΥΠ στα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ διαμορφώθηκε σε 130.349.860 (ή 34,12%) στις 16 Νοεμβρίου, από 118.605.114 (ή 51,12%). Βάσει του ν.4389/2016 μοναδικός μέτοχος της ΕΕΣΥΠ είναι το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών. Η ΕΕΣΥΠ κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του ΤΑΙΠΕΔ. Το συνολικό ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου, διαμορφώνεται εμμέσως κατά τα ανωτέρω, σε 34,12%