7ος χρόνος, ημέρα 2097η
Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

Εγκρίνεται σήμερα η αύξηση κατά 800 εκατ. ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου της Αlpha Bank

Εγκρίνεται σήμερα η αύξηση  κατά 800 εκατ. ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου της Αlpha Bank

Γυρίζει σελίδα σήμερα η Alpha Bank καθώς στην Γενική Συνέλευση αναμένεται να εγκριθεί η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 800 εκατ. ευρώ. Παρά την αρνητική στάση που πήραν έναντι τη αύξησης ορισμένοι μέτοχοι του εξωτερικού, προεξάρχοντος του Paulson ο ο οποίος κατέχει μέσω του family office περίπου το 5,6% των μετοχών της Τράπεζας, η διοίκηση της Alpha έχει λάβει την αναγκαία στήριξη για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος.

Έτσι σήμερα στη Γενική Συνέλευση εκτιμάται ότι θα υπάρχει και η αναγκαία απαρτία του 50% για να προχωρήσει η διαδικασία, η οποία θα ολοκληρωθεί με την υπερψήφιση της πρότασης από τα 2/3 αυτών.

Με αυτά τα δεδομένα η διαδικασία του βιβλίου προσφορών με την οποία θα διατεθούν οι μετοχές, εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει στα τέλη Ιουνίου, με στόχο μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.

Σήμερα αναμένεται να προσδιοριστεί η πιο κρίσιμη ημερομηνία αυτή της τελευταίας ημερομηνίας για τη συμμετοχή σε αυτή, καθώς οι υφιστάμενοι μέτοχοι μπορεί να μην διαθέτουν δικαιώματα προτίμησης, θα έχουν ωστόσο προτεραιότητα.

Κατά συνέπεια όλοι οι παλαιοί μέτοχοι θα μπορούν να συμμετέχουν τουλάχιστον κατά τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν, έτσι ώστε μετά την αύξηση να μην υποστούν απίσχναση (dilution). Eπιπροσθέτως η διοίκηση της Τράπεζας θα έχει τη δυνατότητα να διαθέσει και να κατανείμει στους παλαιούς μετόχους ένα μέρος ή το σύνολο από τυχόν αδιάθετες μετοχές, ανάλογα με τις προεγγραφές.

Όπως προκύπτει από τις επαφές που είχε όλο αυτό το διάστημα η διοίκηση της Alpha με θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού, υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην ΑΜΚ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από μεγάλους θεσμικούς όπως η Fidelity, η Βlack Rock, η Schroder?s, Vanguard με έδρα στις ΗΠΑ, η Capital Research η Βlack Rock κ.α .

Eπομένως στην περίπτωση που δεν συμμετάσχει τελικά ο Paulson, ο οποίος έχει κάνει γνωστό ότι θα κατψηρφίσει στη Γενική Συνέλευση το αίτημα για την ΑΜK, το μερίδιο του εύκολα θα μπορέσει να καλυφθεί.

Άλλωστε, η Glass Lewis, ένας από τους μεγαλύτερους συμβούλους θεσμικών επενδυτών, έχει ταχθεί υπέρ της «ισχυρά λογικής» πρότασης προς τους μετόχους, ειδικά στο πλαίσιο των ιδιαίτερα θετικών συνθηκών της αγοράς στην παρούσα φάση, με τα οφέλη να υπερτερούν των ανησυχιών για dilution.

Σε αντίθεση με την ISS, ένας άλλος ανεξάρτητος proxy adviser, έχει αντιταχθεί στο σχέδιο, αναφέροντας ότι η τράπεζα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα επάρκειας κεφαλαίων και ότι οι μέτοχοι που δεν μπορούν να συμμετάσχουν θα υποστούν «αραίωση».

Αλλωστε, την αύξηση την στηρίζει το μεγαλύτερος μέτοχος της Τράπεζας που είναι το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο κατέχει περίπου το 11% των μετοχών της Τράπεζας (περίπου 170 εκατ. μετοχές).

Το ΤΧΣ απ' ότι φαίνεται – σε αντίθεση με ότι συνέβη στην πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς – θα διατηρήσει σχεδόν αμετάβλητο το ποσοστό του και μετά την αύξηση. Τούτο προϋποθέτει ότι επενδύσει στην Alpha περίπου 90 εκατ. ευρώ.

Σε μεταγενέστερο χρόνο το ΤΧΣ θα μπορέσει να διαθέσει ένα μέρος των μετοχών στο πλαίσιο της σταδιακής του αποχώρησης από το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών.