7ος χρόνος, ημέρα 2185η
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021

ΕΥΑΘ: Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών στο εξάμηνο

ΕΥΑΘ: Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών στο εξάμηνο

Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα ανακοίνωσε η ΕΥΑΘ για το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 34.905 χιλ. ευρώ, έναντι 34.44 χιλ ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020, ενώ αύξηση 22,7% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη στα 5.935 χιλ. ευρώ, έναντι 4.837 χιλ. ευρώ το 2020. Ειδικότερα:

  • Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, ανήλθε στο ποσό των 34.905 χιλ. ευρώ, έναντι 34.464 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης οικονομικής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση κατά 441 χιλ. ευρώ ή 1,28%.
  • Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 11.844 χιλ. έναντι € 13.054 χιλ. το Α΄εξάμηνο 2020, σημειώνοντας μείωση κατά € 1.210 χιλ. ή 9,26%, λόγω της αύξησης του κόστους πωληθέντων από € 21.410 χιλ σε € 23.061 χιλ. για δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.Θ) στη Σίνδο και των λοιπών αμοιβών τρίτων στο πλαίσιο της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος.
  • Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 8.460 χιλ. έναντι € 7.380 χιλ. το περσινό Α΄ εξάμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά € 1.080 χιλ. ή 14,63%.
  • Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 5.935 χιλ. έναντι € 4.837 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 1.098 χιλ. ή 22,70%.
  • Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν στο ποσό των € 11.031 χιλ. έναντι € 10.216 χιλ. σημειώνοντας αύξηση € 815 χιλ ή 7,98 %.
  • Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στο ποσό των € 95.705 χιλ. αυξημένα από την 31/12/2020 κατά 13.789 χιλ. ή 16,83%
  • Το Μετοχικό Κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα € 40.656 χιλ. διαιρούμενο σε 36.300.000 μετοχές με ονομαστική αξία € 1,12 έκαστη.
  • Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 30.6.2021 σε € 183.235 χιλ

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Άνθιμος Αμανατίδης, δήλωσε πως «σε ένα περιβάλλον lockdown στο μεγαλύτερο μέρος του Α΄ εξαμήνου, καταφέραμε να "επανέλθουμε" με αυξημένο τζίρο, κέρδη και κεφαλαιακή επάρκεια.

Παράλληλα οι επενδύσεις σε "πράσινα έργα" λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, η ενίσχυση της εξωστρέφειας με νέες συνέργειες και η εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών διακυβέρνησης, αποτέλεσαν τις σημαντικότερες προτεραιότητες μας»