7ος χρόνος, ημέρα 2177η
Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021

Κρατικοποιείται η Τράπεζα Αττικής για να ιδιωτικοποιηθεί

Μετά τις ζημιές 311,4 εκατ. ευρώ η Τράπεζα κρατικοποιείται μέσω ΤΧΣ ως το πρώτο αναγκαίο βήμα προκειμένου να ιδιωτικοποιηθεί με τη συμμετοχή νέου στρατηγικού επενδυτή και αύξηση κεφαλαίου, και με διαδικασίες ανάλογες που ακολουθήθηκαν στην περίπτωση της  Τράπεζας Πειραιώς

Κρατικοποιείται η Τράπεζα Αττικής για να ιδιωτικοποιηθεί

Σε σχεδόν πλήρη κρατικοποίηση οδηγείται η Τράπεζα Αττικής μετά τις ζημιές ύψους 311,4 εκατ. ευρώ που εμφάνισε το 2020.
Μετά την εξέλιξη αυτή ο αναβαλλόμενος φόρος μετατρέπεται σε μετοχικό κεφάλαιο υπέρ του Δημοσίου καθώς η τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε διάσπαση (hive down).

Οι παλαιοί μέτοχοι της Τράπεζα (ο ΕΦΚΑ κατέχει το 32,34% της Attica bank και το ΤΜΕΔΕ το 46,32%) θα υποστούν σημαντική απίσχανση αν ληφθεί υπόψιν ότι το υφιστάμενο κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε περίπου 450 εκατ. ευρώ.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν το πρώτο αναγκαίο βήμα προκειμένου στη συνέχεια η Τράπεζα Αττικής, να ιδιωτικοποιηθεί με τη συμμετοχή νέου στρατηγικού επενδυτή και με διαδικασίες ανάλογες που ακολουθήθηκαν στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς.

Αναγκαία προϋπόθεση για να προχωρήσει το παραπάνω σχέδιο είναι η διευθέτηση του προβλήματος των κόκκινων δανείων, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα πέρυσι η τράπεζα να εγγράψει πολύ μεγάλες προβλέψεις ύψους 282 εκατ. ευρώ, παρά τη μεγάλη τιτλοποίηση που είχε ολοκληρώσει το 2017.

Μία διαδικασία, η όποια όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε από τη διοίκηση της Τράπεζας, δημιουργεί ερωτηματικά εποπτικής φύσεως.

Η Τράπεζα Αττικής εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως μη συστημική και όχι από τη Φρανκφούρτη και τον SSM. Η τράπεζα μία ημέρα πριν ανακοινώσει τα αποτελέσματα της, δημοσιοποίησε ένα γενικό στρατηγικό σχέδιο εξόδου από την κρίση, το οποίο κατά βάση στηρίζεται σε μία νέα τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων η οποία ονομάστηκε συμβολικώς «Ωμέγα».

Η υλοποίηση της τιτλοποιήσης αυτής δεν έχει ακόμη επαρκώς αποσαφηνιστεί, καθώς μεταξύ άλλων «θα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της υφιστάμενης τιτλοποίησης με την αρχική ονομασία «Artemis»».

Η Τράπεζα Αττικής ήταν η πρώτη που του 2017 προχώρησε σε τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα. Το εγχείρημα τότε της «Άρτεμις» όπως ονομάστηκε η τιτλοποίηση στηρίχθηκε σε μία σουηδική εξειδικευμένη εταιρεία την Aldridge και στη συνέχεια στο σχήμα μπήκε και ένα Αμερικανικό Fund στο οποίο μετέχουν αρκετοί ομογενείς, το Ellington. Οι δύο αυτές εταιρείες είχαν αγοράσει τα junior ομόλογα- τα οποία αντιστοιχούσαν σε κόκκινα δάνεια περίπου 700 εκατ. ευρω - έναντι περίπου 70 εκατ.ευρώ.

Η τιτλοποίηση αυτή με τρόπο που δεν έχει διευκρινιστεί, υπεισέρχεται στη νέα τιτλοποίηση «Ωμέγα», της οποίας το ακριβές ποσό δεν ανακοινώθηκε.

Η Τράπεζα περιορίστηκε στην επισήμανση ότι θα προχωρήσει στην πώληση η άνω του 50% των Mezzanine και Junior note.

Αυτό άλλωστε αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου η Τράπεζα να λάβει την κρατική εγγύηση για τa senior ομόλογα της τιτλοποίησης (αγνώστου ποσού) από τον ΗΡΑΚΛΗ ΙΙ, σύμφωνα με την διακηρυγμένη πρόθεση της διοίκησης.

Επίσης όπως ανακοίνωσε μετά την ολοκλήρωση της νέας τιτλοποίησης τα τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα θα ανέρχονται σε μόλις 8 εκατ. ευρώ, ενώ η Attica Bank θα διαθέτει δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων σε pro forma επίπεδο, λιγότερο του 1%, ήτοι μικρότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Με τον τρόπο αυτό η διοίκηση της Τράπεζας Αττικής φιλοδοξεί να «πάρει διαβατήριο» προκειμένου να βρει νέο στρατηγικό επενδυτή μετά την κρατικοποίηση της.

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά την μετατροπή του DTC (αναβαλλόμενος φόρος) σε μετοχές υπέρ του Δημοσίου, η Κυβέρνηση επιθυμεί η Τράπεζα να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατό εκ νέου στον ιδιωτικό τομέα με παράλληλη ενίσχυση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Για την ώρα η λύση που προκρίνεται είναι να εφαρμοστεί το μοντέλο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο όμως θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερο dilution τους δύο βασικούς μετόχους της Τράπεζας Αττικής.

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση που έχει ληφθεί είναι πως αμέσως μετά την κρατικοποίηση η τράπεζα θα ιδιωτικοποιηθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.