7ος χρόνος, ημέρα 2178η
Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021

Flexopack: Το πλήγμα από τις ανατιμήσεις πρώτων υλών και ο σχεδιασμός για το έτος

Flexopack: Το πλήγμα από τις ανατιμήσεις πρώτων υλών και ο σχεδιασμός για το έτος

Οι διαταραχές που επικρατούν στην εφοδιαστική αλυσίδα διεθνώς επέφεραν πλήγμα στην Flexopack. Η εισηγμένη είχε να αντιμετωπίσει στο εξάμηνο τις ανατιμήσεις και ελλείψεις πρώτων υλών και τη σημαντική αύξηση του μεταφορικού κόστους, το οποίο έχει εκτιναχθεί. Ωστόσο η εταιρεία κατευθύνεται στο λανσάρισμα νέων προϊόντων και στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, μέσω βελτιστοποίησης των διαδικασιών παραγωγής.

Με τις εφοδιαστικές αλυσίδες διεθνώς να παρουσιάζουν δυσκολίες, η εισηγμένη δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να επηρεαστούν αρνητικά οι συνολικές επιδόσεις της, η χρηµατοοικονοµική θέση της και η πορεία της στο σύνολο του έτους. Ωστόσο, η καλή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα που διαθέτει η Flexopack της δίνει τη δυνατότητα ευελιξίας το β’ εξάμηνο προκειμένου να απορροφήσει τους κραδασμούς. Μέχρι σήμερα η εταιρεία είναι συνεπής έναντι των υποχρεώσεών της προς προµηθευτές, δηµόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του οµίλου στο εξάμηνο ανήλθαν σε 48,281 εκατ. ευρώ , τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 86,916 εκατ. ευρώ, τα ταµειακά διαθέσιµα σε 18,053 εκατ. ευρώ και ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός σε 13,556 εκατ. ευρώ.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες που έχει να αντιμετωπίσει η διοίκηση της εισηγμένης θέτει σε εφαρμογή τον επενδυτικό της σχεδιασμό. Σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί, θα συνεχιστεί η βελτίωση και διαρκής αναβάθµιση των παραγοµένων προϊόντων, µε έµφαση στην ποιοτική τους διαφοροποίηση σε σχέση µε τον ανταγωνισµό, ενώ αναμένεται η δηµιουργία νέων, καινοτόµων προϊόντων ικανών να καλύψουν τις ευρύτερες και απαιτητικότερες ανάγκες της αγοράς.

Επίσης αναμένεται η τελειοποίηση των υφιστάµενων σύγχρονων µεθόδων παραγωγής, µε στόχο τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του αποτυπώµατος άνθρακα και ουσιαστική συνεισφορά στην βιώσιµη ανάπτυξη, ενώ αναμένεται περαιτέρω διείσδυση στις αγορές του εξωτερικού µέσω της διατήρησης των συνεργασιών που η εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει.

Yπενθυμίζεται πως ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο εξάμηνο του έτους ανήλθε σε 49,981 εκατ. ευρώ, έναντι 51,387 εκατ. ευρώ το 2020 παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 2,74% και ο εταιρικός σε 43,896 εκατ. ευρώ, έναντι 43,821 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 0,17%.

Τα EBITDA ανήλθαν σε επίπεδο ομίλου σε 8,465 εκατ. ευρώ, έναντι 11,405 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 25,78% και σε εταιρικό επίπεδο σε 7,725 εκατ. ευρώ έναντι 9,471 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 18,44%.Πτώση σημείωσαν και τα καθαρά κέρδη, τα οποία έφτασαν τα 4,32 εκατ. ευρώ, έναντι 5,672 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2020, καταγράφοντας πτώση 23,8%.