ΓΔ: 924,63 -1,20 (-0,13 %)

Τζίρος: 15,44 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2052η
Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021

ΓΔ: 924,63 -1,20 (-0,13 %)

Τζίρος: 15,44 εκατ. €   RT

Intrakat: Ξεκίνησε η απορρόφηση της «Γαία Άνεμος»

Intrakat: Ξεκίνησε η απορρόφηση της «Γαία Άνεμος»

Την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της Intrakat με απορρόφηση της εταιρείας «Γαία Άνεμος», με στόχο τη δυναμική επέκταση της εταιρείας και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Ειδικότερα, σκοπός της συγχώνευσης είναι η εκμετάλλευση του χαρτοφυλακίου αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ της «Γαία Άνεμος» συνολικής ισχύος 1,1 GW. Σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, την κατασκευαστική εμπειρία και την οργανωτική δομή της Intrakat θα αναπτυχθεί ένα χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ διευρύνοντας το πεδίο ανάπτυξης της εταιρίας και προσφέροντας στους μετόχους την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μελλοντικές υπεραξίες που θα δημιουργηθούν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” (δ.τ. INTRAKAT) γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 07.06.2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της INTRAKAT με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ» και το δ.τ. «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» (η «Απορροφούμενη Εταιρεία»). H ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 116476501000 και έδρα επί της οδού Μενάνδρου 3-5 στην Κηφισιά, δραστηριοποιείται σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Διατηρεί συμμετοχές σε εταιρείες που έχουν λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 823,55MW και από φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 208MW. Επίσης, η Εταιρεία δραστηριοποιείται και ως υπεργολάβος ή/και σύμβουλος στην κατασκευή, ανάπτυξη και διαχείριση λειτουργίας άλλων σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Με την συγχώνευση δι’απορροφήσεως της εταιρείας ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. επιδιώκεται η δυναμική επέκταση της Εταιρείας και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σκοπός της συγχώνευσης είναι η εκμετάλλευση του χαρτοφυλακίου αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ της απορροφούμενης εταιρείας ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ συνολικής ισχύος 1,1 GW , σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, την κατασκευαστική εμπειρία και την οργανωτική δομή της Intrakat να αναπτυχθεί ένα χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ διευρύνοντας το πεδίο ανάπτυξης της εταιρίας και προσφέροντας στους μετόχους την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μελλοντικές υπεραξίες που θα δημιουργηθούν.

Επιπρόσθετα μέσω της προτεινόμενης συγχώνευσης επιδιώκεται η μετάβασή της Intrakat σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο θα μεγιστοποιεί την αξία των μετόχων μέσα από την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και του EBITDA, την δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών, την διαφοροποίηση της δραστηριότητας και την επίτευξη στρατηγικών συνεργειών».