Έργο αξίας 2,56 εκατ. ευρώ ανέλαβε η ΕΚΤΕΡ

Νέο έργο αξίας 2,56 εκατ. ευρώ ανέλαβε η ΕΚΤΕΡ, από την εταιρεία BLUM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση .

Ειδικότερα, η ΕΚΤΕΡ ανακοίνωσε ότι στις 22 Ιανουαρίου 2016, υπέγραψε σύμβαση εργολαβίας με την εταιρεία BLUM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με αντικείμενο σύμβασης την  εκτέλεση του έργου «Νέο Κτίριο Αποθηκών, Γραφείων και Χώρου Έκθεσης και Διαμορφώσεις Περιβάλλοντος Χώρου», σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της εταιρείας BLUM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. που βρίσκεται στο 19ο χλμ. της Λεωφόρου Παιανίας-Μαρκοπούλου στην Παιανία.

Το συνολικό τίμημα του αντικειμένου της Σύμβασης αυτής ορίστηκε στο ποσό των 2.560.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ ως ημερομηνία έναρξης εργασιών ορίζεται η 26η Ιανουαρίου 2016 και χρόνος περάτωσης του συνόλου του Έργου η 16η Δεκεμβρίου 2016.