Σάββατο 1 Ιουνίου 2019, 20:07

-A +A

Εξελέγη νέο διοικητικό συμβούλιο στη MIG

Σάββατο 1 Ιουνίου 2019, 20:07
Εξελέγη νέο διοικητικό συμβούλιο στη MIG
-A +A

Στην έγκριση και εκλογή του νέου 11μελούς διοικητικού συμβουλίου, αντί του μέχρι πρότινος 13μελούς, προχώρησε σε συνεδρίασή της η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Marfin Investment Group.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα με το ακόλουθο ποσοστό επί του παρισταμένου κεφαλαίου:  Παναγιώτης Θρουβάλας 92,03%,  Αθανάσιος Παπανικολάου 92,03%, Φώτιος Καρατζένης 92,03%,  Christophe Vivien 91,86%, Γεώργιος Λασσαδός 80,90%, Γεώργιος Ευστρατιάδης 80,82%,  Λουκάς Παπάζογλου 80,82%, Κωνσταντίνος Γαλιάτσος 80,82%, Στέφανος Καψάσκης 80,82%, Πέτρος Κατσούλας 80,82%, Ευστράτιος Χατζηγιάννης 80,82%. 

Ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο νόμο, ορίστηκαν οι κ.κ. Γεώργιος Λασσαδός, Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Στέφανος Καψάσκης, Πέτρος Κατσούλας και Ευστράτιος Χατζηγιάννης. 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε 3ετής, παρατεινόμενη αυτόματα έως την τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την 4ετία.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις και επί διαφόρων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

 

 

 

 

 

 

 

 

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα