30η σε φορολογική ανταγωνιστικότητα η Ελλάδα στον ΟΟΣΑ

30η σε φορολογική ανταγωνιστικότητα η Ελλάδα στον ΟΟΣΑ

Μια από τις τελευταίες θέσεις μεταξύ των 36 χωρών του ΟΟΣΑ καταλαμβάνει η Ελλάδα στον χάρτη της φορολογικής ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με τα  αποτελέσματα της Έκθεσης του Tax Foundation που παρουσίασε το ΚΕΦίΜ.

Δηλαδή, βρίσκεται έξι θέσεις πριν από την τελευταία όπου βρίσκεται η Γαλλία. Από την έκθεση που δημοσιοποιήθηκε χθες φαίνεται ότι η φορολογία παραμένει βαριά και μη ανταγωνιστική εξαιτίας των υψηλών συντελεστών για τις επιχειρήσεις, χωρίς μάλιστα να εξασφαλίζονται περισσότερα έσοδα από τις άλλες χώρες  που διατηρούν χαμηλότερους συντελεστές. Αντίθετα, οι χώρες που μείωσαν τους φορολογικούς συντελεστές αποκομίζουν περισσότερα έσοδα. 

Σύμφωνα με τους μελετητές ένα ανταγωνιστικό  φορολογικό σύστημα πρέπει να κρατά χαμηλά τους φορολογικούς συντελεστές. Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία, το κεφάλαιο κινείται με μεγάλη ευκολία. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επενδύσουν σε όποιες χώρες του κόσμου επιλέξουν έχοντας ως στόχο να αυξήσουν τα κέρδη τους. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα αναζητήσουν χώρες με μικρότερους φορολογικούς συντελεστές επί των επενδύσεων, για να μεγιστοποιήσουν τα μετά φόρων κέρδη τους. Αν μία χώρα έχει υψηλό φορολογικό συντελεστή, τότε οι επενδύσεις θα μεταφερθούν αλλού, με αποτέλεσμα μικρότερη οικονομική ανάπτυξη για την εν λόγω χώρα. Επιπλέον, οι υψηλοί οριακοί φορολογικοί συντελεστές μπορεί να εξωθήσουν τους φορολογούμενους σε φοροδιαφυγή. 

Ο Δείκτης φορολογικής ανταγωνιστικότητας συνυπολογίζει τις επιδόσεις κάθε χώρας σε πέντε επιμέρους τομείς: τους εταιρικούς φόρους, τους φόρους ατομικού εισοδήματος, τους καταναλωτικούς φόρους, τους φόρους ακίνητης περιουσίας και τους φόρους κερδών που παράγονται στο εξωτερικό. Στους φόρους των επιχειρήσεων η Ελλάδα κατατάσσεται στην 29η θέση ενώ στους φόρους περιουσίας η Ελλάδα βρίσκεται στην 28η θέση. Σύμφωνα με τους αναλυτές πολλοί φόροι περιουσίας είναι έντονα στρεβλωτικοί και προσθέτουν σημαντική πολυπλοκότητα στη ζωή ενός φορολογούμενου ή μιας επιχείρησης. Με εξαίρεση τη φορολόγηση της γης, οι περισσότεροι φόροι επί της περιουσίας αυξάνουν τις οικονομικές στρεβλώσεις και επιφέρουν μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και την παραγωγικότητά της. 

Οι αναλυτές επισημαίνουν τις εξής αδυναμίες του φορολογικού συστήματος της Ελλάδας:

-Έχει εταιρικό φορολογικό συντελεστή 28%, υψηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (23,6%). Ωστόσο, τα κέρδη του 2019 θα φορολογηθούν με συντελεστή 24% σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Η εξέλιξη αυτή φέρνει τη χώρα μας πολύ κοντά στο μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με  έρευνα του ΟΟΣΑ, οι εταιρικοί φόροι βλάπτουν περισσότερο την οικονομική ανάπτυξη. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 29η θέση στο σχετικό δείκτη. 

- Έχει από τους υψηλότερου συντελεστές ΦΠΑ στον ΟΟΣΑ (24%) με μία από τις πιο περιορισμένες φορολογικές βάσεις.

- Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αυστηρούς περιορισμούς στα ποσά των καθαρών ζημιών χρήσης με τα οποία μπορούν να αντισταθμίσουν μελλοντικά κέρδη.

Επίσης, οι εταιρείες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ζημιές για να μειώσουν προηγούμενο φορολογητέο εισόδημα.  Στις περισσότερες χώρες, οι επιχειρήσεις επιτρέπεται είτε να αφαιρούν ζημιές της τρέχουσας χρήσης από μελλοντικά κέρδη ή να αφαιρούν τις ζημιές της τρέχουσας χρήσης από προηγούμενα κέρδη, εισπράττοντας επιστροφή φόρου. Η δυνατότητα μεταφοράς ζημιών σε μελλοντικές ή προηγούμενες χρήσεις εξασφαλίζει ότι μία επιχείρηση φορολογείται στη μέση κερδοφορία της επί πολλά χρόνια. Αυτό απεικονίζει καλύτερα τις πραγματικές δαπάνες και τα κέρδη μιας επιχείρησης από τη φορολόγηση των κερδών οιασδήποτε δεδομένης χρήσης, τα οποία επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις της οικονομίας. Σημειώνεται ότι στις  20 από τις 36 χώρες του ΟΟΣΑ, οι εταιρείες μπορούν να μεταφέρουν τις ζημιές στο μέλλον επ' αόριστο.

Αντιστοίχως, μεταξύ των θετικών σημείων του ελληνικού φορολογικού συστήματος, οι συγγραφείς της έρευνας ξεχωρίζουν τα εξής:

- Ο συντελεστής στα μερίσματα ο οποίος ανέρχεται στο 15% και, είναι κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (23,8%). Μάλιστα ο συντελεστής αυτός θα μειωθεί περαιτέρω στα 5% για τα κέρδη του 2019, σύμφωνα με όσα έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.

- Οι κανονισμοί Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών στην Ελλάδα είναι ήπιοι και εφαρμόζονται μόνο στο παθητικό εισόδημα.

Σημειώνεται ότι για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η χώρα με τον υψηλότερα βαθμολογούμενο φορολογικό κώδικα στον ΟΟΣΑ είναι η Εσθονία, ενώ την τελευταία θέση καταλαμβάνει η Γαλλία.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΚΕΦίΜ Νίκος Ρώμπαπας αναφερόμενος στην έκθεση  τόνισε τα εξής:«Η απογοητευτική κατάταξη της χώρας μας στον φετινό Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας, στην 30η θέση από τις 36 χώρες του ΟΟΣΑ, καταδεικνύει ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε προκειμένου να αποκτήσουμε ένα ανταγωνιστικό, ευνοϊκό προς την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και το εισόδημα των νοικοκυριών φορολογικό σύστημα.

Στο ΚΕΦίΜ πιστεύουμε ότι ο συγκεκριμένος Δείκτης, τόσο σε ό,τι αφορά τη συνολική κατάταξη, όσο και στις επιμέρους κατηγορίες του μπορεί να λειτουργήσει ως πυξίδα για στοχευμένες παρεμβάσεις ελάφρυνσης του φορολογικού βάρους που θα αποδώσουν εγγυημένα θετικά αποτελέσματα στην οικονομία και την κοινωνία».