7ος χρόνος, ημέρα 2224η
Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021

Ε. Παϊρης: Ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες και ενέργεια πιέζουν σημαντικά την κερδοφορία

Ε. Παϊρης: Ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες και ενέργεια πιέζουν σημαντικά την κερδοφορία

Η εκτόξευση της τιμής των πρώτων υλών, του μεταφορικού κόστους και των τιμών ενέργειας πιέζουν σημαντικά την κερδοφορία της Ε. Παϊρης. Σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία προσπαθεί να απορροφήσει μέρος των ανατιμήσεων, προκειμένου να μην αυξήσει σε μεγάλο βαθμό τις τιμές της. Απoτέλεσμα των ανατιμήσεων είναι ότι η εταιρεία κατέγραψε συρρίκνωση 32,7% στα EBITDA εννεαμήνου, παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών. Ειδικότερα, ο τζίρος της εισηγμένης αυξήθηκε 8,1% στα 9,6 εκατ. ευρώ, έναντι 8,9 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο.

Εν τω μεταξύ, τα EBIT παρουσίασαν πτώση 46,8%, διαμορφωμένα στα 480.710 ευρώ έναντι 903.555 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Πτώση 32,7% κατέγραψαν και τα EBITDA, που διαμορφώθηκαν στα 907.986 ευρώ έναντι 1.348.189 ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 110.956 ευρώ, από 310.958 ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου αυξήθηκαν, καθώς Όμιλος κατέγραψε κέρδη και στο 9μηνο του 2021, σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2020.

Η εισηγμένη αναμένεται να συνεχίσει στο μέλλον να εξοικονομεί κόστος και να διαχειρίζεται την παραγωγή της, ενώ θα προχωρήσει σε επενδύσεις που στόχο έχουν την αύξηση της παραγωγής και τη μείωση του κόστους της. Οι επενδύσεις αυτές θα είναι στοχευμένες σε πάγιο ενεργητικό για να επιτευχθεί αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Η πανδημία του κορονοϊού έχει περιορισμένες επιδράσεις στα οικονομικά μεγέθη της εισηγμένης.

Η ζήτηση για τα προϊόντα του Ομίλου παραμένει σχεδόν σταθερή, διότι οι τομείς στους οποίους απευθύνεται, καθαριστικά προϊόντα, τρόφιμα, φάρμακα δεν έχουν επηρεαστεί σημαντικά. Από την αρχή του έτους, ο όγκος πωλήσεων και ο κύκλος εργασιών της δεν μεταβλήθηκαν ουσιαστικά σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020. Επίσης η ζήτηση των προϊόντων και οι υπάρχουσες παραγγελίες κυμαίνονται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Η ροή των εισπράξεων είναι κανονική. Επομένως, σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πορεία της πανδημίας και την χρηματοοικονομική θέση του ομίλου, οι επιπτώσεις της πανδημίας δεν αναμένεται να έχουν ουσιαστική επίδραση, στη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στα χρηματοοικονομικά οικονομικά αποτελέσματα του έτους.