Lidl Ελλάς: Δημιουργεί αξία για την Ελλάδα του αύριο

Lidl Ελλάς: Δημιουργεί αξία για την Ελλάδα του αύριο

Μέσα σε μόλις 21 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα, η Lidl Ελλάς έχει καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας ευρύτερα, με σημαντικότατο αποτύπωμα σε όλους τους τομείς, αποτελώντας παράλληλα και έναν από τους leader που διαμορφώνουν τις εξελίξεις στον κλάδο λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα.

Με κεντρικούς άξονες την καινοτομία, την ποιότητα και την ανθρωποκεντρική λειτουργία και ανάπτυξη σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της, η Lidl Ελλάς παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία, επενδύει κεφάλαια και πόρους και αναβαθμίζει διαρκώς τις διαδικασίες και τη στρατηγική της αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα για την ισχυροποίησή της στον κλάδο.

Αυτά που έχει πετύχει λοιπόν η Lidl Ελλάς μέσα σε μόλις δύο δεκαετίες παρουσίας στην ελληνική αγορά λιανικού εμπορίου, δεν έχουν προηγούμενο. Η εταιρεία που ξεκίνησε «δειλά» το 1999 με το 1ο Logistics Center στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης, έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία brands στο ελληνικό λιανεμπόριο, αποτελώντας σημείο αναφοράς.

Αν μη τι άλλο λοιπόν, το αποτύπωμα της Lidl Ελλάς στην ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία είναι ισχυρότατο, ενώ συνεχίζει να επενδύει αδιάκοπα στη χώρα, έχοντας συνδεθεί ανεξίτηλα με τους Έλληνες καταναλωτές, τους προμηθευτές αλλά και ευρύτερα την ελληνική κοινωνία.

Ακόμη και την περίοδο της κρίσης, που πολλές επιχειρήσεις από το εξωτερικό διέκοπταν τις εξαγωγές προς την Ελλάδα ή ελληνικές επιχειρήσεις μετέφεραν την έδρα τους σε άλλες χώρες, η Lidl Ελλάς δε «φρέναρε» τις δραστηριότητές της.

Κόντρα στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και τις δυσοίωνες προβλέψεις τότε για το μέλλον της χώρας μας, η Lidl Ελλάς επεκτάθηκε εγκαινιάζοντας νέα κέντρα αποθήκευσης, ανοίγοντας καταστήματα, εντάσσοντας στην γκάμα της νέα προϊόντα, λαμβάνοντας ταυτόχρονα πιστοποιήσεις και σημαντικές διακρίσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η συνεισφορά της Lidl Ελλάς στην ελληνική οικονομία

Σύμφωνα με την 5η έκδοση μελέτης κοινωνικο-οικονομικής επίδρασης της Lidl Ελλάς για την περίοδο Μαρτίου 2019 - Φεβρουαρίου 2020, η κοινωνικο-οικονομική επίδραση της εταιρείας στη χώρα μας, είναι ισχυρότερη από ποτέ. H συνολική προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία ανήλθε στα 811 εκατ. ευρώ το 2019, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 0,43% του ΑΕΠ της χώρας. Η συνεισφορά στα φορολογικά έσοδα του κράτους έφτασε στα 348 εκατ. ευρώ το 2019, αντιπροσωπεύοντας το 0,45% των συνολικών φορολογικών εσόδων της χώρας.

Εργαζόμενοι και προμηθευτές

Ισχυρότατη είναι η δυναμική και το ευρύτερο αποτύπωμα της Lidl Ελλάς και στον τομέα της απασχόλησης στη χώρα μας. Ασφαλώς δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι για τέσσερις συνεχόμενες χρονιές έχει ανακηρυχθεί σε Ελλάδα και Ευρώπη «Κορυφαίος Εργοδότης», ενώ διατήρησε την ένταξή της, στις The Most Sustainable Companies in Greece και για το έτος 2019.

Οι άμεσες θέσεις εργασίας το 2019 ανέρχονταν σε 6.125 και οι έμμεσες σε 8.248, ενώ συνολικά υποστηρίζει 20.825 θέσεις εργασίας, άμεσες, έμμεσες και απαγόμενες, έχοντας θετικό αποτύπωμα στο 0,55% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα.

Επίσης, η Lidl Ελλάς συνεργάστηκε με περισσότερους από 400 Έλληνες προμηθευτές το 2019, ενώ συνεχίζει να έχει την ταχύτερη εξόφληση προς όλους τους συνεργάτες της παραγωγούς, με το μέσο όρο να παραμένει στις 62 ημέρες, όταν ο μέσος όρος στο σύνολο του κλάδου είναι 122 ημέρες.

Κοινωνική προσφορά

Αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας της Lidl Ελλάς αποτελούν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η Βιώσιμη Ανάπτυξη. Πέρυσι οι επενδύσεις σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις (χρηματικές δωρεές και δαπάνες για κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες) ξεπέρασαν τις 600.00 ευρώ, ενώ η αξία της δωρεάς προϊόντων (τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης) άγγιξε τα 315.000 ευρώ.

Σκοπός της εταιρείας είναι να συνδυάζει τους εταιρικούς στόχους με τα οφέλη, σε ανθρώπινο και σε κοινωνικό επίπεδο, αναπτύσσοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καταναλωτή και όλους τους συνεργάτες της σ' όλη την αλυσίδα δραστηριοτήτων της. Πάγια φιλοσοφία της Lidl Ελλάς είναι ότι μόνο με τον τρόπο αυτόν θα επιτευχθεί μία μακροπρόθεσμη, υγιής και βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη.

*Τα συνολικά αποτελέσματα αναφέρονται στο σύνολο των άμεσων, έμμεσων και επαγόμενων επιδράσεων.

**Τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο και τα ποσοστά έχουν υπολογιστεί επί τω μη στρογγυλοποιημένων ποσών.

Ολόκληρη την μελέτη για το 2019, καθώς και τις παλιότερες μελέτες, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας